Čo znamená skratka PZP

Aktualizované 26. 4. 2021 - Lenka Siváková

So skratkou PZP sa stretne každý majiteľ vozidla. Čo skratka PZP znamená?

Skratka PZP = Povinné zmluvné poistenie

Skratka PZP znamená povinné zmluvné poistenie. Ako už napovedá názov, mať uzatvorené PZP stanovuje zákon a v prípade jeho porušenia hrozí majiteľovi vozidla vysoká pokuta. Povinné zmluvné poistneie majitelia vozidiel uzatvárajú z dôvodu, aby poisťovňa preplatila škodu, ktorú spôsobia vedením svojho vozidla tretím osobám. Pod škodou sa rozumie nielen škoda na majetku, ale aj poškodenie zdravia. Zákon stanovuje minimálny limit poistného plnenia pre PZP. Aktuálne to je:

  • 5 240 000 EUR na škody na zdraví
  • 1 050 000 EUR na škody na majetku
PZP skratka Foto: Pexels

Poisťovne môžu pre svoje produkty limity poistného krytia navýšiť. Navýšené poistné plnenie väčšinou ponúkajú rozšírené poistné balíčky.

Povinné zmluvné poistenie môžete uzatvoriť osobne na pobočke v poisťovni alebo alebo z pohodlia domova cez internet. Medzi vodičmi je stále obľúbenejšie uzatvárať si PZP online. Je to najmä z dôvodu, že PZP si takto môžete uzatvoriť kedykoľvek, máte možnosť porovnať si ceny v jednotlivých poisťovniach a vybrať si tak najvýhodnejšie poistenie vášho auta.

Porovnávač