Hypotéka a príjem zo zahraničia

Aktualizované 20. 6. 2023 - Lenka Siváková

V dnešnej dobe čoraz viac ľudí cestuje za prácou do zahraničia. Nie je žiadnym tajomstvom, že získať hypotéku na Slovensku a dokladovať príjem zo zahraničia je už bežnou praxou. Musí však platiť, že váš pracovný pomer v zahraničí by mal trvať minimálne 6 až 12 mesiacov.

Reklama ČSOB Poisťovňa Zákazníci, ktorí si počas trvania súťaže prepočítajú v ČSOB Poisťovni PZP alebo CASCO poistenie, sú zaradení do žrebovania o palivové karty OMV v hodnote 30 €. Zistiť viac

Najlepšie je, ak nie ste v skúšobnej alebo výpovednej lehote. Pokiaľ však v zahraničí podnikáte alebo chodievate iba na sezónne práce, tento príjem vám na schválenie hypotéky nebudú akceptovať.

Využite výhodnú hypotéku od Fio banky s úrokom už od 0,58 % p.a. Poskytnutie hypotéky aj predčasné splatenie sú zadarmo.

Ako získať hypotéku s príjmom zo zahraničia

Hypotéka vám na Slovensku vám bude schválená iba vtedy, ak donesiete potrebné doklady. Každá banka má svoje vlastné pravidlá akceptácie príjmu zo zahraničia. Banky vo väčšine prípadov požadujú:

 • potvrdenie o príjme (zvyčajne na tlačive banky, kde žiadate o hypotekárny úver)
 • výpis z účtu za posledných 6 mesiacov alebo výplatné pásky
 • pracovnú zmluvu, prípadne aj pracovné povolenie

Hypotekárny úver nevybavíte v banke počas jedného stretnutia. Proces schvaľovania a dokladania dokumentov môže trvať aj niekoľko týžňov. V prípade, že sa počas vybavovania budete potrebovať vrátiť do zahraničia a viete, že nebudete mať možnosť na osobnú návštevu banky, zvážte splnomocnenie inej osoby na konanie vo vašom mene pri vybavovaní hypotekárneho úveru.

Zvyknite si na účet #BezPoplatku Reklama Fio banka Vedenie účtu zadarmo pre všetkých
Otvorenie účtu na pobočkách aj online
Milión spokojných česko-slovenských klientov
Zistiť viac

Výpočet výšky hypotéky podľa príjmu zo zahraničia

Určenie maximálnej výšky hypotéku, ktorú môžete získať, závisí

 • od výšky dokladovateľného príjmu zo zahraničia
 • od trhovej ceny nehntueľnosti stanovenej znaleckým posudkom
 • od štátu, v ktorom máte uzatvorený pracovný pomer
 • od vašej celkovej bonity, ktorú posúdi banka

Aké príjmy zo zahraničia banky akceptujú?

Najjednodchší zahraničný príjem pre banky na akceptovanie je príjem z Českej republiky. Banky akceptujú aj príjem z iných členských krajín Európskej únie, dokladovanie však môže byť o niečo zdĺhavejšie ako pri príjme z Česka. O niečo komplikovanejší a zdĺhavejší systém vybavovania hypotekárneho úveru budete musieť podstúpiť pri príjme z USA a Kanady. Samostatnou kategóriou je príjem z exotických krajín, pri ktorom od vás bude banka vyžadovať väčšie množstvo dokumentov.

VÚB banka a schválenie hypotéky s príjmom zo zahraničia

VÚB banka pri schvaľovaní hypotekárneho úveru berie do úvahy príjmy z nasledovných krajín:

 • krajiny Európskej únie
 • Švajčiarsko
 • Nórsko
 • Kanada
 • Austrália
 • Nový Zéland
 • USA
Naša Fio hypotéka vám sadne ako uliata Reklama Fio banka Výhodná úroková sadzba
Možnosť výrazne si znížiť splátky úroku
Predčasné splatenie zadarmo
Zistiť viac

Hypotéka so zahraničným príjmom vám vo VÚB banke bude schválená iba v prípade, že máte trvalý pracovný pomer minimálne 4 mesiace a nie ste vo výpovednej lehote. Na tlačive banky Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti vám zamestnávateľ potvrdí príjem a originál predložíte pri podaní žiadosti o hypotekárny úver.

Nezabudnite, že potvrdenie je platné iba 30 dní od jeho vydania. VÚB banke ešte doložíte výpisy z bankového účtu za posledných 6 mesiacov.

SLSP hypotéka a práca v zahraničí

Slovenská sporiteľňa akceptuje príjmy zo zahraničia, ak:

 • máte pracovný pomer v členskom štáte EÚ, EHP alebo vo Švajčiarsku a zároveň
 • váš pracovný pomer u zahraničného zamestnávateľa, v čase vyplnenia online žiadosti, trvá minimálne 13 mesiacov (nepretržite).

Hypotéka od Slovenskej sporiteľne je poskytovaná do výšky 80 % hodnoty nehnuteľnosti a vyžaduje si splnenie nasledovných podmienok:

 1. Potvrdenie od zahraničného zamestnávateľa o výške vášho čistého príjmu za posledných 12 mesiacov.
 2. Predloženie výpisu z účtu, na ktorý je mzda vyplácaná.
 3. Predloženie pracovnej zmluvy a pracovného povolenia, ktoré je platné v čase schvaľovania hypotéky.

Ak pracujete vo Veľkej Británii alebo Írsku, myslite aj na formulár P60, ktorý potrebujete pri schválení vašej hypotéky.

ČSOB hypotéka a akceptácia príjmu zo zahraničia

ČSOB akceptuje príjmy zo zahraničia vo výške 85 % z príjmov za posledných 6 mesiacov a len z krajín Európskej únie a EHP. Príjem môže byť vyplácaný aj v mene dotyčnej krajiny, nie iba v EUR. Podmienkou je, aby bol žiadateľ zamestnaný na trvalý pracovný pomer minimálne 6 mesiacov so zmluvou uzavretou na dobu neurčitú. Pokiaľ máte príjem iba za sezónne práce v zahraničí, žiadosť o hypotéku v ČSOB banke vám bude zamiestnutá.

ČSOB hypotéka - dokladovanie príjmu zo zahraničia

ČSOB hypotéka je schvaľovaná do výšky maximálne 80 % z hodnoty nehnuteľnosti a na jej vybavenie potrebujete tieto doklady:

 • potvrdenie o výške príjmu na tlačive ČSOB nie staršie ako 30 dní
 • originál výpisu z osobného účtu, na ktorý je posielaná mzda za posledných 6 mesiacov
 • pracovná zmluva v anglickom alebo nemeckom jazyku

Ako vybaviť hypotéku s príjmom zo zahraničia v Tatra banke

Pri vybavení hypotekérneho úveru s príjmom zo zahraničia Tatra banka vyžaduje:

 • Potvrdenie o výške príjmu na tlačive Tatra banky
 • Výpisy z účtu za posledných 6 mesiacov
 • Pracovnú zmluvu

Hypotéka v Poštová banka pri práci v zahraničí

Poštová banka poskytuej hypotekárne úvery iba na nehntueľnosti, ktoré sa nachádzajú na Slovensku. Pre posúdenie žiadosti je potrebný znalecký posudok nie starší ako 5 rokov. Hypotéka od Poštovej banky môže byť schválená iba do výšky 80 % z hodnoty nehnuteľnosti a iba v prípade, že bude banke dokladovaný príjem v dostatočnej výške na splácanie úveru. Aj v prípade Poštovej banky musí byť pracovný pomer v zahraničí v trvaní minimálne 6 mesiacov.

Potrebné dokumenty:

 • potvrdenie o výške príjmu na tlačive Poštovej banky
 • výpisy z bankového účtu za obdobie 6 mesiacov
 • pracovná zmluva, ktorú je potrebné preložiť do slovenčiny

Ak máte pracovnú zmluvu v anglickom, nemeckom, českom alebo maďarskom jazyku, je dostatočný jednoduchý preklad zmluvy. V prípade ostatných jazykov banka vyžaduje úradný preklad s pečiatkou prekladateľa.

Hypotéka v UniCredit Bank a príjem zo zahraničia

Aj v prípade hypotéky od UniCredit Bank platí, že dokladujete váš príjem za posledných 6 mesiacov. UniCredit Bank akceptuje príjem zo zahraničia iba v prípade, ak máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a váš príjem je vyplácaný v menách: EUR, GBP, PLZ, HUF alebo CZK.

Ako doklad potrebujete:

 • pracovné povolenie krajiny, v ktorej pracujete
 • pracovnú zmluvu a platobný dekrét
 • potvrdenie správcu dane o splnení daňovej povinnosti a výške zdaňovaných príjmov za ostatné zdaňovacie obdobie z krajiny, kde daňová povinnosť vznikla
 • spoludlžníka v úverovom vzťahu s preukázaným dostatočným príjmom, ktorý pracuje a zdržiava sa na území SR

Spoludlžník sa nepožaduje v prípade, ak o hypotekárny úver žiada klient s ukončením vysokoškolským vzdelaním, ktorý má trvalý pracovný príjem v obore, ktorý vyštudoval. Unicredit Bank neakceptuje príjem zo zahraničia za sezónne práce.

Hypotéka od BKS Bank

BKS Bank pri poskytovaní úverov na bývanie akceptuje iba príjem zo zahraničia poskytovaný v mene EUR. Pri posudzovaní podmienok pre poskytnutie hypotekárneho úveru je potrebné preukázať príjem za posledných 6 mesiacov.

Čo preukazujete:

 • potvrdenie o výške príjmu
 • pracovnú zmluvu
 • výplatné pásky alebo výpis z bankového účtu

Vybavenie hypotéky s príjmom zo zahraničia v Prima banke

Prima banka akceptuje príjmy zo zahraničia výlučne v mene EUR. Doba trvania zamestnania u súčasného zamestnávateľa musí byť minimálne 12 mesiacov.

Potrebné doklady:

 • potvrdenie o výške príjmu na tlačive Prima banky
 • pracovná zmluva
 • výpisy z účtu za posledných 6 mesiacov

Hypotéka s príjmom zo zahraničia v OTP banke

OTP banka akceptuje pri žiadosti o hypotekárny úver iba príjmy zo zahraničia v mene EUR.

Doklady potrebné na schválenie hypotéky:

 • potvrdenie o výške príjmu na tlačive OTP banky
 • výpisy z účtu za posledných 6 mesiacov
 • výplatné pásky za posledných 6 mesiacov

OTP banka ako jediná banka nevyžaduje pri príjme zo zahraničia dokladovať pracovnú zmluvu.

Porovnávač