Našli sme 16 termínovaných vkladov Spresniť požiadavky
Údaje boli aktualizované dnes 14. 6. 2024, zdroj: banky
Vysvetlivky

Fixácia predstavuje obdobie, počas ktorého by ste nemali na termínovaný vklad a uložené peniaze siahať. V tomto období môžu byť peniaze z termínovaného vkladu vybraté iba za poplatok.

Úrok je úroková sadzba, ktorou budú úročené peniaze na sporení. Vyjadruje, koľko získate. Čím je úrok vyšší, tým získate viac.

Porovnanie úrokov na termínovaných účtoch porovnáva aj výnosy. Pri každom termínovanom vklade sú v tabuľke uvedené úrokové sadzby a pod nimi úrokové výnosy.

  • Úrokové sadzby sú v ročnom vyjadrení.
  • Úrokové výnosy sú vypočítané ako istý výnos (po zdanení) pre konkrétnu kombináciu úroku a jeho fixácie.

Pri vkladoch s fixáciou viac ako 1 rok a pri zloženom úročení sa počíta s kapitalizáciou úrokov. To znamená, že úrokové výnosy sú pripisované po každom roku sporenia priamo na účet termínovaného vkladu. V nasledujúcom roku sporenia už nie je úročená iba pôvodne vložená suma, ale aj úrokové výnosy z predchádzajúceho obdobia, čo je pre sporiteľa výhodnejšie.

Termínované vklady s rovnakým úrokom môžu mať rôzne výnosy, pretože niektoré banky pripisujú úrokové výnosy až na konci viazanosti vkladu, iné pripisujú výnosy priebežne a následne ich úročia. To znamená, že úroky v bankách môžu byť rovnaké, ale výnosy môže mať rozdielne.

Pomlčka znamená, že daná banka neponúka termínovaný vklad s príslušnou fixáciou.

Termínovaný vklad

Termínovaný vklad slúži na krátkodobé zhodnotenie financií v horizonte do 5 rokov. Sporiteľom ponúka nízke riziko a vopred známy výnos. Tieto benefity sú však kompenzované nízkym úročením, preto sú termínované vklady odporúčané konzervatívnym klientom, ktorí nehľadajú vysoké zhodnotenie, iba krátkodobé uloženie financií s cieľom predísť ich znehodnoteniu.

Termínovaný vklad patrí spolu so sporiacim účtom k najpopulárnejším sporiacim produktom pre domácnosti. Pri založení si vyberiete dobu fixácie, počas ktorej budú peniaze na termínovanom účte viazané.

Doba fixácie môže predstavovať niekoľko mesiacov, prípadne časový horizont až do 5 rokov.

Mnoho domácností robí chybu, že si svoje ušetrené finančné prostriedky necháva uložené na bežnom účte. Peniaze tak majú síce neustále k dispozícii, na bežnom účte však nenaberú hodnotu, práve naopak, vplyvom inflácie peniaze uložené na bežnom účte svoju hodnotu strácajú. V prípade, že máte nasporenú určitú sumu peňazí, je vhodné uložiť ju na termínovaný vklad.

Termínovaný vklad vs sporiaci účet

  Termínovaný vklad Sporiaci účet
Typ sporenia jednorazové vklady vyššej sumy pravidelné sporenie po malých čiastkach
Riziko nízke nízke
Likvidita výpovedná lehota peniaze dostupné ihneď
Výnos cca do 1,5% p.a. cca do 0,5% p.a.
Viazanosť bez viazanosti, prípadne do 5 rokov bez viazanosti

Čo je fixácia pri termínovanom vklade?

Fixácia pri termínovanom vklade predstavuje obdobie, počas ktorého budú vaše úspory viazané. Doba fixácie sa môže pohybovať od 1 mesiaca až do 5 rokov. Dĺžka fixácie priamo ovplyvňuje výšku úroku, pričom platí, že čím dlhšia doba fixácie, tým vyšší výnos. Počas doby fixácie by ste nemali svoje peniaze vyberať. Ak tak urobíte, môžu nastať dve situácie

  • banka vám dá pokutu za predčasný výber peňazí
  • prídete o nasporené úroky

Kedy sa na termínovaný vklad pripisuje výnos z úroku?

  • Pre termínované vklady uzatvorené na menej ako rok sa úrok pripisuje na konci obdobia viazanosti.
  • Pre termínované vklady uzatvorené na viac ako 24 mesiacov sa výnos z úroku zo zákona pripisovaný raz ročne.

Ako sa počíta výnos z termínovaného vkladu?

Výnos z nasporených peňazí sa počíta na základe úrokovej sadzby. Tá je vopred známa pri podpise zmluvy o termínovanom vklade. Výška úrokovej sadzby závisí od doby viazanosti, meny, v ktorej je daný vklad vedený a súčasnej situácie na finančných trhoch.

Vývoj úrokových sadzieb pre vkladové produkty v roku 2021

Vývoj úrokových sadzieb

Výhody termínovaného vkladu

  • Termínovaný vklad má zväčša výhodnejší úrok ako klasický sporiaci účet. Vaše peniaze sa tak môžu lepšie zhodnotiť.
  • Výnos na termínovanom vklade je vopred určený úrokovou sadzbou platnou počas celej doby viazanosti. Nemusíte sa tak obávať, že sa vám úroková miera počas doby fixácie zmení. Banka vám bude peniaze na termínovanom vklade úročiť počas celej doby rovnako.
  • Vaše peniaze sú na termínovanom vklade chránené na ochranu vkladov. Neriskujete tak ich stratu, ako tomu býva pri bežných formách investovania.

Čo je potrebné na založenie termínovaného vkladu?

K založeniu termínovaného vkladu by mal postačiť váš občiansky preukaz. Niektoré banky môžu vyžadovať aj založenie osobného účtu.

Podmienky založenia termínovaného vklady

Okrem základnej podmienky vekovej hranice 18 a viac rokov sú niektoré termínované vklady podmienené aj minimálnou výškou vkladu. Tá sa pohybuje v závislosti od banky od 200 € až po minimálnu hranicu 10 000 €.

Termínované vklady s vysokým minimálnym vkladom ponúka J&T BANKA. Minimálny vklad pre nových klientov je 10 000 €. J&T BANKA však pri takejto výške vkladu ponúka najvýhodnejšie zhodnotenie.