Sporiaci účet - Poštová banka

Dobré sporenie ISTOTA

Úrok (ročne)

1,25 %

Dobré sporenie ISTOTA v Poštovej banke: Úrokové sadzby (ročne)

Bez výpovednej lehoty (vklad od 10  €) 1,25 %

Všeobecné údaje o sporiacom účte

Názov sporiaceho účtu Dobré sporenie ISTOTA
Poskytovateľ sporiaceho účtu Poštová banka

Základné parametre:

  • sporiaci účet s viazanosťou 10 rokov,
  • mesačné sporenie od 10 do 500 €,
  • pri nepravidelnom sporení úročenie základnou úrokovou sadzbou 1,25 % ročne,
  • pri pravidelnom mesačnom sporení a celkovom zostatku do 100 000 € vklad úročený zvýhodnenou sadzbou 2,50 % ročne
  • úspory sú chránené v zmysle zákona o ochrane vkladov.

Sadzobník poplatkov pre Dobré sporenie ISTOTA:

Založenie a vedenie sporenia bezplatne
Zrušenie sporiaceho účtu po uplynutí viazanosti bezplatne
Bezhotovostný prevod/hotovostný výber 5% z vyberanej sumy
Ročný výpis poštou v rámci SR bezplatne
Mimoriadny výpis 5 €

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK