Ako získať doklad o bezškodovom priebehu

Aktualizované 22. 6. 2021 - Lenka Siváková
Fio banka
Hypotéka bez úrokov? ReklamaVýhodná úroková sadzba
Možnosť výrazne si znížiť splátky úroku
Predčasné splatenie zadarmo
Zistiť viac

Doklad o bezškodovom priebehu môže znížiť cenu vášho PZP alebo havarijného poistenia o niekoľko desiatok eur. Poisťovní hovorí, že ste zodpovedný vodič a preto vám môžu odpustiť cenovú prirážu za riziko.

bezškodový priebeh Foto: Pexels

Čo je bezškodový priebeh

Bezškodový priebeh predstavuje časové obdobie (väčšinou udávané v celých rokoch alebo v mesiacoch), počas ktorého držiteľ vozidla nespôsobil žiadnu dopravnú nehodu, škodu alebo inú poistnú udalosť motorovým vozidlom a zároveň počas tohto obdobia nedošlo k poistnému plneniu z jeho poistenia vozidla. Bezškodový priebeh je možné priznať len držiteľovi vozidla, t.j. osobe, ktorá je v technickom preukaze zapísaná ako držiteľ vozidla. Bezškodový priebeh nie je možné uznať vodičovi, ktorý síce viedol vozidlo bezškodovo istý čas (napríklad manželove vozidlo alebo vozidlo rodiča), ale nebol v dokladoch tohto vozidla zapísaný ako jeho držiteľ.

Zľava za bezškodový priebeh

Na slovenskom poistnom trhu pôsobia momentálne viaceré poisťovne, ktoré odmeňujú klientov dodatočnou zľavou z poistného, ak títo klienti istý čas nespôsobili žiadnu nehodu, škodu alebo poistnú udalosť. Na získanie zľavy za bezškodový priebeh je v niektorých poisťovniach potrebné dobu bezškodovosti zdokladovať, v niektorých stačí len vyhlásiť, že daný čas škoda nebola spôsobená.

Ako dokladovať bezškodový priebeh?

Doklad o bezškodovom priebehu je ideálne žiadať od poisťovne pri zániku poistenia. Keď do poisťovne doručíte výpoveď poistnej zmluvy, môžete priamo vo výpovedi požiadať aj o zaslanie potvrdenia o bezškodovom priebehu. Poisťovňa má 15 dní na jeho doručenie.

Poisťovňu je možné o potvrdenie požiadať aj dodatočne kedykoľvek neskôr. Ak napríklad držiteľ vozidla uvedie, že bol posledné 3 roky bez škody, ale nemá o tom doklady, mal by zájsť do poisťovní, v ktorých bol posledné 3 roky poistený a vyžiadať si doklady o bezškodovom priebehu počas daného obdobia. Tieto doklady následne doručí do novej poisťovne, ak to nová poisťovňa vyžaduje. Ak by sa doklady o bezškodovom priebehu nepodarilo vybaviť, je potrebné počítať so zvýšením poistného.

Pre niektoré poisťovne je bežnou praxou, že vám zašlú potvrdenie o bezškodovom priebehu automaticky po ukončení poistenia

O bezškodovom priebehu poisťovňu nezavádzajte!

Pri uzatvární poistenia poisťovni určite nezamlčte žiadnu škodovú udalosť, ktorá bola hradená z vašej poistky. Poisťovňa si túto informáciu môže overiť prostredníctvom vášho rodného čisla. Poistnú zmluvu vám následne môže vypovedať, prípadne vám poistné navýšiť.

Porovnávač