Čo je pôžička

Aktualizované 6. 2. 2019 - Iveta Eliášová

Vynoviť si svoje bývanie, požičať na nové spotrebiče alebo splniť si sen o novom aute aj napriek tesnejšiemu finančnému rozpočtu dokáže práve pôžička. Asi každý z nás sa už stretol s pojmom pôžička, pôžičky alebo požičať si. Veď požičiavanie je rovnako staré ako ľudstvo samé. Peniaze sa požičiavali už v starovekom Grécku, Ríme, ba dokonca zmienky o pôžičke môžete nájsť aj v Biblii.

Pôžička splnila sen o novom bývaní Foto: Pexels

Pôžička

Pôžička je spotrebný úver, v ktorom žiadate banku, nebankovú spoločnosť alebo súkromnú osobu (v tomto prípade nazývanú veriteľ), aby vám (dlžníkovi) na určitý čas požičala peniaze. Vy (dlžník) máte povinnosť požičané peniaze vrátiť a obvykle aj niečo navyše (úroky a poplatky). Úroky a poplatky z pôžičky motivujú banky, nebankové spoločnosti alebo súkromné osoby požičiavať. Profitujú z nich.

Pôžička online

Pôžička online, rýchla pôžička, pôžička ihneď, mini pôžička, pôžička na auto, študentská pôžička, pôžička pre mladých, pôžička pre živnostníkov, bezúčelová pôžička, pôžička na čokoľvek – všetky tieto slová označujú ten istý produkt, pri ktorom banka (banková pôžička), nebanková spoločnosť (nebanková pôžička) alebo súkromná osoba (P2P pôžička) požičiava peniaze. Majú vždy písomnú formu a uzatvárajú sa na základe Zmluvy o pôžičke, ktorú upravuje Občiansky zákonník.

Zmluva o pôžičke musí obsahovať:

 • identifikáciu zmluvných strán, teda veriteľa (poskytovateľa pôžičky) a dlžníka,
 • požičanú sumu peňazí (výška pôžičky),
 • spôsob a dĺžku splácania, vrátane výšky jednotlivých splátok,
 • informáciu o úrokovej sadzbe a RPMN (ročná percentuálna miera nákladov),
 • práva a povinnosti jednotlivých zmluvných strán,
 • prípadne aj poistenie pôžičky.

Pôžička a jej základné typy

Čím je pôžička lepšie zabezpečená, tým výhodnejšie podmienky od poskytovateľa pôžičky získate. Podľa druhu zabezpečenia rozdeľujeme pôžičky na:

 • pôžička bez zabezpečenia (sú s vyššími úrokmi),
 • pôžička zabezpečená nehnuteľným majetkom (sú s nižšími úrokmi).

Pôžička bez zabezpečenia

Pôžičky bez zabezpečenia sú všetky pôžičky, pre poskytnutie ktorých banka alebo nebanková spoločnosť nepotrebuje žiadne zabezpečenie. A dokonca ani ručiteľa, prípadne inú formu zábezpeky. Tieto pôžičky je možné získať v nižších sumách ako pôžičky založené nehnuteľnosťou.

Pôžička so založením nehnuteľnosti

Pôžička so založením nehnuteľnosti sa poskytuje pod podmienkou, že vlastníte nejakú nehnuteľnosť (dom alebo byt) alebo nájdete niekoho, kto nehnuteľnosť vlastní a v prospech Vašej pôžičky ju buď priamo alebo nepriamo založí.

Pri priamom založení nehnuteľnosti sa do listu vlastníctva zriadí záložné právo k predmetnej nehnuteľnosti v prospech poskytovateľa pôžičky (banky alebo nebankovej spoločnosti). Ak pôžičky nebudete splácať, poskytovateľ má nárok na plnenie - napríklad predajom nehnuteľnosti.

Niektoré banky a nebankové spoločnosti poskytujú pôžičky aj bez zápisu záložného práva do listu vlastníctva k nehnuteľnosti. V tomto prípade vám stačí iba zdokladovať nehnuteľnosť, ktorou sa má pôžička zabezpečiť. Pokiaľ by ste pôžičky nemohli riadne splácať, nehnuteľnosť sa predá a peniazmi z predaja sa vaše dlhy voči banke splatia.

Uvedieme príklad:

Typickým príkladom pôžičky so založeným nehnuteľnosti je úver na bývanie. Ide o špeciálny typ spotrebného úveru určeného na investovanie do nového bývania. Účel využitia peňazí nie je potrebné dokladovať (bezúčelová pôžička), ale založiť nehnuteľnosť už áno (pôžička so založením nehnuteľnosti). Ak chcete napríklad vymeniť okná, opraviť strechu, prestavať bytové jadro alebo rekonštruovať interiér bytu, môžete požiadať o úver na bývanie.

Pôžičky podľa účelu použitia sa rozdeľujú na:

 • bezúčelové pôžičky a
 • účelové pôžičky.

Bezúčelové pôžičky

Inak povedané - pôžičky na čokoľvek, rýchla pôžička, pôžička ihneď alebo neúčelová online pôžička. Stretnúť sa môžete s rôznym pomenovaním bezúčelovej pôžičky, teda pôžičky, kde sa netrápite dokladovaním, kde ste peniaze minuli.

Medzi bezúčelové pôžičky možno okrem klasických pôžičiek zaradiť aj:

Uvedieme príklad:

Pôžička zabezpečená nehnuteľnosťou, ktorá zároveň patrí aj medzi bezúčelové pôžičky, je hypopôžička (americká hypotéka).

Účelové pôžičky

Účelové pôžičky, kde už musíte dokladovať účel požičaných peňazí, majú výhodnejšie úrokové sadzby ako bezúčelové pôžičky. Najčastejšie je to:

Uvedieme príklad:

Pôžička na auto je klasická účelová pôžička, vďaka ktorej si môžete kúpiť nový alebo ojazdený automobil. Na dokladovanie účelu máte niekoľko dní a do tejto doby je potrebné priniesť kúpnu zmluvu alebo faktúru od predajcu automobilov. Pôžička na auto má najväčšiu výhodu oproti leasingu v tom, že sa okamžite môžete tešiť, že ste vlastníkom auta. Nezabúdajte na povinné PZP, ktoré si môžete vybaviť na našej stránke jednoducho a online!

Ako si vybrať najlepšie pôžičky

Predtým, ako požiadate o pôžičky, myslite na budúcnosť a dôkladne zvážte, či je to správne rozhodnutie. Pomôže vám, ak odpoviete na nasledujúce otázky.

Koľko dokážete mesačne splácať?

Ujasnite si, na čo si peniaze požičiavate a koľko vás to bude stáť. Premyslite si aj to, akú sumu zo svojho príjmu môžete použiť na mesačné splátky, aby ste ich zvládali pravidelne splácať. Ako na to? Dajte si do poriadku príjmy a výdavky a zrátajte si, koľko vám každý mesiac ostane na bežný život po odrátaní nevyhnutných položiek, akými sú nájom, strava, energie, účty za telefóny, cestovanie a iné výdavky. Odporúčame odložiť si aj niečo bokom ako rezervu pre prípad nečakaných udalostí. Nikdy neviete.

Uvedieme príklad:

Každý mesiac zarobíte 900 € (v čistom). Z tohto príjmu si odpočítajte všetky vaše mesačné výdavky, ktoré môžu vyzerať napríklad takto:

 • na prenájom dvojizbového bytu (cca 300 €)
 • na stravu pre 2 osoby (cca 200 €)
 • na energie (100 €)
 • iné výdavky (65 €)
 • rezerva aspoň 15 % z príjmu (135 €)

Po odpočítaní všetkých výdavkov máte jasnejšiu predstavu o výške pôžičky, ktorú budete schopní splácať. V tomto prípade, by mesačná splátka pôžičky mala byť maximálne do výšky 100 €.

Koľko si potrebujete požičať?

Zvážte svoje reálne možnosti a potreby. Je možné, že vec, ktorú si práve túžite kúpiť, nie je až tak nevyhnutná, aby ste sa kvôli nej zadlžili. Radíme vám nepožičiavať si ani o cent viac, ako v skutočnosti potrebujete.

Príklad:

Viete, že mesačne dokážete splácať 100 € a potrebujete si požičať 1 000 €. Aby váš rodinný rozpočet zvládal splácanie, vyberte si radšej pôžičku s dlhšou splatnosťou, napríklad na 24 mesiacov. Dosiahnete, že vaše mesačné splátky budú nižšie ako pri 12 mesačnej splatnosti pôžičky. A myslite aj na to, že bankové pôžičky sú zvyčajne lacnejšie ako nebankové, no potrebujete mať pravidelný mesačný príjem.

Poistenie pôžičky

Poistenie mesačných splátok je určite výhodné, ak si pôžičku beriete na dlhšie časové obdobie. Pokiaľ ste si istý, že počas splácania pôžičky neprídete o prácu, stačí Vám základné poistenie, alebo sa poistiť vôbec nemusíte. Ak si pôžičku beriete na viac ako rok či dva a nemáte istotu, či vás zamestnávateľ neprepustí, poistenie v tomto prípade vrelo odporúčame.

Ako splácať pôžičky?

Splátky pôžičky môžete uhrádzať poštovými poukážkami alebo prevodom z bežného účtu, najlepšie aspoň 3 dni pred ich splatnosťou. Alebo ešte lepšou možnosťou je nastaviť si trvalý príkaz a mať istotu, že splátky pôžičky každý mesiac z vášho účtu odídu a vy nebudete v omeškaní. K zadaniu trvalého príkazu potrebujete vedieť:

 • číslo účtu, kde sa majú pôžičky splácať,
 • variabilný symbol,
 • konštantný symbol,
 • sumu, čiže výšku splátky pôžičky.

Ak sa rozhodnete splátky pôžičky splácať poštovými poukážkami, do schránky dostanete potrebný počet poštových poukážok s už vyplnenými údajmi.

Po schválení pôžičky dostanete od banky, nebankovky alebo súkromnej osoby splátkový kalendár pôžičky. Nájdete v ňom presne rozpísané všetky vaše budúce splátky (výška pôžičky aj s úrokmi) a termíny, dokedy najneskôr musíte splátky pôžičky uhradiť. Dajte si však časovú rezervu a splátky pošlite aspoň deň alebo dva pred termínom splatnosti.

Príklad splátkového kalendára pôžičky

Poradie splátky
1. splátka pôžičky
2. splátka pôžičky
3. splátka pôžičky
4. splátka pôžičky
5. splátka pôžičky
6. splátka pôžičky
7. splátka pôžičky
8. splátka pôžičky
9. splátka pôžičky
10. splátka pôžičky
11. splátka pôžičky
12. splátka pôžičky
Výška splátky pôžičky
Dátum splatnosti
86,50 €
20. 2. 2019
86,50 €
20. 3. 2019
86,50 €
20. 4. 2019
86,50 €
20. 5. 2019
86,50 €
20. 6. 2019
86,50 €
20. 7. 2019
86,50 €
20. 8. 2019
86,50 €
20. 9. 2019
86,50 €
20. 10. 2019
86,50 €
20. 11. 2019
86,50 €
20. 12. 2019
86,50 €
20. 1. 2020

Odhadnúť výšku splátky pôžičky a reálne zhodnotiť vaše finančné možnosti vám pomôže aj naša úverová kalkulačka. Prehľadne zoradí všetky ponuky od najvýhodnejších po menej výhodné. Rýchle, praktické a jednoduché.

Ktorá je najlepšia pôžička online?
Pôžičky 2019

Porovnávač

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK