FIX Konto od Privatbanky

FIX Konto Zistiť viac

Úroková sadzba (ročne)

0,05 % - 3,50 % Zistiť viacĎalej

FIX Konto od Privatbanky: Úrokové sadzby (ročne)

Fixácia 1 mesiac (vklad od 250 € do 100 000 €) 0,05 %
Fixácia 3 mesiace (vklad od 250 € do 100 000 €) 0,10 %
Fixácia 6 mesiacov (vklad od 250 € do 100 000 €) 0,20 %
Fixácia 1 rok (vklad od 250 € do 100 000 €) 3,00 %
Fixácia 1 a pol roka (vklad od 250 € do 100 000 €) 3,10 %
Fixácia 2 roky (vklad od 250 € do 100 000 €) 3,20 %
Fixácia 3 roky (vklad od 250 € do 100 000 €) 3,50 %
Fixácia 4 roky (vklad od 250 € do 100 000 €) 3,00 %
Fixácia 5 rokov (vklad od 250 € do 100 000 €) 3,00 %

Všeobecné údaje o termínovanom vklade Privatbanky:

Názov termínovaného vkladu FIX Konto
Poskytovateľ termínovaného vkladu Privatbanka
Minimálny vklad 250 €
Pripisovanie úrokov Pri vkladoch do jedného roka pri splatnosti vkladu, pri dlhodobých vkladoch nad 1 rok k 31.12. príslušného roka a pri splatnosti vkladu.
Úrok pri predčasnom zrušení 0 %
Založenie 0 €
Zrušenie 0 €

Podmienky získania:

Zriadenie termínovaného vkladu bezplatne v pobočkách Privatbanky alebo cez internet. Podmienkou zriadenia vkladu je predloženie dokladu totožnosti.

Výhody:

  • minimálny vklad už od 250€
  • fixné úročenie vkladu počas celej doby viazanosti
  • peňažné prostriedky vrátane úrokov sú chránené Fondom ochrany vkladov