Ako požiadať o príspevok pri poklese tržieb pre podnikateľov a SZČO

Aktualizované 8. 4. 2020 - Lenka Siváková

Mnoho podnikateľov a živnostníkov sa kvôli koronavírusu dostalo do finančných problémov. Niektorým poklesli tržby, iní museli zatvoriť svoje prevádzky kvôli nariadeniu vlády. V tomto článku zistíte, na akú výšku príspevku máte nárok, aké podmienky musíte splniť a ako o príspevok pre podnikateľov požiadať.

Koronavírus príspevok pre szčo Foto: Pexels

Výška príspevku pre SZČO a podnikateľov bude priamo závisieť od poklesu tržieb. Tržby za mesiac apríl a nasledujúce mesiace budú vypočítané nasledovne:

Pokles tržieb
viac ako 20%
viac ako 40%
viac ako 60%
viac ako 80%
Príspevok
180 eur
300 eur
420 eur
540 eur

Nakoľko opatrenia súvisiace s koronavírusom začali platiť približne v druhej polovici marca, príspevok od štátu za mesiac marec ja znížený o polovicu.

Pokles tržieb za marec
viac ako 20%
viac ako 40%
viac ako 60%
viac ako 80%
Príspevok
90 eur
150 eur
210 eur
270 eur

Ako si vypočítať pokles tržieb?

V prípade, že si podnikateľ vedie podvojné účtovníctvo (napríklad s.r.o.), tržbami sa rozumie suma výnosov, teda mesačnej fakturácie. V prípade, že podnikateľ účtuje v jednoduchom účtovníctve alebo si uplatňuje paušálne výdavky, tržbami sa rozumejú skutočné príjmy prijaté na bankový účet.

Pokles tržieb je možné vypočítať tromi spôsobmi:

  1. Ak ide o podnikateľa, ktorý podnikal aj v minulom roku, pokles tržieb sa bude posudzovať medziročne, napríklad porovnaním apríla 2020 s aprílom 2019.
  2. Pokiaľ ide o podnikateľa, ktorý má počas roka nevyrovnané príjmy (napríklad v dôsledku sezónnych prác), posudzovať sa môže výška tržieb v aktuálnom mesiaci porovnaná s priemernou výškou tržieb za minulý rok.
  3. V prípade podnikateľa, ktorý nepodnikal v rovnakom mesiaci minulého roka, posudzuje sa výška tržieb v aktuálnom mesiaci v porovnaní s výškou tržieb v mesiaci február 2020

Tip: Príspevok pre podnikateľov nie je to isté čo pôžička pre podnikateľov.

Koronavírus príspevok pre podnikateľov Foto: Pexels

Ako požiadať o príspevok pre podnikateľov (SZČO)?

O príspevok pre podnikateľov je možné požiadať od stredy 8. apríla od 12:00. Vláda avizuje vyplácania prostriedkov od 15. apríla. Žiadosť sa bude podávať elektronicky, jej vyplnenie by malo byť jednoduché a vláda sľubuje zaslanie finančných prostriedkov na účty firiem a živnostníkov v čo najkratšom čase. Pri žiadosti o príspevok pre podnikateľov bude stačiť čestné vyhlásenie. Po skončení koronakrízy však môžu úrady žiadosti o príspevok preverovať.

Kde o príspevok požiadať?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo pre podnikateľov a SZČO dve webstránky, na ktorých môžete nájsť detailnejšie informácie o poskytovaní príspevku a zároveň o príspevok priamo požiadať. Pre zaslanie žiadosti o príspevok pre SZČO a podnikateľov navštívte web

Kto môže požiadať o príspevok pre podnikateľov?

Podnikatelia a SZČO musia okrem poklesu tržieb splniť aj nasledujúce podmienky:

  • Splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu
  • Splnenie povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie
  • Nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu
  • Nebol k 31.12.2019 s podnikaním v ťažkostiach
  • Pokles tržieb nastal v prípade SZČO v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu
Ktorá je najlepšia pôžička online?
Pôžičky 2020

Porovnávač

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK