Bezplatné asistenčné služby k PZP

Aktualizované 5. 5. 2021 - Lenka Siváková

Čím viac času trávime za volantom, tým je väčšie riziko, že sa ocitneme v dopravnej nehode, alebo sa na našom vozidle stane porucha. V týchto situáciách potrebujeme pomôcť alebo poradiť. Práve na to slúžia vodičovi bezplatné asistenčné služby.

bezplatné asistenčné služby Foto: Pexels

Veľa vodičov sa na našich odborníkov na poistenie obracia s otázkou – je drahšie poistenie auta lepšie? Aby sme túto otázku vedeli zodpovedať, je potrebné podrobne si prečítať podmienky poistenia. Konkurenčný boj poisťovní sa však neprejavuje iba na cene PZP, ale aj na benefitoch, ktoré získajú vodiči k PZP. Patria sem napríklad balíky pripoistení alebo bezplatné asistenčné služby . Práve asistenčné služby sú jednou z vecí, ktorá by mala hrať rozhodujúcu úlohu pri výbere poistenia.

PZP - bezplatné asistenčné služby

Bezplatné asistenčné služby k PZP ponúka stále viac poisťovní. Nemôžete ich však považovať za samozrejmosť a očakávať, že ich k PZP získate automaticky. Väčšina poisťovní ponúka poistenie auta v niekoľkých balíčkoch. Jednotlivé balíčky sa líšia nielen cenami, ale aj službami, ktoré k nim dostanete. Prirodzene platí, že k najlacnejšiemu balíčku PZP získate najmenej služieb, ak vôbec nejaké.

Asistenčné služby môžu byť k PZP poskytované zadarmo alebo sú spoplatnené. Poisťovne poskytujú asistenčné služby v rôznom rozsahu. Pre konkrétne PZP je špecifikácia asistenčnej služby popísaná v zmluvných podmienkach poisťovne. Základom asistenčnej služby je pomoc v núdzi. Poisťovne poskytujú pri dopravnej nehode alebo poruche vozidla v rámci asistenčných služieb najmä tieto činnosti:

 • zabezpečenie výjazdu servisného technika
 • zabezpečenie opravy vozidla na mieste, pokiaľ je takáto oprava možná
 • zabezpečenie odtiahnutia vozidla
 • úschova nepojazdného vozidla
 • zorganizovanie ubytovania pre užívateľa asistenčných služieb
 • zorganizovanie a úhrada nákladov na spiatočnú cestu

Čo zahŕňajú asistenčné služby k PZP?

Aj kvalita a rozsah asistenčných služieb sa líšia v závislosti od poisťovne. Poisťovne sa rozsahom a krytím stále približujú jedna druhej, po podrobnom prečítaní poistných podmienok však nájdete rozdiely.

 • Jedným z rozdielov je čas, kedy vám pracovníci asistenčných služieb skutočne poskytnú pomoc. Väčšina poisťovní už ponúka nonstop asistenčné služby, ale aj na tento fakt je vhodné sa pred uzatvorením PZP opýtať.
 • Ďalším rozdielom je aj to, či vám poisťovňa ponúkne bezplatné asistenčné služby iba v prípade nehody, alebo aj v prípade poruchy na vozidle. Niektorí vodiči nás oslovili so sťažnosťou, že mali uzatvorené PZP online aj s asistenčnými službami, počas jazdy sa im pokazilo vozidlo a poisťovňa im odmietla poskytnúť pomoc, pretože ich asistenčné služby platia iba v prípade dopravnej nehody, nie poruchy na vozidle. Ak si chcete byť istý, či vaše asistenčné služby zahŕňajú pomoc v oboch prípadoch, kontaktuje našich odborníkov a tí vám radi poradia.

Asistenčná karta

Asistenčná karta je doklad, ktorý dostane majiteľ vozidla, keď uzatvorí PZP, ktoré zahŕňa aj asistenčné služby. Asistenčná karta oprávňuje držiteľa na využívanie asistenčných služieb partnerov poisťovne. Karta obsahuje najmä pokyny, čo robiť v prípade núdze a všetky potrebné kontakty. Asistenčná karta obsahuje aj meno a priezvisko držiteľa karty, respektíve názov firmy, ktorej asistenčná karta patrí. Na asistenčnej karte sa taktiež nachádzajú údaje ako:

 • číslo návrhu poistnej zmluvy
 • EČV / ŠPZ vozidla
 • továrenská značka a typ vozidla
 • doba platnosti asistenčnej karty

Porovnávač