Sporiaci účet Depozit - ČSOB

Sporiaci účet Depozit

Úrok (ročne)

0,01 %

Sporiaci účet Depozit v ČSOB: Úrokové sadzby (ročne)

35 dní (vklad od 15  €) 0,01 %

Všeobecné údaje o sporiacom účte

Názov sporiaceho účtu Sporiaci účet Depozit
Poskytovateľ sporiaceho účtu ČSOB
  • vhodný pre nepravidelných sporiteľov
  • úrok až 0,11% ročne pri aktívnom využívaní účtu Pohoda, Extra Pohoda alebo Pohoda Plus
  • aktívny účet znamená - mesačný kreditný obrat minimálne 400 €, 3 pravidelné platby z účtu a 5 platieb platobnou kartou
  • sporiaci účet nie je naviazaný na existenciu bežného účtu v ČSOB
  • bez minimálneho a maximálneho zostatku
  • založenie a vedenie účtu zadarmo

Výhody Sporiaceho účtu

  • výpovedná lehota - 35 dní
  • vkladať na účet možno kedykoľvek
  • možnosť predčasného výberu raz za mesiac do výšky 25% zostatku z predchádzajúceho dňa
  • peniaze sú chránené Fondom ochrany vkladov

Sadzobník poplatkov ČSOB pre Sporiaci účet

Zriadenie a vedenie sporiaceho účtu vrátane výpisov 0 €
Hotovostný vklad 0 €
Hotovostný výber 5 €
Predčasný výber 0,5 % z predčasne vyberanej sumy, min. 6,00 €