Hypotéka a príjem zo zahraničia 2019

Aktualizované 6. 5. 2019 - Iveta Eliášová

V dnešnej dobe čoraz viac ľudí cestuje za prácou do zahraničia. Nie je žiadnym tajomstvom, že získať hypotéky na Slovensku a dokladovať príjem zo zahraničia je už bežnou praxou. Musí však platiť, že váš pracovný pomer v zahraničí by mal trvať minimálne 6 až 12 mesiacov.

Mladá žena pracujúca v zahraničí získala výhodný hypotekárny úver Foto: Pexels

Najlepšie je, ak nie ste v skúšobnej alebo výpovednej lehote. Pokiaľ však v zahraničí podnikáte alebo chodievate iba na sezónne práce, tento príjem vám na schválenie hypotéky nebudú akceptovať.

Hypotéka pri práci v zahraničí

Hypotéka na Slovensku vám bude schválená iba vtedy, ak donesiete potrebné doklady. Každá banka má svoje vlastné pravidlá akceptácie príjmu zo zahraničia. vo väčšine prípadov požadujú:

 • potvrdenie o príjme (zvyčajne na tlačive banky, kde žiadate o hypotekárny úver)
 • výpis z účtu za posledných 6 mesiacov alebo výplatné pásky
 • pracovnú zmluvu prípadne pracovné povolenie

Keďže väčšinu času ste v zahraničí, odporúčame vám zvážiť dať plnú moc osobe, ktorá dokáže za vás dokončiť vybavenie hypotéky.

Výpočet hypotéky podľa príjmu zo zahraničia

Od čoho záleží výpočet hypotéky na Slovensku? Váš výpočet hypotéky, teda aj určenie maximálnej výšky hypotéky, závisí:

 • od vášho príjmu
 • od štátu, v ktorom máte uzatvorený pracovný pomer

Banky akceptujú príjem z Českej republiky, štátoch Európskej únie a niekde i príjem z USA, Kanady, Austrálie alebo Nového Zélandu.

Ak pracujete v inej exotickej krajine, hypotekárny úver vám môže byť schválený, no pripravte sa na individuálny prístup, početnejšie „papierovačky“ alebo neskoršie vyplatenie financií.

VÚB hypotéka a príjem zo zahraničia

VÚB hypotéka môže byť na Slovensku schválená, ak pracujete:

 • v krajinách Európskej únie,
 • vo Švajčiarsku,
 • v Nórsku,
 • v Kanade,
 • v Austrálii,
 • na Novom Zélande a
 • v USA.

VÚB hypotéka je poskytovaná iba ak pracujete minimálne 4 mesiace na trvalý pracovný pomer a nie ste vo výpovednej lehote. Na tlačive banky s názvom „Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti“ vám zamestnávateľ potvrdí príjem a originál predložíte pri podaní online žiadosti o hypotekárny úver.

Nezabudnite, že potvrdenie je platné iba 30 dní od jeho vydania. VÚB banke ešte doložíte výpisy z bankového účtu za posledných 6 mesiacov.

SLSP hypotéka a práca v zahraničí

Slovenská sporiteľňa akceptuje príjmy zo zahraničia, ak:

 • máte pracovný pomer v členskom štáte EÚ, EHP alebo vo Švajčiarsku a zároveň
 • váš pracovný pomer u zahraničného zamestnávateľa, v čase vyplnenia online žiadosti, trvá minimálne 13 mesiacov (nepretržite).

SLSP hypotéka je poskytovaná do výšky 80 % hodnoty nehnuteľnosti a môže byť vaša, ak splníte niekoľko podmienok:

 1. Predložíte potvrdenie zahraničného zamestnávateľa o výške vášho čistého príjmu za posledných 12 mesiacov.
 2. Pripravíte si aj výpis z účtu, na ktorý vám je mzda vyplácaná.
 3. Nezabudnete na pracovnú zmluvu a pracovné povolenie, ktoré je platné v čase schvaľovania hypotéky.

Ak pracujete vo Veľkej Británii alebo Írsku, myslite aj na formulár P60, ktorý potrebujete pri schválení vašej hypotéky.

ČSOB hypotéka a akceptácia príjmu zo zahraničia

ČSOB akceptuje príjmy zo zahraničia vo výške 85 % z príjmov za posledných 6 mesiacov a len z krajín Európskej únie a EHP. Príjem môže byť vyplácaný aj v mene dotyčnej krajiny, nie iba v EUR. Podmienkou je byť zamestnaný na trvalý pracovný pomer minimálne 6 mesiacov a zmluva musí byť už raz predĺžená alebo uzavretá na dobu neurčitú. Pokiaľ máte príjem iba za sezónne práce v zahraničí, ČSOB hypotéka vám nebude schválená.

ČSOB hypotéka - dokladovanie príjmu zo zahraničia

ČSOB hypotéka je schvaľovaná do výšky maximálne 80 % z hodnoty nehnuteľnosti a na jej vybavenie potrebujete tieto doklady:

 • potvrdenie o výške príjmu na tlačive ČSOB (nie však staršie ako 30 dní)
 • originál výpisu z osobného účtu, kde sa posiela váš príjem za posledných 6 mesiacov
 • pracovná zmluva v anglickom alebo nemeckom jazyku

Hypotéka Tatra banka a akceptácia príjmu zo zahraničia

Aby hypotéka Tatra banka mohla byť vaša, Tatra banka požaduje:

 • potvrdenie o výške príjmu na tlačive Tatra banky
 • výpisy z účtu za posledných 6 mesiacov
 • pracovnú zmluvu

Hypotéka Poštová banka a práca v zahraničí

Pre posúdenie online žiadosti o hypotekárny úver od Poštovej banky je potrebné mať nehnuteľnosť na Slovensku a znalecky posudok nie starší ako 5 rokov. Hypotéka od Poštovej banky môže byť schválená iba do výšky 80 % z hodnoty nehnuteľnosti a jedine, ak dokladujete dostatočný príjem na splátky úveru. Tradične, aj v prípade Poštovej banky, musí vaše zamestnanie v zahraničí trvať minimálne 6 mesiacov.

Hypotéka a potrebné doklady:

 • potvrdenie o výške príjmu na tlačive Poštovej banky
 • výpisy z bankového účtu za obdobie 6 mesiacov
 • pracovná zmluva, ktorú je potrebné preložiť

Ak máte pracovnú zmluvu v NJ, AJ, CJ, MJ – Poštová banka akceptuje klasickú preloženú zmluvu. V iných prípadoch je potrebný úradný preklad.

Hypotéka UniCredit Bank a príjem zo zahraničia

Aj v prípade hypotéky od UniCredit Bank platí, že dokladujete príjem za obdobie 6 mesiacov. UniCredit Bank však akceptuje príjem zo zahraničia iba v prípade, ak máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a váš príjem je vyplácaný v menách: EUR, GBP, PLZ, HUF alebo CZK.

Ako doklad potrebujete:

 • pracovné povolenie krajiny, v ktorej pracujete
 • pracovnú zmluvu a platobný dekrét
 • potvrdenie správcu dane o splnení daňovej povinnosti a výške zdaňovaných príjmov za ostatné zdaňovacie obdobie z krajiny, kde daňová povinnosť vznikla
 • spoludlžníka v úverovom vzťahu, s preukázaným dostatočným príjmom, ktorý pracuje a zdržiava sa na území SR

Spoludlžník sa nepožaduje, ak ide o pracovný pomer žiadateľa s VŠ vzdelaním, ktorý vykonáva prácu vo vyštudovanom odbore. Hypotéka UniCredit Bank nebude schválená z príjmu za sezónne práce.

Hypotéka BKS Bank

BKS Bank poskytuje úvery na bývanie, pričom akceptuje príjem zo zahraničia iba v mene EUR. Pri posudzovaní podmienok pre poskytnutie hypotekárneho úveru je potrebné preukázať príjem za posledných minimálne 6 mesiacov.

Čo preukazujete:

 • potvrdenie o výške príjmu
 • pracovnú zmluvu
 • výplatné pásky alebo výpis z bankového účtu

Hypotéka Prima banka

Prima banka akceptuje príjmy zo zahraničia výlučne v mene EUR a doba zamestnania u súčasného zamestnávateľa musí trvať minimálne 12 mesiacov. Hypotéka Prima banky vám môže byť schválená aj v prípade, že máte zmluvu uzavretú na dobu určitú.

Potrebné doklady:

 • potvrdenie o výške príjmu na tlačive Prima banky
 • pracovná zmluva
 • výpisy z účtu za posledných 6 mesiacov

Hypotéka OTP banky

OTP banka hypotéka akceptuje príjmy zo zahraničia ale iba v mene EUR.

Doklady potrebné na schválenie hypotéky:

 • potvrdenie o výške príjmu na tlačive OTP banky
 • výpisy z účtu za posledných 6 mesiacov
 • výplatné pásky za posledných 6 mesiacov

OTP banka ako jediná nevyžaduje dokladovať pracovnú zmluvu, no radšej ju, pre prípad potreby, majte po ruke.

Ako vidíte, aj keď pracujete v cudzine a túžite sa v budúcnosti vrátiť domov na Slovensko a kúpiť si nové bývanie, je to možné. Síce banky vyžadujú o čosi viac dokumentov, akoby ste potrebovali pri dokladovaní príjmu zo Slovenska, no požiadať o hypotéky online je rovnako jednoduché.

Porovnávač

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK