Poistenie čelného skla

Aktualizované 28. 4. 2021 - Lenka Siváková

Poistenie čelného skla patrí k najviac žiadaným pripoisteniam v PZP aj havarijnom poistení. K poškodeniu čelného skla najčastejšie dochádza kamienkom, ktorý odletel spod kolesa iného vozidla. Na strane poisťovní však nie je veľká ochota takéto škody preplácať.

poistenie čelného skla Foto: Pexels

Ako si uzatvoriť poistenie čelného skla

Poistenie čelného skla k PZP

K povinnému zmluvnému poisteniu si môžete uzatvoriť poistenie čelného skla v rámci balíka pripoistení. Niekedy lákajú poisťovňe vodičov na akciu, kedy je poistenie čelného skla k PZP bezplatné v podobe verejného prísľubu. Takéto poistenie má však väčšinou nízke poistné plnenie (približne 150 € - 200 €) a na opravu ani výmenu skla nestačí. Pokiaľ máte na vaše vozidlo uzatvorené iba PZP bez havarijného poistenia, odporúčame vám priplatiť si za balík s pripoistením čelného skla.

Poistenie čelného skla k havarijnému poisteniu

Havarijné poistenie kryje škody vzniknuté na vašom vozidle. Už základné poistenie bez extra balíčkov pripoistení by malo zahŕňať krytie škôd na všetkýchsklách na vozidle, vrátane čelného. Pred podpisom zmluvy si pre istotu v poisťovni overte, či sa vaše havarijné poistenie vzťahuje aj na čelné sklo.

Vzťahuje sa PZP aj na čelné sklo?

Súd už v jednom poistenom prípade rozhodol, že poisťovňa musí preplatiť škodu majiteľovi vozidla, ktorému čelné sklo poškodil kamienok, ktorý odletel z iného vozidla. Poisťovne však tento prípad neberú ako smerodajný. Podľa ich interpretácie sa povinné zmluvné poistenie vzťahuje iba na škody, ktoré spôsobíte vy prevádzkou svojho vozidla tretej osobe. Náhradu škody za odfŕknutý kamienok z iného auta by ste si mohli vymáhať iba vtedy, keby ste dotyčného vozidla zastavili, oboznámili ho so škodou a náhradu škody vymáhali z jeho PZP. V praxi je však náročné identifikovať, z ktorého vozidla kamienok odletel a zastaviť vodiča šoférujúceho vozidlo vás môže dostať do nebezpečnej situácie.

Riešiť treba aj drobné poškodenie čelného skla

V prípade, že sa vám poškodí čelné sklo, nevyhnete sa jeho oprave alebo výmene. Zákon hovorí, že vozidlo s pošodeným čelným sklom nezodpovedá technickej spôsobilosti na pohyb v premávke. Priemerná cena čelného skla sa pohybuje okolo 400 €. To je však iba cena čelného skla, do ktorej treba ešte započítať cenu práce za výmenu čelného skla v autoservise. Oprava alebo výmena môže byť skutočným škrtom cez rozpočet, preto je vhodné zvážiť kvalitné poistenie čelného skla.

Porovnávač