Výpoveď PZP - Vyplňte si vzor výpovede poistnej zmluvy

Aktualizované 16. 11. 2022 - Lenka Siváková

Ak nie ste spokojný so svojim súčasným poistením, môžete ho vypovedať a jednoducho si uzavrieť nové. Poistenie je potrebné vypovedať najneskôr 6 týždňov pred výročným dátumom, to znamená najneskôr 6 týždňov pred koncom platnosti vašej zmluvy PZP. Na podanie výpovede nepotrebujete žiadne špeciálne dokumenty ani potvrdenia. Stačí, keď vyplníte svoje osobné údaje, číslo súčasnej poistnej zmluvy a základné informácie o vozidle.

Väčšina z nás si dátum, kedy nám končí poistenie auta, nepamätá. Našťastie existuje jednoduchý nástroj, kde stačí zadať ŠPZ a o chvíľku sa vám zobrazí informácia, v ktorej poisťovni máte poistenie vozidla uzatvorené a kedy končí platnosť poistenia. Platnosť svojho PZP si môžete overiť kliknutím na tento odkaz.

Dvojročný termínovaný vklad nad 10 000 € s úrokom 3,5 %

Prečo vypovedať PZP?

Predčasne vypovedať svoju zmluvu o PZP môžete z nasledujúcich dôvodov:

 • Končí sa vám poistné obdobie. Poistnú zmluvu môžete vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.
 • Zmenil sa držiteľ alebo majiteľ motorového vozidla.
 • Vozidlo bolo vyradené z evidencie.
 • Vozidlo bolo ukradnuté.
 • Na motorovom vozidle bola spôsobená totálna škoda.

Ako podať výpoveď PZP?

Vypovedať PZP je jednoduché. Pripravili sme pre vás vzor výpovede, ktorý stačí vyplniť a odoslať do poisťovne, poprípade ho priniesť na pobočku osobne.

Zvyknite si na účet #BezPoplatku Reklama Fio banka Vedenie účtu zadarmo pre všetkých
Otvorenie účtu na pobočkách aj online
Milión spokojných česko-slovenských klientov
Zistiť viac

Adresy poisťovní pre doručenie výpovede PZP

Výpoveď si vytlačte, podpíšte a pošlite na adresu poisťovne, v ktorej máte uzatvorené PZP.

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
  Dostojevského rad 4
  815 74 Bratislava
 • AXA pojišťovna a. s.
  Kolárska 6
  811 06 Bratislava
 • ČSOB Poisťovňa, a. s.
  Žižkova 11
  811 02 Bratislava
 • Generali Poisťovňa, a. s.
  Lamačská cesta 3/A
  841 04 Bratislava
 • Groupama poisťovňa a. s.
  Miletičova 21
  821 08 Bratislava
 • Komunálna poisťovňa, a. s.
  Vienna Insurance Group
  Štefánikova 17
  811 05 Bratislava
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.
  Vienna Insurance Group
  Štefanovičova 4
  816 23 Bratislava 1
 • Union poisťovňa, a. s.
  Karadžičova 10
  813 60 Bratislava
 • UNIQA poisťovňa, a. s.
  Krasovského 15
  P.O. Box 232
  850 00 Bratislava 5
 • Wüstenrot poisťovňa, a. s.
  Karadžičova 17
  825 22 Bratislava 26
Naša Fio hypotéka vám sadne ako uliata Reklama Fio banka Výhodná úroková sadzba
Možnosť výrazne si znížiť splátky úroku
Predčasné splatenie zadarmo
Zistiť viac

Čo treba priložiť k výpovedi PZP?

Ak podávate výpoveď PZP ku koncu poistného obdobia = k výročiu zmluvy, netreba prikladať nič. Ak podávate výpoveď PZP z iného dôvodu, priložte k výpovedi kópiu dokladu preukazujúceho oprávnenosť výpovede:

 • pri predaji vozidla - kópiu kúpnej zmluvy alebo veľkého technického preukazu s novým majiteľom
 • pri vyradení z evidencie - protokol o ekologickej likvidácii
 • pri krádeži - protokol od Polície SR

Informácie o tlačivách a dokumentoch nájdete aj na stránke Ministerstva vnútra SR.

Dokedy treba doručiť výpoveď PZP poisťovni?

Písomnú výpoveď PZP treba doručiť poisťovni najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia vášho PZP, tzv. výročným dňom. Platnosť povinného zmluvného poistenia je vždy 1 rok. Ak máte uzavreté PZP na kalendárny rok, t.j. od 1. januára, váš výročný deň je 1. január a výpoveď PZP treba doručiť najneskôr 19. novembra. V tento deň už musí byť výpoveď doručená v poisťovni.

Porovnávač