Pokuta za nezaplatenie PZP

Aktualizované 6. 5. 2021 - Lenka Siváková

Mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie je zákonom stanovená povinnosť. Za porušenie zákona hrozí pokuta. Aká vysoká je pokuta za jej nezaplatenie PZP? Hrozí vám PZP pokuta, pokiaľ ste jazdili bez poistky iba jeden deň?

PZP pokuta Foto: Pexels

Aká vysoká pokuta za jazdu bez PZP vám hrozí?

V prípade, že si nesplníte svoju zákonnú povinnosť a neuzatvoríte povinné zmluvné poistenie auta, hrozí vám pokuta za nezaplatenie PZP. Nezáleží na tom, aký bol váš dôvod nezaplatenia.

Pokuta za nezaplatenie PZP sa môže vyšplhať až do výšky 3 320 €.

To, že vám bola uložená pokuta za nezaplatenie PZP, neznamená, že už si PZP nemusíte uzatvoriť. Aj napriek zaplateniu pokuty máte stále povinnosť uzatvoriť si povinné zmluvné poistenie na každé vozidlo, ktoré vlastníte a je vedené v evidencií vozidiel.

Nezaplatil som PZP. Čo teraz?

Pokiaľ nezaplatíte PZP, vaše poistenie auta zaniká. Znamená to, že na cestách budete jazdiť bez platného PZP. Ak ste si uzatvorili PZP online, zmluva nadobúda platnosť až zaplatením. Nespoliehajte sa na to, že vám už boli doručené potrebné dokumenty, napríklad Zelená karta. PZP cez internet nadobúda platnosť zaplatením. Pokiaľ ste zabudli poistku zaplatiť, vaša zmluva je neplatná a vám hrozí pokuta za nezaplatenie PZP.

PZP pokuta môže byť skutočne vysoká. V tomto prípade sa vôbec neoplatí riskovať. Svoje PZP zaplaťte hneď, ako ho uzatvoríte cez internet.

Jazdil som bez PZP iba jeden deň. Hrozí mi PZP pokuta?

Zákon nepozná výnimky. Aj keby ste jazdili bez PZP iba pol dňa, hrozí vám pokuta za nezaplatenie PZP. S poistením auta zbytočne neriskujte. Ak sa vám nechce tráviť čas na pobočkách poisťovne, vyberte si oveľa jednoduchšiu cestu a uzatvorte si poistenie cez internet.

Na vozidle nejazdím. Musím platiť PZP?

Častokrát sa na nás obracajú vodiči, ktorým pred domom parkuje vozidlo, na ktorom už nejazdia. Zaujíma ich, či musia mať uzatvorené PZP a či im hrozí pokuta za jeho nezaplatenie. Pokiaľ je pre vás zbytočné uzatvoriť PZP na vozidlo, pretože ho nepožívate, ale nechcete, aby vás zastihla PZP pokuta, vozidlo musíte vyradiť z evidencie. Keď vozidlo vyradíte z evidencie, nebudete musieť platiť PZP a nebude vám hroziť pokuta.

Porovnávač