Termínovaný vklad - UniCredit Bank

Termínovaný vklad

Úrok (ročne)

-

Termínovaný vklad v UniCredit Bank: Úrokové sadzby (ročne)

Fixácia 1 mesiac (vklad od 350 € do 999 999 €) -
Fixácia 3 mesiace (vklad od 350 € do 999 999 €) -
Fixácia 6 mesiacov (vklad od 350 € do 999 999 €) -
Fixácia 1 rok (vklad od 350 € do 999 999 €) -
Fixácia 1 a pol roka (vklad od 350 € do 999 999 €) -
Fixácia 2 roky (vklad od 350 € do 999 999 €) -
Fixácia 3 roky (vklad od 350 € do 999 999 €) -
Fixácia 4 roky (vklad od 350 € do 999 999 €) -

Všeobecné údaje o termínovanom vklade v UniCredit Bank

Názov termínovaného vkladu Termínovaný vklad
Poskytovateľ termínovaného vkladu UniCredit Bank

Parametre termínovaného vkladu UniCredit Bank

Vklad úročený od: 350 €
Doba viazanosti: 1, 3, 6, 12, 18, 24, 36, 48 mesiacov

Výhody termínovaného vkladu

  • Garantovaná úroková sadzba počas celej lehoty viazanosti vkladu,
  • možnosť automatického obnovovania vkladu,
  • peniaze chráni Zákon o ochrane vkladov č. 118/1996 v znení neskorších predpisov,
  • úroková sadzba závisí od dĺžky viazanosti vkladu a výšky vkladu,
  • možnosť kapitalizácie úrokov.

Sankčné poplatky za predčasný výber/uzatvorenie vkladu

Viazanosť do 1 mesiaca 1% ročne z vkladu za obdobie od predčasného výberu do splatnosti, min. 5 €
Viazanosť nad 1 mesiac 50% z úrokov, pri dodržaní aspoň polovice viazanosti
Viazanosť nad 1 mesiac 100% z úrokov, pri dodržaní menej ako polovice viazanosti