Poistenie auta na dovolenku

Aktualizované 17. 12. 2021 - Lenka Siváková

Stále viac vodičov si pri ceste do zahraničia vyberá ako dopravný prostriedok vlastné osobné vozidlo. Obľúbené dovolenkové destinácie Slovákov, ako napríklad Chorvátsko a Bulharsko, nie sú až tak ďaleko a cestu zvládne aj jeden vodič, keď si správne naplánuje prestávky na oddych.

Auto zaparkované na pláži Foto: Pexels / ŠetriSova

Slováci sa taktiež čoraz viac vydávajú na takzvané roadtripy, ktorých hlavným účelom je precestovať krajinu autom a vidieť čo najviac. Pri oboch typoch cesty však treba myslieť na poistenie auta na dovolenku. Môže ním byť aj povinné zmluvné poistenie.

PZP v zahraničí

To, že ste si uzatvorili PZP online na Slovensku, neznamená, že vám platí iba na území našej krajiny. Keď ste si uzatvorili PZP cez internet, na e-mail vám boli doručené dva dôležité dokumenty – Biela a Zelená karta. Biela karta slúži na Slovensku ako potvrdenie o zaplatení PZP. Zelená karta slúži ako potvrdenie o PZP v zahraničí. Podľa dohôd EÚ musí mať každé vozidlo uzatvorené poistenie auta. Potvrdením, že máte uzatvorené poistenie auta na dovolenku, je práve Zelená karta.

PZP online – Zelená karta

Zelená karta je medzinárodne uznávaný doklad. Je to potvrdenie o tom, že ste si vo svojej krajine uzatvorili platné povinné zmluvné poistenie auta. Systém Zelenej karty je medzinárodná dohoda niekoľkých štátov a ich poisťovacích organizácií o krytí škôd na zdraví a majetku, ktoré zapríčinila osoba s trvalým bydliskom v inom štáte. Pre vás ako pre vodiča, ktorý cestuje za oddychom za hranice Slovenska, je to veľká výhoda. Systém Zelenej karty vám zabezpečuje, že nemusíte uzatvoriť poistenie auta na dovolenku v každej krajine, cez ktorú prechádzate. Nemusíte teda myslieť na poistenie auta do zahraničia.

Ako uzatvoriť poistenie auta do zahraničia?

Poistenie auta do zahraničia môžete uzatvoriť aj cez internet, pretože PZP online je uzatvárané bežne. Netreba však zabudnúť na to, že PZP kryje iba škody, ktoré svojim vozidlom spôsobíte niekomu inému. PZP nekryje škody, ktoré sa v dôsledku nehody stanú na vašom vozidle. V prípade, že chcete, aby poistenie auta do zahraničia chránilo aj vaše vozidlo, je potrebné uzatvoriť si havarijné poistenie.

Poistenie auta na dovolenku teda môže byť aj havarijné poistenie. Rozsah krytia škôd spôsobených v zahraničí taktiež závisí od poisťovne. Havarijné poistenie, ktoré uzatvoríte na Slovensku, vám bude platiť aj ako poistenia auta do zahraničia.

Asistenčné služby v zahraničí

Nie každá poisťovňa poskytuje asistenčné služby aj v zahraničí. Väčšina poisťovní pomoc v zahraničí poskytuje. Poisťovne sa ale výrazne líšia rozsahom krytia. O tom, do akej miery kryje škody spôsobené v zahraničí vaša poisťovňa, si prečítate vo všeobecných poistných podmienkach k PZP. Ak by ste sa ohľadom PZP v zahraničí alebo téme asistenčné služby v zahraničí potrebovali poradiť, kontaktujte nás s vašou otázkou na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Dopravná nehoda v zahraničí – Čo robiť?

Po tom, čo poskytnete potrebnú pomoc všetkým zúčastneným nehody, nezabudnite na niekoľko dôležitých krokov:

  • Miesto nehody dôkladne zdokumentujte.
  • Spíšte správu o nehode a od účastníkov nehody si vypýtajte dôležité údaje, ako napríklad adresu trvalého bydliska, číslo dokladu totožnosti, EČV vozidla, názov poisťovne.
  • Pokiaľ sa neviete dohodnúť na vinníkovi nehody, zavolajte políciu.
  • Škodu nahláste svojej poisťovni najneskôr do 30 dní.

Dopravná nehoda v zahraničí je skutočne nepríjemná záležitosť. Aby vám dopravná nehoda v zahraničí nepokazila celú vašu dovolenku, je potrebné mať dojednané kvalitné PZP alebo havarijné poistenie. Uzatvoriť si to najvýhodnejšie PZP online vám pomôže naša PZP kalkulačka ŠetriSova.sk a naše bezplatné PZP porovnanie.

Porovnávač