Čo banka overuje pred schválením hypotéky

Aktualizované 16. 11. 2022 - Lenka Siváková

Schválenie hypotekárneho úveru a jeho čerpanie je niekoľkodňový, v prípade komplikácií aj niekoľkotýždňový proces. Proces urýchlite, keď si dokumenty potrebné pre schválenie hypotéky pripravíte vopred. Čo všetko banky potrebujú pre overenie vašich finančných možností?

Dvojročný termínovaný vklad nad 10 000 € s úrokom 3,5 %

Čo banka overuje pred schválením hypotéky

Schvalovacím procesom banky si klient prechádza z jednoduchých dôvodov - banka sa snaží predísť riziku nesplácania hypotéky a zároveň chce ochrániť klienta pred nezvládnuteľným zadlžením. Na ochranu klienta dohliada aj štát prostredníctvom zákonov o minimálnom disponibilnom príjme a maximálnej hodnote LTV (hodnota úveru voči hodnote nehnuteľnosti).

Banka preveruje:

 • príjem klienta
 • zamestnávateľa, kde klient pracuje
 • úverový register (register dlžníkov),
 • súčasné dlhy, záväzky a exekúcie
 • nehnuteľnosť, ktorú chce klient založiť v žiadosti o hypotekárny úver

Využite výhodnú hypotéku od Fio banky s úrokom už od 0,88 % p.a. Poskytnutie hypotéky aj predčasné splatenie sú zadarmo.

Snívate o hypotéke bez úrokov? Reklama Fio banka Výhodná úroková sadzba
Možnosť výrazne si znížiť splátky úroku
Predčasné splatenie zadarmo
Zistiť viac

Overenie pravidelného príjmu

Banka v prvom rade preveruje príjmy klienta a jeho bonitu, inými slovami - schopnosť splácať svoj záväzok voči banke.

Banka pred schválením hypotéky overuje:

 • či je klient zamestnaný alebo podniká
 • či má zdroj príjmu, ktorý banka akceptuje
 • výšku príjmu klienta
 • dĺžku a typ pracovného pomeru (trvalý pracovný pomer, skúšobná doba, brigáda,...) alebo dĺžku podnikania

Pri overovaní príjmu banku zaujíma, či je žiadateľ o hypotekárny úver

 • zamestnaný na trvalý pracovný pomer
 • podniká na základe živnostenského oprávnenia
 • poberá niektorý z príjmov, ktorý banka akceptuje
Zvyknite si na účet #BezPoplatku Reklama Fio banka Vedenie účtu zadarmo pre všetkých
Otvorenie účtu na pobočkách aj online
Milión spokojných česko-slovenských klientov
Zistiť viac

Schválenie hypotéky a rôzne typy príjmu

Príjmy, ktoré banky pri žiadosti o hypotekárny úver akceptujú, sú:

 • príjem zo zamestnania
 • príjem z podnikania
 • príjem z prenájmu nehnuteľnosti
 • prídavky alebo výživné na deti
 • rodičovský príspevok
 • príjem z dôchodku (starobný, invalidný, vdovský, sirotský, opatrovateľský)
 • za určitých podmienok aj diéty

Zanedbateľná pre banku nie je ani doba trvania pracovného pomeru, prípadne dĺžka podnikania. Hypotekárny úver nebude schválený klientom v skúšobnej alebo výpovednej lehote. V prípade živnosti je potrebné doložiť daňové priznanie za predošlý rok, niektoré banky akceptujú aj podnikanie aktívne min. 6 mesiacov.

Schválenie hypotéky a overenie zamestnávateľa

Pre banku je dôležité aj to, aby zamestnávateľ klienta nebol v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne a aby nebol v omeškaní so zaplatením daní. Banka môže kontaktovať zamestnávateľa aj pre overenie pravdivosti informácií uvedených v žiadosti o hypotekárny úver.

Schválenie hypotéky a register dlžníkov

Banka si overuje aj platobnú disciplínu a záväzky klienta

Preukázanie riadneho splácanie predošlých záväzkov hrá v prospech klienta pri vybavovaní žiadosti o úver.

Schválenie hypotéky a overenie dlhov

Okrem existujúceho úverového registra si banky vytvárajú aj vlastný zoznam dlžníkov, v ktorom sú zaznamenané nepravidelné alebo omeškané splátky úverov.

Obozretní buďte aj pri povolenom prečerpaní na účte a kreditnej karte. Finančné prostriedky, ktoré ste načerpali navyše, splaťte načas a v dostatočnej výške.

Schválená hypotéka a overenie nehnuteľnosti

Keďže pri vybavovaní hypotéky býva nehnuteľnosť predmetom záložného práva, je dôležité znalecké ohodnotenie. Čím vyššie stanoví znalecký posudok hodnotu nehnuteľnosti, tým vyšší hypotekárny úver môže klient získať. Banky spravidla poskytujú úvery do 80% hodnoty nehnuteľnosti, čo pri nehnuteľnosti v hodnote 150 000 € predstavuje úver 120 000 €.

Žiadosť o hypotekárny úver a doklady

K žiadosti o hypotéku bude banka od vás požadovať doklady týkajúce sa kupovanej nehnuteľnosti, dokumenty, ktorými preukazujete dostatočný príjem a ďalšie potrebné doklady.

1. Doklady týkajúce sa nehnuteľnosti

Medzi doklady týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorou budete v banke ručiť, patria:

 • originál listu vlastníctva k nehnuteľnosti
 • kópia z katastrálnej mapy

Tieto dokumenty si vybavíte na katastri nehnuteľností. Následne kontaktujete znalca, ktorý vykoná ohliadku vašej nehnuteľnosti, ocení nehnuteľnosť a vypracuje znalecký posudok. Vďaka znaleckému posudku viete, aká bude maximálna výška hypotéky, ktorú vám banka poskytne.

Znalec si môže vyžiadať aj doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti (kúpna alebo darovacia zmluva). Znalecký posudok dostanete v dvoch vyhotoveniach:

 • jeden je určený pre vás
 • druhý pre banku, v ktorej ste podali žiadosť o hypotekárny úver

Uvedieme príklad

Ak znalec ohodnotí vašu nehnuteľnosti na sumu 200 000 € a vaša banka vám poskytne 80% z tejto hodnoty, hypoúver získate maximálne vo výške 160 000 €.

2. Doklad preukazujúci výšku príjmu

Či už máte príjem zo zamestnania, z podnikania alebo inú formu príjmu, pokiaľ o úver na bývanie žiadate spolu s ďalším spoludlžníkom, potrebné je dokladovať príjem oboch žiadateľov.

3. Doklady totožnosti

Občiansky preukaz, prípadne druhý doklad totožnosti (pas, vodičský preukaz)

4. Kúpna zmluva

Kúpna zmluva sa musí predložiť vždy, keď účelom čerpania hypoúveru je kúpa nehnuteľnosti. Pri bezúčelových hypotékach (americká hypotéka) to potrebné nie je.

5. Poistná zmluva

Poistnú zmluva zakladanej nehnuteľnosti vinkulovanú v prospech banky.

Podpis zmluvy

Ak máte za sebou úspešné schválenie hypotekárneho úveru, banka od vás bude požadovať podpísanie:

 • úverovej zmluvy
 • záložnej zmluvy
 • návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností

Ak sa zakladá vaša vlastná nehnuteľnosť, všetky doklady podpisujete vy. V prípade, že nehnuteľnosť kupujete a predávajúci žiada, aby zmena vlastníka nastala až po jeho vyplatení, záložné zmluvy podpisuje predávajúci.

Dokumenty potrebné pre kataster nehnuteľností

Pri návšteve katastra nehnuteľností si pripravte bankou vystavené a podpísané dokumenty:

 • úverové zmluvy
 • záložné zmluvy
 • návrh na vklad záložného práva

Katastrálny úrad vám následne potvrdí prijatie návrhu na vklad. Prijatie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a overenie plomby na liste vlastníctva je pre banky dostatočným dôvodom umožniť vám čerpanie hypotekárneho úveru.

Porovnávač