Termínovaný vklad - VÚB banka

Termínovaný vklad

Úrok (ročne)

0,01 %

Termínovaný vklad vo VÚB banke: Úrokové sadzby (ročne)

Fixácia 1 mesiac (vklad od 99 € do 70 000 €) 0,01 %
Fixácia 3 mesiace (vklad od 99 € do 70 000 €) 0,01 %
Fixácia 6 mesiacov (vklad od 99 € do 70 000 €) 0,01 %
Fixácia 9 mesiacov (vklad od 99 € do 70 000 €) 0,01 %
Fixácia 1 rok (vklad od 99 € do 70 000 €) 0,01 %
Fixácia 1 a pol roka (vklad od 99 € do 70 000 €) 0,01 %
Fixácia 2 roky (vklad od 99 € do 70 000 €) 0,01 %
Fixácia 3 roky (vklad od 99 € do 70 000 €) 0,01 %
Fixácia 4 roky (vklad od 99 € do 70 000 €) 0,01 %

Všeobecné údaje o termínovanom vklade v VÚB banke

Názov termínovaného vkladu Termínovaný vklad
Poskytovateľ termínovaného vkladu VÚB banka

Parametre termínovaného vkladu

Mena EUR
Minimálny vklad 99 EUR
Doba viazanosti 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 a 48 mesiacov

Výhody termínovaného vkladu VÚB banky:

  • bezplatné zriadenie a vedenie termínovaného vkladu,
  • vklad je úročený pevnou úrokovou sadzbou platnou počas celej doby viazanosti,
  • možnosť realizovať prídavné vklady počas celej doby viazanosti, pričom v čase obnovy vkladu sa všetky dodatočne vložené peniaze obnovia ako jeden vklad,
  • všetky prídavné vklady majú rovnaký deň splatnosti,
  • možnosť realizovať predčasné výbery z termínovaného vkladu (za sankčný poplatok).

Sankcie za predčasný výber z termínovaného vkladu:

Viazanosť termínovaného vkladu zníženie úrokov
do 1 mesiaca (vrátane) za 15 dní
do 3 mesiacov (vrátane) za 45 dní
do 6 mesiacov (vrátane) za 90 dní
do 9 mesiacov (vrátane) za 135 dní
do 12 mesiacov (vrátane) za 180 dní
do 18 mesiacov (vrátane) za 270 dní
do 24 mesiacov (vrátane) za 360 dní
do 36 mesiacov (vrátane) za 1080 dní
do 42 mesiacov (vrátane) za 1260 dní
do 48 mesiacov (vrátane) za 1440 dní