Termínovaný vklad - mBank

mVKLAD

Úrok (ročne)

0,01 % - 0,10 %

mVKLAD v mBank: Úrokové sadzby (ročne)

Fixácia 3 mesiace (vklad od 200 € do 999 999 €) 0,01 %
Fixácia 6 mesiacov (vklad od 200 € do 999 999 €) 0,01 %
Fixácia 9 mesiacov (vklad od 200 € do 999 999 €) 0,01 %
Fixácia 1 rok (vklad od 200 € do 999 999 €) 0,10 %

Všeobecné údaje o termínovanom vklade v mBank

Názov termínovaného vkladu mVKLAD
Poskytovateľ termínovaného vkladu mBank

mVKLAD si možno zriadiť iba k bežnému účtu mKONTO alebo k sporiacim účtom eMAX a eMAX plus. Zriadenie a vedenie všetkých uvedených účtov je bez poplatkov.

Charakteristiky produktu mVKLAD

  • možnosť automatického predlžovania vkladu, pričom pri automatickom predĺžení vkladu máte možnosť nechať si vyplatiť úroky,
  • neobmedzený počet vkladov,
  • minimálny vklad 200 €
  • úrokový výnos pri predčasnom zrušení vkladu je znížený o 50% z dôvodu nedodržania zvolenej dĺžky vkladu.

Z vkladu nie je možné uskutočniť čiastočný výber finančných prostriedkov. Predčasný výber vedie k zániku vkladu pričom vloženú sumu s úrokom vám mBank pošle na účet, z ktorého ste finančné prostriedky na mVKLAD previedli.

Ako si vybaviť mVKLAD

1. Kliknite na „Požiadať“ a vyplňte jednoduchú on-line žiadosť pre bežný účet mKONTO, sporiaci účet eMAX alebo eMAX Plus.

2. V žiadosti si vyberte, či chcete zmluvu podpísať na obchodnom mieste mBank, alebo chcete využiť kuriéra, ktorý Vám zmluvu na podpis prinesie.

  • Ak si vyberiete obchodné miesto, vezmite si sebou doklad totožnosti, ktorý uvediete v žiadosti. Ak uvediete cestovný pas, je potrebný aj ďalší doklad totožnosti, v ktorom je uvedená adresa Vášho trvalého pobytu.
  • Ak ste si zvolili kuriéra, ten sa s Vami v priebehu niekoľkých dní skontaktuje a dohodnete si stretnutie. Na stretnutie s kuriérom si pripravte doklad totožnosti uvedený v žiadosti. Ak ste uviedli cestovný pas, je potrebný aj ďalší doklad totožnosti, v ktorom je uvedená adresa trvalého pobytu. Zároveň si pripravte aj notárom overené kópie dokladov.

3. So zmluvou dostanete aj potvrdenie o otvorení účtu a aktivačný balík. Po otvorení účtu v mBank si mVKLAD jednoducho zriadite zo svojho Internet Bankingu alebo prostredníctvom mLinky.

Kompletný cenník pre mVKLAD

Internet Banking
Call Centrum mLINKA
Zriadenie vkladu 0 €
Vedenie vkladu mesačne 0 €
Zrušenie vkladu 0 €
Predčasné ukončenie vkladu 50% z vypočítaného úroku

Ak chcete využívať produkt mVKLAD a v súčasnosti nie ste majiteľom žiadneho účtu v mBank (mKONTO, eMAX, eMAX plus), musíte si najprv zriadiť jeden z uvedených účtov. Ich zriadenie aj vedenie je bez poplatkov.