Termínovaný vklad s Účtom plus od 365

Termínovaný vklad s Účtom plus

Úroková sadzba (ročne)

0,01 % - 3,00 %

Termínovaný vklad s Účtom plus od 365: Úrokové sadzby (ročne)

Fixácia 2 roky (vklad od 500 € do 100 000 €) 3,00 %
Fixácia 2 roky (vklad od 1 € do 499 €) 0,01 %
Fixácia 3 roky (vklad od 1 € do 499 €) 0,01 %
Fixácia 3 roky (vklad od 500 € do 100 000 €) 3,00 %
Fixácia 4 roky (vklad od 500 € do 100 000 €) 3,00 %
Fixácia 4 roky (vklad od 1 € do 499 €) 0,01 %

Všeobecné údaje o termínovanom vklade 365:

Názov termínovaného vkladu Termínovaný vklad s Účtom plus
Poskytovateľ termínovaného vkladu 365.bank
Minimálny vklad 0 €
Pripisovanie úrokov Po ukončení viazanosti ku dňu obnovy termínovaného vkladu
Úrok pri predčasnom zrušení 0 %
Založenie 0 €
Zrušenie 0 €

Akcie:

  • k termínovaným vkladom zriadeným k Účtu plus s viazanosťou na 24, 36 a 48 mesiacov možnosť získať zvýhodnenú ročnú úrokovou sadzbu 3%
  • podmienky získania zvýhodnenej úrokovej sadzby byť majiteľom Účtu plus a aktívne ho využívať
  • podmienky získania zvýhodnenej úrokovej sadzby realizovať platby z účtu v minimálnej výške 300€ mesačne formou platby kartou, cez internet banking alebo trvalé príkazy či inkasá po dobu aspoň 18 mesiacov z celkovej doby viazanosti pri 2 ročnom termínovanom vklade, aspoň 30 mesiacov z celkovej doby viazanosti pri 3 ročnom termínovanom vklade a aspoň 40 mesiacov z celkovej doby viazanosti pri 4 ročnom termínovanom vklade
  • podmienky získania zvýhodnenej úrokovej sadzby zvýhodnenú úrokovú sadzbu 3% klienti môžu získať na termínovaných vkladoch zriadených po 15.10.2022, výška minimálneho vkladu je 500€, zvýhodnenú sadzbu klient získa na prvé obobie viaznosti po splnení všetkých podmienok a v prípade, že nedôjde k výberu finančných prostriedkov z účtu počas celej doby viazanosti, po ukončení viazanosti úrok bude pripísaný na termínovaný vklad

Podmienky získania:

Termínovaný vklad si môže klient zriadiť osobne na obchodnom mieste. Podmienkou je predloženie platného dokladu totožnosti a vloženie otváracieho vkladu.Lehota na vloženie otváracieho vkladu je 10 kalendárnych dní odo dňa zriadenia.

Výhody:

  • bezpečné uloženie finančných prostriedkov vďaka Zákonu o ochrane vkladov