Termínovaný vklad s Osobným účtom od Prima banky

Termínovaný vklad s Osobným účtom

Úroková sadzba (ročne)

2,80 % - 3,20 %

Termínovaný vklad s Osobným účtom od Prima banky: Úrokové sadzby (ročne)

Fixácia 1 rok (vklad od 500 € do 100 000 €) 2,80 %
Fixácia 2 roky (vklad od 500 € do 100 000 €) 3,00 %
Fixácia 3 roky (vklad od 500 € do 100 000 €) 3,20 %
Fixácia 4 roky (vklad od 500 € do 100 000 €) 3,20 %
Fixácia 5 rokov (vklad od 500 € do 100 000 €) 3,20 %

Všeobecné údaje o termínovanom vklade Prima banky:

Názov termínovaného vkladu Termínovaný vklad s Osobným účtom
Poskytovateľ termínovaného vkladu Prima banka
Minimálny vklad 500 €
Pripisovanie úrokov Po ukončení viazanosti ku dňu obnovy termínovaného vkladu
Úrok pri predčasnom zrušení 100,00 %
Založenie 0 €
Zrušenie 0 €

Akcie:

  • zvýhodnené úrokové sadzby platia pre Termínované vklady s viazanosťou 9, 12, 18, 24, 36,48 a 60 mesiacov, ktoré boli zriadené alebo opätovne viazané (t.j. prolongované) po dátume zriadenia Osobného účtualebo zmeny iného typu bežného účtu na Osobný účet. Zvýhodnenie zaniká dňom zrušenia Osobného účtu alebo zmenyOsobného účtu na iný typ bežného účtu

Výhody:

  • zvýhodnená úroková sadzba vyššia o 1% p.a. platí pre vklady zriadené po dátume zriadenia Osobného účtu alebo zmeny iného typu bežného účtu na Osobný účet
  • termínovaný vklad je možné zriadiť aj prostredníctvom Internet bankingu