Čo banka overuje pred schválením hypotéky

Aktualizované 10. 11. 2021 - Iveta Eliášová

Porovnanie hypoték vám ukázalo, kde vám požičajú najvýhodnejšie. Teraz stojíte pred otázkou, či vám bude váš hypotekárny úver schválený. Viete, čo všetko bude banku pri overovaní zaujímať?

Hypotéka schválená vďaka dôkladnému prevereniu banky Foto: Pexels / ŠetriSova

Čo banka overuje, aby hypotéka bola schválená

Skôr, ako prejdeme k jednotlivým bodom, ktoré si banky pri schvaľovaní hypotéky všímajú, povedzme si, prečo banka potrebuje všetko možné kontrolovať: Preverením sa jednoducho snaží predísť rizikám, najmä však nesplácaniu hypotéky. Obáva sa, že požičané peniaze jej nebudú vrátené späť.

Banka preveruje najmä:

 • váš príjem,
 • vášho zamestnávateľa, u ktorého pracujete,
 • úverový register (register dlžníkov),
 • vaše dlhy, záväzky a exekúcie,
 • nehnuteľnosť, ktorú chcete založiť v žiadosti o hypotekárny úver.

Využite výhodnú hypotéku od Fio banky s úrokom už od 0,58 % p.a. Poskytnutie hypotéky aj predčasné splatenie sú zadarmo.

Schválená hypotéka a overovanie príjmu

Nie je tajomstvom, že prvoradé, na čo banky prihliadajú pri žiadostiach, sú vaše príjmy a platobná disciplína. Teda, či budete mať na mesačné splátky hypotéky.

Banka pred schválením hypotéky overuje:

 • či ste zamestnaný alebo podnikáte,
 • či máte príjem, ktorý banka akceptuje,
 • aká je výška vášho príjmu (z pracovného pomeru alebo podnikania) a
 • aká je dĺžka pracovného pomeru prípadne podnikania.

Pri overovaní vášho príjmu banku zaujíma, či vy ako žiadateľ o hypotekárny úver

 • ste zamestnaný na trvalý pracovný pomer alebo
 • či podnikáte na základe živnostenského oprávnenia,
 • prípadne či poberáte niektorý z príjmov, ktorý dokáže akceptovať.
ČSOB Smart účet Reklama ČSOB Nie je hriech mať účet bez poplatku a podmienok. S ČSOB Smart účtom sa máte ako v raji. Založíte ho jednoducho v ČSOB SmartBankingu. Zistiť viac

Schválená hypotéka a rôzne typy príjmu

Príjmy, ktoré banky pri žiadosti o hypotekárny úver akceptujú, sú:

 • príjem zo zamestnania,
 • príjem z podnikania (živnosť, s.r.o.),
 • príjem z prenájmu nehnuteľnosti,
 • prídavky alebo výživné na deti,
 • rodičovský príspevok,
 • príjem z dôchodku (starobný, invalidný, vdovský, sirotský, opatrovateľský) a
 • za určitých podmienok aj diéty.

Zanedbateľná pre banku nie je ani doba trvania pracovného pomeru, prípadne dĺžka vášho podnikania. Rozhodne, ak ste v skúšobnej alebo výpovednej lehote, hypotéka vám nebude schválená. A v prípade živnosti, tá musí byť aktívna celý predchádzajúci kalendárny rok. Niektoré banky akceptujú dĺžku podnikania už od 6 mesiacov.

Schválenie hypotéky a overenie zamestnávateľa

Banke záleží na tom, aby váš zamestnávateľ nebol v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, Zdravotnej poisťovne alebo nemeškal so zaplatením daní. V takomto prípade sa môže stať, že by ste hypotéku nezískali. Vášho zamestnávateľa kontaktuje aj pre kontrolu, či ste vyplnili správne údaje v žiadosti o hypotekárny úver.

Schválenie hypotéky a register dlžníkov

Banku pred schválením hypotéky zaujíma aj vaša platobná disciplína a prípadné existujúce záväzky. Jednoducho oťuknúť si vás môže v:

Dobrá platobná disciplína je pre banku základ, ba častokrát je lepšia, ako minulosť bez záväzkov.

Schválenie hypotéky a overenie dlhov

Vyhrané nemusíte mať ani v prípade, že v registri dlžníkov nemáte žiadny záznam. Každá banka si okrem úverového registra vytvára svoj vlastný zoznam krátkodobých dlžníkov a pamätá si nepravidelné alebo meškajúce splátky vašich záväzkov. Preto na platobnú disciplínu veľký pozor!

Buďte obozretní aj v prípade nepovoleného prečerpania na účte alebo kreditnej karte. To, že použijete viac finančných prostriedkov, ako máte k dispozícii na bežnom účte alebo karte, sa neoplatí. Zhorší vám to podmienky na získanie hypotéky. Preto ich vyplácajte v dostatočnom predstihu, pravidelne a načas!

Schválená hypotéka a overenie nehnuteľnosti

Keďže pri vybavovaní hypotéky býva nehnuteľnosť predmetom záložného práva, je dôležité, aby ju znalci banky ohodnotili čo najlepšie. Pretože, čím vyššie hodnota nového bývania, tým zaujímavejšia výška hypotéky. Veď si zoberte, že dnes vám banky uznajú od 70 % do 80 %, vo výnimočných prípadoch 90 % hodnoty nehnuteľnosti. A je rozdiel dostať 70 % zo 150 000 € alebo 70 % z nehnuteľnosti, ktorá je ocenená na 100 000 €.

Hľadáte najlepšiu dostupnú hypotéku? Naše porovnanie hypoték od všetkých bankových spoločností na Slovensku vám to uľahčí. Dokonca môžete o hypotéky požiadať priamo na našej stránke jednoducho online!

Porovnávač

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK