Sporiaci účet mSporenie - mBank

mSporenie

Úrok (ročne)

0,01 %

mSporenie v mBank: Úrokové sadzby (ročne)

Bez výpovednej lehoty (vklad od -  € do 9 999 999 €) 0,01 %

Všeobecné údaje o sporiacom účte

Názov sporiaceho účtu mSporenie
Poskytovateľ sporiaceho účtu mBank

mSporenie si môžete otvoriť k účtu mKonto. Založte si účet mKonto a následne si aktivujte mSporenie pomocou formulára v internet bankingu.

mSporenie je sporiaci účet určený na pravidelné sporenie drobných súm pri týchto typoch platieb:

  • odchádzajúce platby - vnútrobankové aj medzibankové tuzemské odchádzajúce jednorazové platby. Platby medzi vlastnými účtami, platby s budúcim dátumom odoslania, trvalé príkazy, SIPO ani inkaso sa nezapočítavajú.
  • platby debetnými platobnými kartami (hlavnými aj dodatkovými) vydanými k účtu mKonto alebo eMax, vrátane výberov hotovosti pomocou platobných kariet.
  • platby kreditnými kartami vydanými k účtu mKonto, vrátane výberov hotovosti a prevodov z účtov kreditných kariet, s výnimkou vlastných prevodov.

Spôsob sporenia si zvolíte sami z nasledujúcich možností:

  • Zaokrúhľovanie transakcií – rozdiel medzi platenou sumou a sumou zaokrúhlenou nahor na celých 5 €. Ak je suma platobnej transakcie násobkom 5 €, považuje sa za čiastku určenú na sporenie čiastka 2 €. V prípade, že je výška odchádzajúcej platby uskutočnenej na základe platobného príkazu nižšia alebo rovná 5 €, na sporenie sa neodvádza žiadna suma.
  • Percento z transakcií – sporí sa suma, ktorá sa vypočíta ako percento v rozsahu od 1 % do 10 % z platobnej transakcie.
  • Fixná suma – sporenie rovnakej sumy v rozmedzí 0,5 € až 2 € pri každej platbe z mKonta.

Tieto sumy sa pripisujú na účet mSporenia a odpisujú z účtu mKonto. Úroky sa pripisujú mesačne.

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK