Výpoveď PZP - Vyplňte si vzor výpovede poistnej zmluvy

Aktualizované 18. 7. 2022 - Lenka Siváková

Ak nie ste spokojný so svojim súčasným poistením, môžete ho vypovedať a jednoducho si uzavrieť nové. Poistenie je potrebné vypovedať najneskôr 6 týždňov pred výročným dátumom, to znamená najneskôr 6 týždňov pred koncom platnosti vašej zmluvy PZP. Na podanie výpovede nepotrebujete žiadne špeciálne dokumenty ani potvrdenia. Stačí, keď vyplníte svoje osobné údaje, číslo súčasnej poistnej zmluvy a základné informácie o vozidle.

Väčšina z nás si dátum, kedy nám končí poistenie auta, nepamätá. Našťastie existuje jednoduchý nástroj, kde stačí zadať ŠPZ a o chvíľku sa vám zobrazí informácia, v ktorej poisťovni máte poistenie vozidla uzatvorené a kedy končí platnosť poistenia. Platnosť svojho PZP si môžete overiť kliknutím na tento odkaz.

Podielový fond J&T SELECT Reklama J&T banka Atraktívna investičná príležitosť. J&T SELECT s ročnou výkonnosťou 4,66 % k 28.3.2022 za investičný horizont 5 rokov. Chcem zistiť viac

Prečo vypovedať PZP?

Predčasne vypovedať svoju zmluvu o PZP môžete z nasledujúcich dôvodov:

 • Končí sa vám poistné obdobie. Poistnú zmluvu môžete vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.
 • Zmenil sa držiteľ alebo majiteľ motorového vozidla.
 • Vozidlo bolo vyradené z evidencie.
 • Vozidlo bolo ukradnuté.
 • Na motorovom vozidle bola spôsobená totálna škoda.

Ako podať výpoveď PZP?

Vypovedať PZP je jednoduché. Pripravili sme pre vás vzor výpovede, ktorý stačí vyplniť a odoslať do poisťovne, poprípade ho priniesť na pobočku osobne.

Adresy poisťovní pre doručenie výpovede PZP

Výpoveď si vytlačte, podpíšte a pošlite na adresu poisťovne, v ktorej máte uzatvorené PZP.

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
  Dostojevského rad 4
  815 74 Bratislava
 • AXA pojišťovna a. s.
  Kolárska 6
  811 06 Bratislava
 • ČSOB Poisťovňa, a. s.
  Žižkova 11
  811 02 Bratislava
 • Generali Poisťovňa, a. s.
  Lamačská cesta 3/A
  841 04 Bratislava
 • Groupama poisťovňa a. s.
  Miletičova 21
  821 08 Bratislava
 • Komunálna poisťovňa, a. s.
  Vienna Insurance Group
  Štefánikova 17
  811 05 Bratislava
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.
  Vienna Insurance Group
  Štefanovičova 4
  816 23 Bratislava 1
 • Union poisťovňa, a. s.
  Karadžičova 10
  813 60 Bratislava
 • UNIQA poisťovňa, a. s.
  Krasovského 15
  P.O. Box 232
  850 00 Bratislava 5
 • Wüstenrot poisťovňa, a. s.
  Karadžičova 17
  825 22 Bratislava 26

Čo treba priložiť k výpovedi PZP?

Ak podávate výpoveď PZP ku koncu poistného obdobia = k výročiu zmluvy, netreba prikladať nič. Ak podávate výpoveď PZP z iného dôvodu, priložte k výpovedi kópiu dokladu preukazujúceho oprávnenosť výpovede:

 • pri predaji vozidla - kópiu kúpnej zmluvy alebo veľkého technického preukazu s novým majiteľom
 • pri vyradení z evidencie - protokol o ekologickej likvidácii
 • pri krádeži - protokol od Polície SR

Informácie o tlačivách a dokumentoch nájdete aj na stránke Ministerstva vnútra SR.

Dokedy treba doručiť výpoveď PZP poisťovni?

Písomnú výpoveď PZP treba doručiť poisťovni najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia vášho PZP, tzv. výročným dňom. Platnosť povinného zmluvného poistenia je vždy 1 rok. Ak máte uzavreté PZP na kalendárny rok, t.j. od 1. januára, váš výročný deň je 1. január a výpoveď PZP treba doručiť najneskôr 19. novembra. V tento deň už musí byť výpoveď doručená v poisťovni.

Porovnávač