Čo robiť, keď máte uzatvorené dve PZP na jedno auto

Aktualizované 21. 4. 2021 - Lenka Siváková

Nikto nie je neomylný. O tom svedčí aj fakt, že častokrát dostávame otázky od klientov, ktorí uzatvorili dve PZP na jedno auto. Dôvody, prečo klienti uzatvoria dve povinné zmluvné poistenia, sú rôzne.

Žena si číta PZP zmluvu Foto: Pexels / ŠetriSova

Najčastejšie sa vyskytuje prípad, kedy klient uzatvoril povinné zmluvné poistenie auta a následne našiel lacnejšie PZP v inej poisťovni. Zmluvu uzatvoril aj tam a tak sa dostal do situácie, kedy mal uzatvorené dve PZP na jedno vozidlo.

Stretli sme sa aj tým, že manžel aj manželka uzatvorili PZP na ich spoločné auto, avšak jeden druhému o tom zabudli povedať. Aj oni sa tak ocitli v situácií, kedy mali uzatvorené dve PZP na jedno auto.

Čo robiť, keď uzatvoríte dve PZP na jedno auto?

PZP uzatvorené cez internet je platné po zaplatení a môžete ho vypovedať do dvoch týždňov. Niekedy sa však stane, že klienti si uzatvoria dve PZP na jedno auto, obe zaplatia a uvedomia si to až po dvoch týždňoch.

V prípade, že ste uzatvorili dve PZP na jedno auto a ubehla lehota, počas ktorej ste mohli jednu zo zmlúv vypovedať, platná ostane vždy tá zmluva, ktorú ste zaplatili ako prvú. Druhá poistná zmluva bude zrušená z dôvodu duplicity.

Dve PZP na jedno auto a poistná udalosť

  • Kontaktovali sme poisťovne Wüstenrot, Groupama, Uniqa a Union, aby sme sa s nimi o probléme dve PZP na jedno auto poradili.
  • Poisťovne nás informovali, že na jedno vozidlo je možné mať uzatvorené dve a viac PZP. Zákon nevylučuje, aby ste si uzatvorili dve PZP na jedno auto.
  • Poisťovne ďalej vysvetľujú: „V prípade vzniku udalosti s povinnosťou plnenia sa z každého zákonného poistenia plní pomerná časť – napr. 50 % z každej.“

Sú 2 PZP na jedno auto potrebné?

Platiť dve PZP na jedno auto však nebýva zámer klientov. Ak klienti uzatvoria dve poistné zmluvy, dôvodom je vo väčšine prípadov nepozornosť. Zo zákona stačí, keď máte uzatvorené jedno povinné zmluvné poistenie na vaše vozidlo. Platiť dve PZP na jedno auto je z praktického hľadiska zbytočné.

Porovnávač