Termínovaný vklad - Poštová banka

Termínovaný vklad

Úrok (ročne)

0,01 % - 0,10 %

Termínovaný vklad v Poštovej banke: Úrokové sadzby (ročne)

Fixácia 1 rok (vklad od 500 € do 99 999 €) 0,01 %
Fixácia 2 roky (vklad od 500 € do 99 999 €) 0,05 %
Fixácia 4 roky (vklad od 500 € do 99 999 €) 0,10 %

Všeobecné údaje o termínovanom vklade v Poštovej banke

Názov termínovaného vkladu Termínovaný vklad
Poskytovateľ termínovaného vkladu Poštová banka
  • úrokové sadzby platia pre vklady od 500 €,
  • pre vklady do  499,99 € je úroková sadzbe 0,01% ročne,
  • doba viazanosti: 12, 24 alebo 48 mesiacov,
  • možnosť čiastočného výberu, strata úroku len z vyberanej sumy.

Podmienkou pre založenie termínovaného vkladu je zloženie minimálneho vkladu, vyplnenie podpisového vzoru (pri zriadení termínovaného vkladu na pošte podpisový vzor netreba) a predloženie platného dokladu totožnosti. Istinu termínovaného vkladu možno navýšiť alebo znížiť v deň obnovenia (revolvovania) termínovaného vkladu. Zmena doby viazanosti možná odo dňa obnovy.

Odmena Veľké Plus pri fixácii na 2 roky

Odmenu Veľké Plus môžete získať na termínovanom vklade s viazanosťou na 2 roky.

  • Štandardný úrok pri fixácii na 2 roky je 0,05 % ročne.
  • Naviac môžete získať odmenu ďalšie 0,05 % ročne, čiže spolu získate úrok 0,10 %.

Odmenu získate, ak:

  • máte v Poštovej banke otvorený Užitočný účet,
  • počas kalendárneho mesiaca zrealizujete z Užitočného účtu debetné transakcie vo výške minimálne 200 €.

Odmenu za aktívne využívanie Užitočného účtu vypláca Poštová banka priebežne každý mesiac priamo na účet.

Odmenu môžete získať najviac na 2 termínované vklady, každý do výšky maximálne 100 000 €, ak počas doby viazanosti neuskutočníte z termínovaných vkladov žiadne výbery ani prevody.

Poplatky Poštovej banky pre Termínovaný vklad

Založenie účtu bezplatne
Vedenie účtu bezplatne
Zrušenie účtu bezplatne
Mimoriadny výpis z termínovaného vkladu 5,00 €
Výpis z termínovaného vkladu poštou po obnove tarify SP, a. s.
Výpis z termínovaného vkladu e-mailom po obrate bezplatne

Pri predčasnom ukončení viazaného termínovaného vkladu nevzniká nárok na vyplatenie úroku za aktuálne obdobie doby uloženia vkladu.

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK