Termínovaný vklad s Užitočným účtom od Poštovej banky

Termínovaný vklad s Užitočným účtom

Úroková sadzba (ročne)

0,01 % - 3,00 %

Termínovaný vklad s Užitočným účtom od Poštovej banky: Úrokové sadzby (ročne)

Fixácia 2 roky (vklad od 1 € do 499 €) 0,01 %
Fixácia 2 roky (vklad od 500 € do 100 000 €) 3,00 %
Fixácia 3 roky (vklad od 1 € do 499 €) 0,01 %
Fixácia 3 roky (vklad od 500 € do 100 000 €) 3,00 %
Fixácia 4 roky (vklad od 1 € do 499 €) 0,01 %
Fixácia 4 roky (vklad od 500 € do 100 000 €) 3,00 %

Všeobecné údaje o termínovanom vklade Poštovej banky:

Názov termínovaného vkladu Termínovaný vklad s Užitočným účtom
Poskytovateľ termínovaného vkladu Poštová banka
Minimálny vklad 1 €
Pripisovanie úrokov Po ukončení viazanosti ku dňu obnovy termínovaného vkladu
Úrok pri predčasnom zrušení 0 %
Založenie 0 €
Zrušenie 0 €

Akcie:

  • k termínovaným vkladom zriadeným po 15.10.2022 k Užitočnému účtu alebo k Užitočnému účtu junior alebo k Užitočnému účtu senior s viazanosťou na 24, 36 alebo 48 mesiacov možnosť získať zvýhodnenú ročnú úrokovou sadzbu 3%
  • podmienky získania zvýhodnenej úrokovej sadzby zriadiť si Užitočný účet alebo Užitočný účet junior alebo Užitočný účet senior a aktívne ho využívať
  • podmienky získania zvýhodnenej úrokovej sadzby realizovať platby z účtu v minimálnej výške 300€ mesačne (150€ mesačne v prípade Užitočného účtu Senior) formou platby kartou, cez internet banking alebo trvalé príkazy či inkasá po dobu aspoň 18 mesiacov z celkovej doby viazanosti pri 2 ročnom termínovanom vklade, aspoň 30 mesiacov z celkovej doby viazanosti pri 3 ročnom termínovanom vklade a aspoň 40 mesiacov z celkovej doby viazanosti pri 4 ročnom termínovanom vklade
  • podmienky získania zvýhodnenej úrokovej sadzby zvýhodnenú úrokovú sadzbu 3% klienti môžu získať na termínovaných vkladoch zriadených po 15.10.2022, výška minimálneho vkladu je 500€
  • podmienky získania zvýhodnenej úrokovej sadzby zvýhodnenú sadzbu klient získa na prvé obobie viaznosti po splnení všetkých podmienok a v prípade, že nedôjde k výberu finančných prostriedkov z účtu počas celej doby viazanosti, po ukončení viazanosti úrok bude pripísaný na termínovaný vklad

Podmienky získania:

Podmienkou založenia je zloženie minimálneho vkladu a predloženie platného dokladu totožnosti

Výhody:

  • možnosť zmeniť viazanosť vkladu od najbližšieho dňa obnovy
  • ku dňu obnovy banka úroky pripíše k úsporám alebo vyplatí v hotovosti alebo pošle na vybraný osobný účet
  • bezpečné uloženie peňazí vďaka Zákonu o ochrane vkladov