Bezškodový priebeh a jeho dokladovanie

Aktualizované 3. 12. 2018 - Lenka Siváková

Bezškodový priebeh predstavuje časové obdobie (väčšinou udávané v celých rokoch alebo v mesiacoch), počas ktorého držiteľ vozidla nespôsobil žiadnu dopravnú nehodu, škodu alebo inú poistnú udalosť motorovým vozidlom a zároveň počas tohto obdobia nedošlo k poistnému plneniu z jeho povinného zmluvného poistenia. Bezškodový priebeh je možné priznať len držiteľovi vozidla, t.j. osobe, ktorá je v technickom preukaze zapísaná ako držiteľ vozidla. Bezškodový priebeh nie je možné uznať vodičovi, ktorý síce viedol vozidlo bezškodovo istý čas (napríklad manželove vozidlo alebo vozidlo rodiča), ale nebol v dokladoch tohto vozidla zapísaný ako jeho držiteľ.

Dve autá zaparkované na parkovisku Foto: Pexels

Na slovenskom poistnom trhu pôsobia momentálne viaceré poisťovne, ktoré odmeňujú klientov dodatočnou zľavou z poistného, ak títo klienti istý čas nespôsobili žiadnu nehodu, škodu alebo poistnú udalosť. Na získanie zľavy za bezškodový priebeh je v niektorých poisťovniach potrebné dobu bezškodovosti zdokladovať, v niektorých stačí len vyhlásiť, že daný čas škoda nebola spôsobená. Ak konkrétna poisťovňa doklady o bezškodovom priebehu vyžaduje, upozorníme vás na to ešte pred uzatvorením poistenia.

Ako dokladovať bezškodovosť?

Doklad o bezškodovom priebehu je ideálne žiadať od poisťovne pri zániku poistenia. Keď do poisťovne doručíte výpoveď poistnej zmluvy, môžete priamo vo výpovedi požiadať aj o zaslanie potvrdenia o bezškodovom priebehu. Poisťovňa má 15 dní na jeho doručenie.

Poisťovňu je možné o potvrdenie požiadať aj dodatočne kedykoľvek neskôr. Ak napríklad držiteľ vozidla uvedie, že bol posledné 3 roky bez škody, ale nemá o tom doklady, mal by zájsť do poisťovní, v ktorých bol posledné 3 roky poistený a vyžiadať si doklady o bezškodovom priebehu počas daného obdobia. Tieto doklady následne doručí do novej poisťovne, ak to nová poisťovňa vyžaduje. Ak by sa doklady o bezškodovom priebehu nepodarilo vybaviť, je potrebné počítať so zvýšením poistného.

Porovnávač

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK