Termínovaný vklad - Privatbanka

FIX Konto

Úrok (ročne)

0,05 % - 1,80 %

FIX Konto v Privatbanke: Úrokové sadzby (ročne)

Fixácia 1 mesiac (vklad od 250 € do 999 999 €) 0,05 %
Fixácia 3 mesiace (vklad od 250 € do 999 999 €) 0,10 %
Fixácia 6 mesiacov (vklad od 250 € do 999 999 €) 0,20 %
Fixácia 1 rok (vklad od 250 € do 999 999 €) 0,50 %
Fixácia 1 a pol roka (vklad od 250 € do 999 999 €) 1,00 %
Fixácia 2 roky (vklad od 250 € do 999 999 €) 1,50 %
Fixácia 3 roky (vklad od 250 € do 999 999 €) 1,70 %
Fixácia 4 roky (vklad od 250 € do 999 999 €) 1,70 %
Fixácia 5 rokov (vklad od 250 € do 999 999 €) 1,80 %

Všeobecné údaje o termínovanom vklade v Privat banke

Názov termínovaného vkladu FIX Konto
Poskytovateľ termínovaného vkladu Privatbanka

Privatbanka FIX Konto je termínovaný vklad zriaďovaný v menách EUR, CZK, GBP, CHF a USD za týchto podmienok:

  • bezplatné zriadenie a vedenie termínovaného vkladu,
  • minimálny vklad a zostatok pre účet v EUR 250 €,
  • doba viazanosti: 1, 3, 6, 12 až 60 mesiacov s automatickou prolongáciou alebo bez prolongácie,
  • rovnaký úrok počas celej doby viazanosti,
  • úrok pri vkladoch do jedného roka sa pripisuje v deň splatnosti vkladu, pri vkladoch nad jeden rok k 31.12.príslušného roka a pri splatnosti vkladu,
  • vkladať a vyberať peňažné prostriedky je možné v deň splatnosti, resp. najbližší nasledujúci bankový pracovný deň,
  • preberanie výpisov osobne alebo poštou,
  • s možnosťou predčasného výberu za poplatok podľa sadzobníka.

Cenník pre Privatbanka FIX Konto

Zriadenie termínovaného vkladu 0 €
Vedenie termínovaného vkladu 0 €
Zrušenie termínovaného vkladu 0 €
Výpis z účtu papierový - osobne 0 €
Výpis z účtu papierový - preberaný poštou 0 €

Sankčný poplatok za predčasný výber (počet dní, za ktoré zaniká nárok na úrok):

viazanosť 1 mesiac úrok za 15 dní
viazanosť 3 mesiace úrok za 30 dní
viazanosť 6 mesiacov úrok za 60 dní
viazanosť 12 mesiacov úrok za 90 dní
viazanosť 18 a viac mesiacov úrok za 366 dní