Termínovaný vklad - Tatra banka

Termínovaný vklad

Úrok (ročne)

0,01 %

Termínovaný vklad v Tatra banke: Úrokové sadzby (ročne)

Fixácia 1 mesiac (vklad od - € do 329 999 €) 0,01 %
Fixácia 3 mesiace (vklad od - € do 329 999 €) 0,01 %
Fixácia 6 mesiacov (vklad od - € do 329 999 €) 0,01 %
Fixácia 1 rok (vklad od - € do 329 999 €) 0,01 %
Fixácia 2 roky (vklad od - € do 329 999 €) 0,01 %
Fixácia 3 roky (vklad od - € do 329 999 €) 0,01 %

Všeobecné údaje o termínovanom vklade v Tatra banke

Názov termínovaného vkladu Termínovaný vklad
Poskytovateľ termínovaného vkladu Tatra banka

Parametre termínovaného vkladu Tatra banky:

Mena EUR
Minimálny vklad 0 €
Doba viazanosti 1, 3, 6, 12, 24 a 36 mesiacov
Pripisovanie úrokov k termínu splatnosti, pri 24 a 36 mesačnej viazanosti ročne
Poplatok za predčasný výber strata nároku na úrok z celej vyberanej sumy

Výhody termínovaného vkladu Tatra banky:

  • Termínovaný vklad je možné zriadiť s 1, 3, 6, 12, 24 a 36 mesačnou lehotou viazanosti,
  • termínovaný vklad je možné zriadiť aj pre maloletú osobu,
  • možnosť realizovať tvz. "dcérske vklady" počas lehoty viazanosti účtu (mimo dňa obnovy),
  • výber istiny a úrokov v hotovosti alebo prevodom na účet v Tatra banke ku dňu splatnosti vkladu,
  • úroky sú v deň splatnosti pripísané v prospech istiny termínovaného vkladu, resp. na bežný účet alebo vyplatené v hotovosti,
  • základný i dcérsky vklad sa úročia samostatne a to úrokovou sadzbou stanovenou v zmysle zmluvných podmienok,
  • úroková sadzba platná v deň zúčtovania vkladu a v deň obnovy sa počas viazanosti nemení.

Výhody termínovaného vkladu pre maloletého

  • Účet môže maloletému otvoriť zákonný zástupca alebo tretia osoba (starý rodič, rodinný známy...) po predložení rodného listu maloletého,
  • po dovŕšení 18. roku maloletého pokračuje zmluvný vzťah naďalej ako štandardný termínovaný vklad,
  • pri podaní daňového priznania za maloletého - možnosť vrátenia dane z úroku na termínovanom vklade.

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK