Dlžník, spoludlžník a ručiteľ

Aktualizované 4. 2. 2019 - Iveta Eliášová

Podať pomocnú ruku priateľovi, na ktorom vám záleží, je veľmi šľachetné. No ako sa hovorí: „Dôveruj, ale preveruj.“ V prípade ručenia alebo spoludlžníctva to platí naozaj dvojnásobne. Skôr, ako sa rozhodnete pre takúto formu „pomoci“, zvážte všetky dôsledky, ktoré to môže priniesť. Opatrnosti nie je nikdy dosť, a to ani vtedy, ak máte ručiť súrodencovi, kamarátovi alebo niekomu blízkemu.

Mladík podáva priateľke pomocnú ruku ako spoludlžník alebo ručiteľ Foto: Pexels

Kto je dlžník?

Každý, kto si plánuje zobrať akýkoľvek druh pôžičky (banková pôžička, nebanková pôžička alebo P2P pôžička), stáva sa dlžníkom. Banka, nebanková spoločnosť alebo súkromná osoba, ktorá vám peniaze požičia, je vaším veriteľom.

Dlžník, alebo aj „hlavný dlžník“, je teda osoba, ktorá si peniaze požičiava a zároveň sa zaväzuje, že ich v dohodnutom čase aj s úrokmi vráti.

Jednoduchý príklad:

  • V januári 2019 ste si požičali 2 000 € na 3 roky od Poštovej banky, ktorá v tom čase poskytovala najvýhodnejšie pôžičky s úrokom už od 5,90 % ročne.
  • Poštová banka je v tomto prípade veriteľ, ktorý má voči vám pohľadávku vo výške 2 196 €.
  • Vy ako dlžník máte povinnosť do januára 2022 svoj záväzok spolu s úrokom banke vrátiť (2 196 €).

Kto je spoludlžník?

Ak vás niekto požiada, aby ste boli jeho spoludlžník, zbystrite pozornosť. Je dobré vedieť, že ak budete spoludlžník, máte voči veriteľovi rovnakú povinnosť ako dlžník, teda splatiť celý dlh. Ste na tej istej lodi. Všetko je v poriadku a vy sa nemusíte ničoho obávať, ak dlžník pôžičky riadne spláca. Iné je, ak z nejakého dôvodu prestane. Vtedy sa banka obráti práve na vás ako spoludlžníka s výzvou, aby ste pokračovali v splácaní pôžičky.

Uvedieme príklad:

  • Najčastejšie sú spoludlžníkmi manželia žijúci v jednej domácnosti, ktorý si zobrali napr. úver na bývanie.
  • Pri žiadosti o hypoúver sa posudzuje príjem oboch manželov (manžel – dlžník aj manželka – spoludlžník), teda schopnosť splácať hypoúver sa posudzuje spoločne.
  • Manžel aj manželka majú v tomto prípade voči banke rovnakú povinnosť splatiť celý hypoúver. Nerozhoduje teda, či ste hlavný dlžník alebo „iba“ spoludlžník.

Môžem mať ako spoludlžník obavy?

Istá miera opatrnosti je na mieste. Veď ručíte banke, že ak váš napr. kamarát (dlžník) prestane pôžičky splácať, ste tu vy, ktorý ich splatí namiesto neho. Banka sa obráti na vás ako spoludlžníka, aby ste v splácaní pôžičky pokračovali. Ak sa predsa len rozhodnete byť spoludlžník, porozmýšľajte nad uzavretím písomnej dohody medzi vami (spoludlžník) a hlavným dlžníkom o tom, kto koľko bude splácať. Vyhnete sa tak zbytočným problémom.

Môže spoludlžníctvo priniesť nejaké problémy?

Nezabúdajte na fakt, že ak ste spoludlžník pri úverovej zmluve, môžete mať problém získať „vlastný“ úver. Banku nezaujíma, kto úver, na ktorom ste vy spoludlžníkom, spláca. Je to rovnaké, akoby ste žiadali o čerpanie ďalšieho úveru, pôžičky, hypotéky.

Jednoduchý príklad:

Rozhodli ste sa kúpiť si nové bývanie na hypotéku a zároveň ste spoludlžníkom kamarátovi, ktorý si zobral niektorý typ pôžičky. V prípade žiadosti o vlastnú hypotéku, banka odpočíta z vašich príjmov výšku splátky kamarátovej pôžičky, na ktorom ste ako spoludlžník. Preto sa môže stať, že váš príjem nebude postačovať a hypotéka na bývanie vám bude jednoducho zamietnutá.

Kedy sa spoludlžníctvo končí?

V momente splatenia úveru, teda vyplatenia dlhu. Banke nezáleží, kto dlžnú sumu zaplatí. Je to úplne jedno. Či ste spoludlžník pri pôžičke alebo pri inej úverovej zmluve, vaša úloha sa končí splatením danej pôžičky.

Kto je ručiteľ?

Ručiteľ je osoba, ktorá sa zaručí splatiť pôžičky namiesto dlžníka, ak ten nebude schopný platiť. Nejde o hocičo, pretože ručiteľ ručí celým svojím majetkom. Banka v prípade ručiteľa preveruje jeho bonitu a schopnosť splácať rovnako ako u dlžníka. Musí jednoducho splniť rovnaké kritéria.

Ručenie: výhoda pre dlžníka

Mať ručiteľa pri pôžičke môže byť pre dlžníka naozaj výhodné. Aj vďaka nemu môže získať úver, ktorý by ako jedinec nedostal, alebo mu banka môže poskytnúť výhodnejšie podmienky (napríklad požičia vyššiu sumu alebo zníži úrok).

Aké má ručiteľ nevýhody?

Uvedomte si, že ak niekomu ručíte a neskôr budete chcieť požiadať napr. o „vlastný“ úver na bývanie, môže sa stať, že ho nezískate. Stačí, ak sa dlžník omešká s jedinou splátkou hypotéky a vy už budete v úverovom registri ako neplatič. Zároveň pri posudzovaní vašej bonity pri žiadosti o hypoúver bude mesačná splátka hlavného dlžníka (osoby, ktorej ste ručiteľom) posudzovaná ako váš výdavok, aj keď priamo nepatrí vám. Čím si môžete znížiť úspešnosť schválenia hypotéky.

Ako sa zbaviť ručenia?

Vycúvať z ručenia je možné, no určite to nepatrí medzi bežnú prax. Podmienkou je riadne a pravidelné splácanie hlavným dlžníkom a preukázaním jeho dostatočnej bonity. Potom už len stačí v banke požiadať o zmenu úverových podmienok, teda o vystúpenie ručiteľa z úverového vzťahu. Banky však majú právo posúdiť, či s takouto zmenou budú nakoniec súhlasiť alebo nie. A navyše, zadarmo to nebude. Každá zmena zmluvných podmienok je vo väčšine bánk spoplatnená.

Ručenie vs. spoludlžníctvo

V súčasnosti sa banky snažia poskytovať úvery jednoducho a rýchlo, preto väčšina z nich neposkytuje úvery, kde je potrebný ručiteľ. Aj keď je to pre banku výhodnejšie, namiesto ručiteľa radšej požadujú spoludlžníctvo.

Rada na záver

Ak ste silno presvedčený, že naozaj chcete pomôcť a byť niečí ručiteľ, rozhodne zvážte:

  • za akú sumu budete ručiť,
  • na aké obdobie sa zaviažete a
  • čo budete robiť, keď dlh prejde na vás a budete ho musieť splácať.

Jednoznačne dobrou voľbou je zvážiť poistenie úveru, čím ostanete chránený v prípade nečakaných životných situácií.

Ktorá je najlepšia pôžička online?
Pôžičky 2019

Porovnávač

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK