Termínovaný vklad od Tatra banky

Termínovaný vklad

Úroková sadzba (ročne)

0,01 % - 3,50 %

Termínovaný vklad od Tatra banky: Úrokové sadzby (ročne)

Fixácia 1 mesiac (vklad od - € do 100 000 €) 0,01 %
Fixácia 3 mesiace (vklad od - € do 100 000 €) 0,01 %
Fixácia 6 mesiacov (vklad od - € do 100 000 €) 1,50 %
Fixácia 1 rok (vklad od - € do 100 000 €) 3,50 %
Fixácia 2 roky (vklad od - € do 100 000 €) 3,00 %
Fixácia 3 roky (vklad od - € do 100 000 €) 3,00 %

Všeobecné údaje o termínovanom vklade Tatra banky:

Názov termínovaného vkladu Termínovaný vklad
Poskytovateľ termínovaného vkladu Tatra banka
Minimálny vklad 0 €
Pripisovanie úrokov Po ukončení viazanosti, pri viazanosti na 24 a 36 mesiacov je úrok pripísaný ročne ku vkladu na termínovanom účte
Úrok pri predčasnom zrušení 0 %
Založenie 0 €
Zrušenie 0 €

Podmienky získania:

Termínovaný vkladový účet banka zriaďuje v dohodnutej mene na základe písomnej zmluvy s klientom.Termínovaný účet pre maloletého môže zriadiť zákonný zástupca maloletého alebo tretia osoba po predložení rodného listu maloletého. Po dovŕšení 18-teho roku maloletého pokračuje zmluvný vzťah naďalej ako štandardný termínovaný vklad.

Výhody:

  • možnosť založiť si termínovaný vklad cez internetbanking
  • možnosť vybrať si disponentov, ktorí budú mať prístup k účtu
  • možnosť termínovaný vklad je možné otvoriť aj pre dieťa - stačí ak predložíte jeho rodný list
  • možnosť vklady sú chránené v zmysle Zákona o ochrane vkladov