Termínovaný vklad s Osobným účtom od Prima banky

Termínovaný vklad s Osobným účtom

Úroková sadzba (ročne)

2,40 % - 3,20 %

Termínovaný vklad s Osobným účtom od Prima banky: Úrokové sadzby (ročne)

Fixácia 1 rok (vklad od 500 € do 100 000 €) 2,40 %
Fixácia 2 roky (vklad od 500 € do 100 000 €) 2,80 %
Fixácia 3 roky (vklad od 500 € do 100 000 €) 3,00 %
Fixácia 4 roky (vklad od 500 € do 100 000 €) 3,20 %
Fixácia 5 rokov (vklad od 500 € do 100 000 €) 3,20 %

Všeobecné údaje o termínovanom vklade Prima banky:

Názov termínovaného vkladu Termínovaný vklad s Osobným účtom
Poskytovateľ termínovaného vkladu Prima banka
Minimálny vklad 500 €
Pripisovanie úrokov Po ukončení viazanosti ku dňu obnovy termínovaného vkladu
Úrok pri predčasnom zrušení 100,00 %
Založenie 0 €
Zrušenie 0 €

Výhody:

  • zvýhodnená úroková sadzba vyššia o 1% p.a. platí pre vklady zriadené po dátume zriadenia Osobného účtu alebo zmeny iného typu bežného účtu na Osobný účet
  • termínovaný vklad je možné zriadiť aj prostredníctvom Internet bankingu