Vyradenie vozidla z evidencie 2019

Aktualizované 5. 4. 2019 - Lenka Siváková

Ak svoje vozidlo neplánujete určitú dobu používať alebo už nemáte možnosť ho používať, je potrebné požiadať o vyradenie vozidla z evidencie. Ako podať žiadosť o vyradenie vozidla z evidencie v roku 2019? Aké sú podmienky a zmeny vyradenia vozidla z evidencie v roku 2019? Všetko si prečítate v našom článku.

Hrdzavé auto na poli Foto: Pexels

Vyradenie vozidla z evidencie – doklad 2019

Ako uvádza Ministerstvo vnútra SR, od 20. 5. 2018 môže orgán Policajného zboru vyradiť z evidencie staré vozidlo na základe dokladu s názvom Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel. Toto potvrdenie môžete obdržať od spracovateľov vozidiel, ktorí majú povolenie vykonávať ekologickú likvidáciu vozidiel.

Ak ste doklad Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel neobdržali, musíte ísť na dopravný inšpektorát, kde podáte žiadosť o trvalé vyradenie vozidla z evidencie 2019. Pri podávaní žiadosti o vyradenie vozidla z evidencie musíte predložiť:

 • platný doklad totožnosti, napríklad občiansky preukaz
 • žiadosť o zmenu v evidencii vozidiel,
 • v prípade, že je majiteľom vozidla podnikateľ, musíte doložiť aj živnostenský list alebo výpis z obchodného registra,
 • potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla, resp. osobou, ktorá vykonáva zber starých vozidiel v Slovenskej republike alebo osobou, ktorá je oprávnená na spracovanie starých vozidiel v inom štáte.

Vyradenie vozidla z evidencie – príčiny

Vozidlo môžete vyradiť z evidencie aj dočasne, z dôvodu, že ho momentálne nepoužívate a nechcete naň platiť PZP poistenie. Sú však aj dôvody, nad ktorými nemáte kontrolu a ktoré spôsobia, že sa s vozidlom už nemôžete pohybovať na cestných komunikáciách a musíte vozidlo vyradiť z evidencie. Tými dôvodmi môžu byť:

 • havária vozidla,
 • požiar na vozidle,
 • poškodenie vozidla v dôsledku živelnej udalosti,
 • prirodzené opotrebenie,
 • krádež vozidla,
 • vyradenie vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,
 • rozhodnutie polície.

Vyradenie vozidla z evidencie – likvidácia

Aj v roku 2019 platí pravidlo, že pokiaľ chcete vozidlo vyradiť z evidencie, musíte ho ekologicky zlikvidovať. Ekologická likvidácia znamená, že svoje vozidlo odovzdáte spracovateľom vozidiel, ktorí pre vykonávanie tejto činnosti majú legálne povolenie. Spracovatelia vozidiel majú prístup do evidencie vozidiel a môžu vyhotoviť záznam o vyradení vozidla z evidencie v roku 2019. O vyradení vozidla vám vystavia aj potvrdenie.

Vyradenie historického vozidla z evidencie 2019

Na Slovensku je množstvo majiteľov historických vozidiel. Potvrdenie o tom, že vozidlo má historickú hodnotu alebo bude mať historickú hodnotu v budúcnosti, vydáva orgán Medzinárodná organizácia historických vozidiel FIVA. Keď ste majiteľ veterána, taktiež môžete požiadať o vyradenie historického vozidla z evidencie.

Vyradenie vozidla zaevidovaného v zahraničí z evidencie vozidiel 2019

Ak ste boli majiteľom vozidla, ale svoje vozidlo ste predali osobe s trvalým pobytom v zahraničí, taktiež môžete požiadať o vyradenie vozidla z evidencie. Orgán Policajného zboru vozidlo predané do zahraničia vyradí z evidencie až po tom, čo obdrží potvrdenie od príslušného štátu, ktorý toto vozidlo eviduje. Na základe tejto informácie orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie v roku 2019 aj bez žiadosti držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla.

Vyradenie vozidla z evidencie – poplatky 2019

Poplatky za vyradenie vozidla z evidencie sa líšia v závislosti od toho, či sa jedná o trvalé vyradenie vozidla z evidencie alebo dočasné vyradenie vozidla z evidencie. Prehľad poplatkov si môžete pozrieť kliknutím na odkaz poplatky za vyradenie vozidla z evidencie.

PZP a vyradenie vozidla z evidencie

Pokiaľ ste svoje vozidlo vyradili z evidencie, už nie je potrebné platiť naň povinné zmluvné poistenie. Niektorí majitelia vozidiel sa rozhodnú dočasne vyradiť vozidlo z evidencie, aby nemuseli platiť povinné zmluvné poistenie auta. Nezabudnite, že hneď, ako si kúpite nové auto, musíte si naň uzatvoriť poistenie auta. Ak hľadáte to najlacnejšie PZP, uzatvorte si PZP online.

Viac užitočných článkov zo sveta áut a PZP

Porovnávač

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK