Pripoistenie stret so zverou k PZP

Aktualizované 28. 11. 2022 - Lenka Siváková ČSOB Smart účet Reklama ČSOB Bez podmienok aj poplatku. Digitálny Smart účet od ČSOB. Zistiť viac

Povinné zmluvné poistenie sa uzatvára z dôvodu, aby ste škodu, ktorú spôsobíte niekomu inému svojím motorovým vozidlom, nemuseli hradiť z vlastného vrecka. Ako však získať preplatenie škody, ktorá vznikla na vašom vozidle? Riešenia sú dve – havarijné poistenie alebo pripoistenie k PZP.

PZP stret so zverou Foto: Pexels

Havarijné poistenie nie je vhodné pre každé vozidlo

Havarijné poistenie vám pomôže niesť finančné bremeno, ktoré plynie z náhrady škôd spôsobených na vašom vozidle. Havarijné poistenie je o niečo drahšie ako povinné zmluvné poistenie a neoplatí sa uzatvárať na vozidlá staršie ako 5 rokov. Je to z dôvodu, že náklady na opravu by mohli byť vyššie ako aktuálna hodnota vozidla. Štatistiky hovoria, že priemerný vek vozidiel na Slovensku je 13 rokov. Takýmto vozidlám sa neoplatí uzatvárať havarijné poistenie. Škoda na staršom vozidle však môže byť preplatená vďaka pripoisteniu k PZP.

PZP pripoistenie zver Foto: Pexels

Aké pripoistenia k PZP poznáme?

Ponuka pripoistení k PZP sa líši v závislosti od poisťovne. Niektoré ich ponúkajú zadarmo, iné si za pripoistenie pýtajú príplatok. Poisťovne najčastejšie ponúkajú tieto pripoistenia:

  • pripoistenie stretu so zverou
  • pripoistenie živelnej udalosti
  • pripoistenie úrazu vodiča
  • pripoistenie úrazu posádky vozidla
  • pripoistenie batožiny
  • pripoistenie čelného skla
  • pripoistenie výtlku

Pripoistenie stret so zverou si podrobnejšie rozoberieme v tomto článku.

PZP pripoistenie stret so zverou

Keď hovoríme o pripoistení stret so zverou, myslíme tým pripoistenie, ktoré bude kryť škody, ktoré vzniknú následkom stretu s divou zverou. Podľa štatistiky poisťovne Allianz bolo najviac prípadov stretu so zverou riešených v okresoch Malacky, Levice, Košice a Trnava. V roku 2018 preplatila poisťovňa Allianz najviac škôd spôsobených stretom so zverou od roku 2010.

Online PZP stret so zverou Foto: PixaBay

Pozor na bezplatné pripoistenie stret so zverou!

Niektoré poisťovne ponúkajú pripoistenie stret so zverou zadarmo k PZP. Aj keď znie takáto ponuka lákavo, dajte si pozor na výšku poistného krytia. Problémom bezplatných pripoistení býva práve nízka náhrada škoda. Poisťovňa Kooperativa ponúkala v roku 2020 bezplatné pripoistenie stret so zverou s maximálnym krytím 250 eur. To by v prípade zrazenia divej zvery nestačilo ani na pokrytie nákladov na opravu čelného skla.

Stret so zverou - spoluúčasť

Pri pripoistení stret so zverou sa môžete stretnúť s výrazom „spoluúčasť“. Spoluúčasť označuje, do akej výšky sa budete podieľať na úhrade nákladov na opravu vozidla. Spoluúčasť pri strete so zverou môže byť vyjadrená percentuálne alebo konkrétnou sumou v eurách.

Názorný príklad na stret so zverou a spoluúčasť: Do cesty vám vbehla divá zver a poškodila prednú masku vášho vozidla. Škoda bola vyčíslená na 1 300 EUR. Bezplatné pripoistenie stretu so zverou máte dojednané so spoluúčasťou vo výške 10%, minimálne 200 eur. 10 % z 1 300 EUR je 130 EUR, avšak vaša minimálna spoluúčasť pri strete so zverou je 200 eur. Z vlastných finančných prostriedkov uhradíte spoluúčasť 200 eur a zvyšných 1 100 eur zaplatí poisťovňa Kooperativa.

Stret so zverou zadarmo Foto: PixaBay

Ako postupovať, keď zrazíte zver?

V prípade, že máte pripoistenie stret so zverou a stala sa vám dopravná nehoda, pri ktorej ste zrazili divú zver, udalosť nahláste polícii. V opačnom prípade by vám mohlo hroziť, že vám škoda nebude preplatená.

V poistných podmienkach poisťovne Kooperativa sa píše:

„V prípade vzniku škodovej udalosti má poistený povinnosť hlásiť zrážku vozidla so zverou príslušnému oddeleniu policajného zboru Slovenskej republiky a umožniť zaevidovanie, zdokumentovanie miesta vzniku škodovej udalosti, za ktorú si bude oprávnená osoba uplatňovať poistné plnenie z tohto verejného prísľubu.“

Znamená to, že pokiaľ zrážku nenahlásite a nebude riadne zdokumentovaná, poisťovňa môže odmietnuť preplatiť škody na vašom vozidle.

PZP online – Stret so zverou

Pokiaľ poisťovňa ponúka pripoistenie stretu so zverou, získate ho bez ohľadu na to, akou formu si poistenie uzatvoríte. Odporúčame vám urobiť si porovnanie cien, ktorá vám prehľadne vám ukáže aj to, či poisťovňa ponúka bezplatné asistenčné služby a bezplatné pripoistenie stretu so zverou.

Porovnávač