Sporiaci účet eMAX plus - mBank

eMAX plus

Úrok (ročne)

0,01 %

eMAX plus v mBank: Úrokové sadzby (ročne)

Bez výpovednej lehoty (vklad od 1  €) 0,01 %

Všeobecné údaje o sporiacom účte

Názov sporiaceho účtu eMAX plus
Poskytovateľ sporiaceho účtu mBank

eMAX plus je sporiaci účet s mesačným pripisovaním úrokov, so zriadením, vedením a zrušením účtu zadarmo. eMAX plus je určený plnoletým a samostatne právne spôsobilým fyzickým osobám nepodnikateľom. Môže byť zriadený ako spoločný účet pre 2 spoluvlastníkov. Každý klient môže vlastniť maximálne 4 účty eMAX plus.

Výhody sporiaceho účtu eMAX plus

  • zriadenie, vedenie a zrušenie účtu zdarma,
  • jedna odchádzajúca platba v rámci banky mesačne bez poplatku, za každú ďalšiu vnútrobankovú a všetky medzibankové platby je poplatok 1 €,
  • odchádzajúce platby zdarma pre majiteľov mKonta pre deti,
  • bezplatné pripisovanie došlých platieb.

Ako si vybaviť poriaci účet eMAX plus

1. Kliknite na „Požiadať“ a vyplňte jednoduchú on-line žiadosť.

2. V žiadosti si vyberte, či chcete zmluvu podpísať na obchodnom mieste mBank, alebo chcete využiť kuriéra, ktorý Vám zmluvu na podpis prinesie.

  • Ak si vyberiete obchodné miesto, vezmite so sebou doklad totožnosti, ktorý uvediete v žiadosti. Ak uvediete cestovný pas, je potrebný aj ďalší doklad totožnosti, v ktorom je uvedená adresa Vášho trvalého pobytu.
  • Ak ste si zvolili kuriéra, ten sa s Vami v priebehu niekoľkých dní skontaktuje a dohodnete si stretnutie. Na stretnutie s kuriérom si pripravte doklad totožnosti uvedený v žiadosti. Ak ste uviedli cestovný pas, je potrebný aj ďalší doklad totožnosti, v ktorom je uvedená adresa trvalého pobytu. Zároveň si pripravte aj notárom overené kópie dokladov.

3. So zmluvou dostanete aj potvrdenie o otvorení účtu a aktivačný balík.

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK