Sporenie k Študentskému účtu - Prima banka

Sporenie k Študentskému účtu

Úrok (ročne)

5,00 %

Sporenie k Študentskému účtu v Prima banke: Úrokové sadzby (ročne)

Bez výpovednej lehoty (vklad od 10  €) 5,00 %

Všeobecné údaje o sporiacom účte

Názov sporiaceho účtu Sporenie k Študentskému účtu
Poskytovateľ sporiaceho účtu Prima banka
  • pravidelné mesačné sporenie k Študentskému účtu od 10 do 30 € mesačne na jeden účet Sporenia
  • úrok je garantovaný počas celej doby sporenia
  • k jednému Študentskému účtu si možno zriadiť až 3 Sporenia
  • sporenia sú vedené v mene EUR
  • doba sporenia je 12, 18 alebo 24 mesiacov
  • sporenie je bez poplatkov za zriadenie, vedenie účtu a bez poplatkov za platobné služby
  • pri výbere pred dohodnutou lehotou splatnosti stráca sporiteľ 100% úrokov

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK