Doklady na vybavenie hypotéky

Aktualizované 12. 2. 2020 - Lenka Siváková ČSOB Smart účet Reklama ČSOB Bez podmienok aj poplatku. Digitálny Smart účet od ČSOB. Zistiť viac

Porovnanie hypoték aj vyplnenie online hypotéky je úspešne za vami a čaká vás dokladovanie a následné schválenie vašej hypotéky. Viete, čo všetko potrebujete predložiť? Pripravili sme pre vás komplexný prehľad dokladov, ktoré potrebujete pri vybavení hypotéky.

Doklady na vybavenie hypotéky Foto: Pexels

Aby váš hypotekárny úver mohol byť schválený, potrebujete dokladovať:

 • vašu totožnosť (vás ako žiadateľa o hypotekárny úver)
 • stabilný príjem
 • účel použitia hypotéky (neplatí pre bezúčelovú hypotéku)

Hypotéka a preukázanie totožnosti

Pri vybavovaní hypotéky potrebujete na preukázanie vašej totožnosti dva doklady, a to platný občiansky preukaz a druhý doklad, ktorým môže byť:

 • vodičský preukaz
 • pas
 • kartička poistenca
 • rodný list

Hypoúver a príjem zo Slovenska

Ako sa dokladuje príjem v rámci Slovenskej republiky? Všetko záleží od toho, či ste zamestnaný na pracovnú zmluvu alebo podnikáte ako SZČO, prípadne ste vlastník či spoluvlastník obchodnej spoločnosti (s.r.o, a.s.). Pripravte si:

 1. Potvrdenie o výške príjmu
  • Ak ste zamestnanec váš príjem sa overuje prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Aj napriek tomu sa môže stať, že od vás banka bude požadovať potvrdenie o výške príjmu.
  • Ak ste podnikateľ, majte pri sebe kópiu daňového priznania za posledný ukončený kalendárny rok.
 2. Výpisy z bankového účtu (za obdobie 1 až 3 mesiacov, nevyžadujú sa však vždy)

Hypotéka a príjem v zahraničí

V prípade, že máte príjem zo zahraničia, potvrdenie o príjme musíte pri schvaľovaní hypotéky určite predložiť. Okrem toho si pripravte ešte:

 • výpis z bankového účtu
 • kópiu pracovnej zmluvy
 • pracovné povolenie

Na dokladovanie vášho príjmu nemusíte pomyslieť, ak sa vás týka refinancovanie hypotéky. Musíte však splniť podmienku bezproblémovej histórie splácania vášho pôvodného úveru.

Ako preukázať účel hypotéky

Hypotéka býva poskytnutá naozaj na rôzne účely, všetko záleží od toho, akú životnú situáciu potrebujete riešiť. Pozrite si prehľad najbežnejších dôvodov poskytovania hypotéky a doklady, ktoré k nim potrebujete.

Účel hypotéky a doklady, ktoré preukazujete:

Hypotéka na kúpu nehnuteľnosti:

 • kúpna zmluva prípadne Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 • poistná zmluva k zakladanej nehnuteľnosti vinkulovaná v prospech banky

Hypotéka na stavbu domu:

 • právoplatné stavebné povolenie
 • geometrický plán (ak bol vypracovaný)
 • rozpočet a projekt stavby (pôdorysy a pohľad na dom)
 • list vlastníctva

Rekonštrukcia alebo modernizácia nehnuteľnosti:

 • stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby (záleží od rozsahu stavebných prác a určuje ho Stavebný zákon)
 • rozpočet a projektová dokumentácia stavby

Hypotéka na refinancovanie:

 • pôvodná úverová zmluva
 • potvrdenie o aktuálnom zostatku úveru
 • súhlas s predčasných splatením úveru

Ak sa vás týka bezúčelová americká hypotéka, tieto doklady potrebovať nebudete.

Ako dokladovať založenú nehnuteľnosť

Určite viete, že hypotéka môže byť vaša za podmienky založenia nehnuteľnosti. Najdôležitejším dokladom pri založení je práve znalecký posudok, ktorý predkladáte v dvoch písomných vyhotovenia a aj v elektronickej verzii (CD).

Na vypracovanie znaleckého posudku si pripravte:

 • aktuálny list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace)
 • kópiu z katastrálnej mapy (banky akceptujú aj mapu z katastrálneho portálu)
 • doklad o veku stavby (kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie od správcu bytového domu)
 • doklad o spôsobe nadobudnutia nehnuteľnosti:
  • kúpna zmluva
  • darovacia zmluva
  • zmluva o prevode vlastníctva
  • osvedčenie o dedičstve a iné

Porovnať hypotéky a vyplniť online žiadosť je na našej stránke rozhodne jednoduchá záležitosť. Jednoducho zvládnete aj dokladovanie totožnosti, stáleho príjmu a zámeru použitia hypotéky. Želáme vám veľa šťastia na ceste za novým bývaním!

Porovnávač