Termínovaný vklad - 365.bank

Termínovaný vklad

Úrok (ročne)

0,01 % - 0,50 %

Termínovaný vklad v 365.bank: Úrokové sadzby (ročne)

Fixácia 1 rok (vklad od 500 € do 999 999 €) 0,01 %
Fixácia 1 rok (vklad od - € do 499 €) 0,01 %
Fixácia 2 roky (vklad od - € do 499 €) 0,01 %
Fixácia 2 roky (vklad od 500 € do 999 999 €) 0,05 %
Fixácia 3 roky (vklad od 500 € do 999 999 €) 0,20 %
Fixácia 3 roky (vklad od - € do 499 €) 0,01 %
Fixácia 4 roky (vklad od 500 € do 999 999 €) 0,50 %
Fixácia 4 roky (vklad od - € do 499 €) 0,01 %

Všeobecné údaje o termínovanom vklade v 365.bank

Názov termínovaného vkladu Termínovaný vklad
Poskytovateľ termínovaného vkladu 365.bank

Termínovaný vklad od 365.bank s viazanosťou na 1, 2 alebo 4 roky. Výška úroku závisí od výšky vkladu a viazanosti.

Zostatok na termínovanom vklade 500 eur a viac

Viazanosť Úrok
1 rok 0,01 %
2 roky 0,05 %
4 roky 0,10 %

Zostatok na termínovanom vklade menej ako 500 eur

Viazanosť Úrok
1 rok 0,01 %
2 roky 0,01 %
4 roky 0,01 %