PZP a zmena ŠPZ + Ako na zmenu ŠPZ pri zmene trvalého bydliska

Aktualizované 16. 11. 2022 - Lenka Siváková

Máte riadne uzatvorené poistenie vozidla, avšak došlo u vás k zmene trvalého bydliska. Ako postupovať ďalej so zmenou ŠPZ a ako zmena EČV ovplyvní PZP?

Dvojročný termínovaný vklad nad 10 000 € s úrokom 3,5 %

Zmena ŠPZ pri zmene trvalého bydliska

V prípade predaja vozidla alebo zmene trvalého bydliska môže dôjsť k zmene ŠPZ. Je to z toho dôvodu, že ŠPZ vozidla musí zodpovedať trvalému bydlisku majiteľa vozidla. Pri zmene trvalého bydliska ste povinný túto skutočnosť nahlásiť dopravnému inšpektorátu v mieste nového trvalého bydliska do 15 dní. Pre nahlásenie zmeny nemusíte čakať na vydanie nového občianskeho preukazu, bude vám stačiť aj ten starý. Zmenu ŠPZ pri zmene trvalého bydliska môžete nahlásiť aj elektronicky

  • Pokiaľ bývate v Nitre a presťahujete sa do rodinného domu v obci Zbehy, ŠPZ si meniť nemusíte, pretože Zbehy patria do okresu Nitra a používajú rovnakú evidenčnú značku NR.
  • Pokiaľ však bývate v Bratislave, presťahujete sa do Pezinku a tam nahlásite svoje trvalé bydlisko, musíte si zmeniť aj ŠPZ. Doteraz ste používali skratku BA, po novom budete používať ŠPZ, ktorá začína písmenami PK.

Zmena ŠPZ pri predaji vozidla

Ku zmene ŠPZ môže dôjsť aj v prípade predaja vozidla. Ak predávate vozidlo, musíte ísť na dopravný inšpektorát, kde na základe splnomocnenia od nového majiteľa dané vozidlo odhlásite. Nový majiteľ vozidla musí ísť na dopravný inšpektorát do svojho okresu, kde vozidlo prihlási.

  • Ak sa vozidlo predá v rámci okresu, ŠPZ sa na vozidle môže ponechať.
  • Ak však vaše auto kúpi majiteľ, ktorý má trvalé bydlisko v inom okrese, bude musieť ísť na políciu a požiadať o novú ŠPZ.

NOVINKA: Pri zmene majiteľa už nebude potrebné meniť ŠPZ

Od 1. marca 2022 vstúpi do platnosti novela, podľa ktorej sa zavedú celoslovenské evidenčné čísla, na ktorých nebude uvedený okres majiteľa vozidla. ŠPZ sa tak stane prenositeľnou z jedného okresu do druhého.

PZP a zmena ŠPZ?

PZP sa uzatvára na konkrétne vozidlo. Pokiaľ máte uzatvorené PZP a dôjde k zmene ŠPZ, je potrebné túto skutočnosť nahlásiť poisťovni. Poisťovňa vám vystaví nové originály dokumentov a pošle novú zelenú kartu.

Môžem uzatvoriť PZP bez ŠPZ?

Áno, môžete! Naša PZP kalkulačka vám umožní uzatvoriť si PZP bez ŠPZ. Odporúčame vám mať poruke technický preukaz vášho auta. Z neho odpíšete údaje ako počet kW, objem motora v cm3 a maximálnu prípustnú hmotnosť vozidla. Tieto údaje je potrebné uviesť správne, nakoľko vstupujú do výpočtu ceny poistenia.

Poistenie auta si môžete uzavrieť aj bez ŠPZ. Keď bude vášmu vozidlu značka pridelená, informujte poisťovňu e-mailom o novej poznávacej značke.

Musím podať výpoveď PZP pri zmene ŠPZ?

Pokiaľ nastala zmena ŠPZ ale majiteľ vozidla ostal rovnaký, nie je potrebné podávať výpoveď poistenia. Výpoveď PZP by bolo potrebné podať v prípade, keby sa zmenil majiteľ vozidla. Nový majiteľ by musel uzatvoriť nové povinné zmluvné poistenie auta, nemohol by pokračovať v platení vašej starej poistnej zmluvy.

Porovnávač