Výška hypotéky a príjem z podnikania

Aktualizované 12. 4. 2019 - Iveta Eliášová

Podnikatelia a živnostníci majú možnosti na získanie hypotéky o niečo zložitejšie ako zamestnanci. Banku okrem dokladovania výšky príjmu zaujíma aj dĺžka podnikania a vyhliadky podniku do budúcna. Pozrime sa, aké ma podnikateľ možnosti a čo všetko musí splniť, aby hypotéka bola pripísaná na jeho bankový účet.

Podnikateľ sa teší zo schválenej výšky hypotéky Foto: Pexels

Výška hypotéky a príjem podnikateľa

Na rozdiel od zamestnancov, ktorých výška hypotéky závisí od príjmu overeného v Sociálnej poisťovni alebo u zamestnávateľa, sa príjem podnikateľov posudzuje:

 • z daňového priznania,
 • prípadne z obratu v podnikaní,

a to často nie len za posledný rok, ale aj za obdobie niekoľkých rokov podnikania.

Alfou a omegou podnikateľov je vedieť svoj príjem účtovne zdokladovať. Často sa stáva, že to nedokážu kvôli optimalizácii daňového priznania. A pritom výška hypotéky je priamo závislá od dostatočného príjmu, teda kladného daňového priznania.

Ak vykazujete stratu alebo nulový príjem, bohužiaľ, na schválenie hypotéky môžete rovno zabudnúť.

Dĺžka podnikania

Druhým kritériom, ktoré banka sleduje pri podnikateľoch žiadajúcich o hypoúver je, ako dlho trvá ich podnikanie. So žiadosťou o hypotekárny úver nepochodíte, keď s podnikaním práve začínate. Banky totiž sledujú príjmy za posledný polrok za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Niektoré vyžadujú, aby ste podnikali aspoň rok, dva.

Hypotéka a potrebné doklady

Hypotéka pre podnikateľov vám môže byť schválená, ak donesiete doklady za posledné zdaňovacie obdobie, a to:

 • potvrdenie o daňovej povinnosti z daňového úradu,
 • daňové priznanie,
 • účtovnú závierku,
 • výpis z podnikateľského účtu a
 • faktúry a mesačné závierky.

Rátajte s tým, že každá banka má svoje vlastná pravidlá posudzovania príjmu podnikateľa, preto aj doklady, ktoré vyžaduje, môžu byť v jednej banke iné ako v druhej.

Výpočet hypotéky z príjmu podnikateľa

Všeobecne platí, že banky vypočítavajú príjem z podnikateľskej činnosti dvomi spôsobmi, a to ako:

 • percento z tržieb alebo
 • hospodársky výsledok z podnikania.

Výpočet hypotéky z príjmu - percento z tržieb

Príjem na výpočet hypotéky sa v tomto prípade počíta, ako určité percento z celkového obratu firmy (tržby za všetky príjmové faktúry) za posledné zdaňovacie obdobie a vydelí číslom 12. Výška percenta, ktorú akceptujú jednotlivé banky môže byť od 10 % do 40 %.

Tento spôsob je najzaujímavejší pre živnostníkov, ktorí sa snažili optimalizovať svoje daňové priznanie tak, aby ušetrili na dani. Ak však máte vysoké nedoplatky na daniach alebo odvodoch, hypotéka vám určite nebude schválená.

Výpočet hypotéky z príjmu - hospodársky výsledok z podnikania

Pre tento výpočet hypotéky je podstatné mať daňové priznanie.

 • Zo základu dane sa odpočíta výška zaplatenej dane.
 • Výsledná hodnota sa vydelí počtom mesiacov, počas ktorých bolo podnikanie aktívne.

Ide o najčastejšie využívaný spôsob, kde výsledkom výpočtu je priemerný čistý príjem podnikateľa.

Ak ani jeden z výpočtov hypotéky podnikateľovi nepostačuje na získanie hypotéky, jedinou možnosťou, ako získať hypotekárny úver, je zamestnať sa.

Príklad výpočtu príjmu podnikateľa

((základ dane - zaplatená daň)/12) = ((r. 65 + r. 72 - r. 81 + r. 106) / 12 )
(hospodársky výsledok/12) = (r. 38 / 12)
r. = riadok z daňového priznania

Čo môže podnikateľom skomplikovať získanie hypotéky?

Určite si podnikatelia musia postrážiť svoju platobnú disciplínu. Banky v centrálnom registri dlžníkov totižto dôkladne overujú, či:

 • nedlžia poisťovniam na poistnom alebo
 • nemeškajú s platbami.

Dokonca aj občasné nezaplatenie podnikateľa v riadnom termíne dokáže

 • schválenie žiadosti hypotéky skomplikovať,
 • zhoršiť podmienky hypotéky alebo aj
 • spôsobiť zamietnutú žiadosť.

Ako vidíte, hypotéka pre podnikateľov je dostupná, podobne ako pre zamestnancov. Odlišuje sa iba spôsob, akým banky určujú schopnosť podnikateľa splácať hypotekárny úver. Keďže najčastejšie im žiadosť o hypoúver dokážu zamietnuť kvôli nižšiemu zisku (obratu) alebo krátkej dobe podnikania, mali by na porovnanie hypoték myslieť čo najskôr. Porovnať hypotéky, nájsť si najvýhodnejšiu, požiadať a vedieť zdokladovať dostatočný príjem.

Porovnávač

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK