Termínovaný vklad od Prima banky

Termínovaný vklad

Úrok (ročne)

0,40 % - 1,50 %

Termínovaný vklad od Prima banky: Úrokové sadzby (ročne)

Fixácia 1 rok (vklad od 500 € do 100 000 €) 0,40 %
Fixácia 2 roky (vklad od 500 € do 100 000 €) 0,80 %
Fixácia 3 roky (vklad od 500 € do 100 000 €) 1,00 %
Fixácia 4 roky (vklad od 500 € do 100 000 €) 1,20 %
Fixácia 5 rokov (vklad od 500 € do 100 000 €) 1,50 %

Všeobecné údaje o termínovanom vklade Prima banky:

Názov termínovaného vkladu Termínovaný vklad
Poskytovateľ termínovaného vkladu Prima banka
Minimálny vklad 500 €
Pripisovanie úrokov Po ukončení viazanosti
Úrok pri predčasnom zrušení 100,00 %
Založenie 0 €
Zrušenie 0 €

Výhody:

  • pre termínované vklady s viazanosťou 36, 48 a 60 mesiacov platí zvýhodnená úroková sadzba. Zvýhodnenie platí pre vklady otvorené po dátume zriadenia Osobného účtu alebo zmeny iného typu účtu na Osobný účet
  • zvýhodnenie zaniká dňom zrušenia Osobného účtu alebo zmeny Osobného účtu na iný typ bežného účtu
  • termínovaný vklad je možné si zriadiť aj prostredníctvom Internet bankingu