Stavebné sporenie 2020 – Aká je výška štátnej prémie a podmienky na jej získanie?

Aktualizované 21. 2. 2020 - Lenka Siváková

V roku 2019 prešlo stavebné sporenie najzásadnejšími zmenami od jeho vzniku. Rok 2020 však prevratné zmeny v stavebnom sporení neprinesie. Štátna prémia ostáva rovnaká aj obmedzenia s ňou spojené.

Stavebné sporenie 2020 Foto: PixaBay

Čo je stavebné sporenie?

Na začiatok si pripomeňme, čo je stavebné sporenie. Stavebné sporenie je štátom podporované sporenie, ktorého účelom je financovanie bytových potrieb. Stavebné sporenie môže ponúkať iba stavebná sporiteľňa. Výhodou stavebného sporenia je možnosť získať štátnu prémiu.

Štátna prémia 2020

Ministerstvo financií SR ponechalo výšku štátnej prémie rovnakú ako v minulom roku. Výška štátnej prémie na rok 2020 predstavuje 2,5 % zo sumy ročných vkladov. Maximálna nominálna výška štátnej prémie je 70 eur.

Pozor na dátum uzatvorenia zmluvy

Maximálna štátna prémia 70 eur bude poskytnutá iba pre tie stavebné sporenia, ktoré stihnú sporitelia uzatvoriť v prvej polovici kalendárneho roka. Ak si uzatvoríte zmluvu so stavebnou sporiteľňou v júli 2020, strácate nárok na polovicu štátnej prémie. Štát vám na stavebné sporenie prispeje maximálne 35 eur.

Výška vkladu potrebná na získanie štátnej prémie

Aby ste získali maximálnu štátnu prémiu 70 eur, vaša celková suma vkladov musí dosiahnuť hodnotu 2 800 eur. Každý mesiac by ste na stavebné sporenie mali poslať 233,30 eur. Ak si však uzatvoríte stavebné sporenie v druhej polovici kalendárneho roka, získate iba polovicu štátnej prémie, teda 35 eur.

Štátna prémia 2020 Foto: PixaBay

Podmienky získania štátnej prémie

Aby mal sporiteľ nárok na získanie štátnej prémie, jeho príjmy nesmú presiahnuť 1,3 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Pri výpočte vychádza ministerstvo z priemernej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok. V praxi to znamená, že na získanie štátnej prémie váš hrubý mesačný príjem nemôže presiahnuť približne 1 500 eur.

Vývoj štátnej prémie od roku 2010

Nárok na štátnu prémiu zaniká medziúverom

V januári 2019 vstúpilo do platnosti opatrenie, podľa ktorého v prípade čerpania medziúveru stratí sporiteľ nárok na štátnu prémiu. Štát sa pre tento krok rozhodol z dôvodu, že až 90 % úverov stavebných sporiteľní tvorili medziúvery. Vzniklo tak podozrenie, že prostredníctvom štátnej prémie štát podporoval poskytovanie komerčných úverov na bývanie namiesto zvýhodnených stavebných úverov.

Čo je medziúver?

Medziúver slúžil na preklenutie obdobia, kým sporiteľ nasporil cieľovú sumu.

Stavebné sporenie je vhodné využiť iba na financovanie bývania

Ešte pred rokom 2019 bolo možné po 6 rokoch sporenia požiadať o vyplatenie úspor bez dokladovania účelu. Pre zmluvy uzatvorené od 1. januára 2019 je potrebné dokladovať, že všetky finančné prostriedky, vrátane poskytnutej štátnej prémie, boli použité na kúpu, stavbu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti.

Tip: Ak využijete stavebné sporenie na pokrytie iných potrieb ako potrieb bývania, prídete o štátnu prémiu.

Stavebné sporenie 2020 v skratke

Na záver vám prinášame zhrnutie základných informácii o stavebnom sporení v roku 2020

  • Maximálna štátna prémia v roku 2020 je 70 eur
  • Vklad potrebný na získanie štátnej prémie je 2 800 eur
  • V druhej polovici roka je štátna prémia maximálne 35 eur
  • Na získanie štátnej prémie nemôže príjem presiahnuť približne 1 500 eur mesačne
  • Nárok na štátnu prémiu zaniká medziúverom a financovaním iných ako potrieb bývania

Porovnávač