Detská vkladná knižka

Aktualizované 25. 11. 2020 - Lenka Siváková

Detská vkladná knižka je vkladový produkt vo forme cenného papiera. Vkladná knižka je alternatívou ku sporiacemu účtu. Do vkladnej knižky sa zapisuje každé disponovanie s peňažnými prostriedkami, to znamená každý vklad a výber z vkladnej knižky.

Detská vkladná knižka je prežitkom

Kedysi bola detská vkladná knižka obľúbeným spôsobom sporenia na budúcnosť detí. Na jej zriadenie bola potrebná identifikácia správcu vkladnej knižky a rodný list dieťaťa. Tradíciou bolo, že do detskej vkladnej knižky prispievala blízka rodina vrátane starých rodičov dieťaťa.

Detské vkladné knižky však postupne z trhu vytlačili iné sporiace produkty. Tým najobľúbenejším je sporenie pre deti na detskom sporiacom účte. Niektorí rodičia sa rozhodujú aj pre stavebné sporenie pre deti, z ktorého plynie možnosť získania štátnej prémie.

Vkladná knižka pre dieťa Foto: Pexels

Detská vkladná knižka a sporiaci účet pre deti – Rozdiel

Hlavným rozdielom medzi detskou vkladnou knižkou a sporiacim účtom je, že pre výber peňazí z vkladnej knižky je potrebné banke osobne vkladnú knižku preukázať. Pri disponovaní so sporiacim účtom je potrebné iba preukázanie sa občianskym preukazom, prípadne rodným listom dieťaťa pri zakladaní sporenia.

Ktoré banky poskytujú detskú vkladnú knižku?

Väčšina bánk odstúpila od poskytovania klasickej detskej vkladnej knižky. Detskú vkladnú knižky banky vymenili za sporiaci účet pre deti.

Vvkladná knižka deti Foto: Pexels

Benefity detskej vkladnej knižky sa preniesli aj na sporiac účet

Väčšina benefitov, ktoré banky poskytovali pri detských vkladných knižkách, je naďalej poskytovaných aj pri sporiacich účtoch pre deti. Niektoré banky tieto benefity rozšírili a deti potešia darčekom alebo odmenou v týchto prípadoch:

  • Narodeniny dieťaťa
  • Výborný prospech v škole
  • Pravidelné vklady na sporenie

Ako vybrať výhodné sporenie pre dieťa?

Pri výbere sporenia pre dieťa vám odporúčame nelimitovať sa na konkrétny bankový produkt, akým je napríklad detská vkladná knižka alebo sporiaci účet. Pozrite si porovnanie sporenia pre deti, kde nájdete informácie o aktuálnych úrokových sadzbách v jednotlivých bankách na Slovensku. Porovnanie vás upozorní aj na poplatky spojené so sporením a na výpovednú lehotu.

Vyberte si sporenie s najvyšším úrokom, ktoré vás nezaťaží zbytočnými poplatkami. V prípade sporenia pre dieťa sa môžete rozhodnúť aj pre sporenie s výpovednou lehotou, nakoľko sa neočakáva, že peniaze z detského sporenia alebo detskej vkladnej knižky budete akútne potrebovať.

Porovnávač

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK