Čo je limit poistného plnenia

Aktualizované 12. 2. 2020 - Lenka Siváková

Limit poistného plnenia je pojem, s ktorým sa stretnete, keď uzatvárate poistnú zmluvu. Nezáleží na tom, či je to povinné zmluvné poistenie auta, havarijné poistenie, poistenie nehnuteľnosti alebo iné. Každá poistná zmluva má určitý limit poistného plnenia.

Euro bankovky Foto: Pexels

Význam slova Limit poistného plnenia

Limit poistného plnenia je maximálna suma, ktorú poisťovňa vyplatí v prípade poistnej udalosti.

PZP limit poistného plnenia

Limit poistného plnenia v PZP je maximálna možná suma, ktorú poisťovňa vyplatí osobe, ktorej prevádzkou motorového vozidla spôsobíte škodu. Zákon o PZP stanovuje najnižšiu možnú hranicu limitu poistného plnenia pre PZP nasledovne:

  • 5 240 000 € pre škodu na zdraví alebo náklady pri usmrtení pri jednej poistnej udalosti, bez ohľadu na počet poškodených,
  • 1 050 000 € v prípade vecnej škody, nákladov na právne zastupovanie a škody na ušlom zisku.

Poisťovne môžu svoj limit poistného plnenia dobrovoľne navýšiť. Väčšinou tak robia v prípade rozšírených balíkov PZP poistenia. Takéto balíky s vyšším limitom poistného plnenia ponúkajú poisťovne

Pri limitoch poistného plnenia nie je rozhodujúce, či si uzatvoríte PZP na pobočke poisťovne, alebo si uzatvoríte PZP online.

Limit poistného plnenia – Totálna škoda

V prípade, že sú náklady na opravu vozidla vyššie, ako je aktuálne hodnota samotného vozidla, hovorí sa o takzvanej totálnej škode. V prípade, že nastane totálna škoda, poisťovňa neposkytne poistné plnenie na opravu vozidla, ale odškodné vo výške aktuálnej hodnoty vozidla.

Limit poistného plnenia – Pripoistenia

Limity poistného plnenia existujú aj pri pripoisteniach. Pokiaľ si uzatvoríte napríklad pripoistenie čelného skla a v podmienkach pripoistenia sa uvádza, že limit poistného plnenia je 500 €, znamená to, že škoda na čelnom skle vám bude uhradená maximálne do výšky 500 €. Pokiaľ bude vaša škoda vyššia, rozdiel budete musieť zaplatiť z vlastných prostriedkov.

Limit poistného plnenia – Poistenie nehnuteľnosti

Aj poistenie nehnuteľnosti pozná limity poistného plnenia. Tieto limity sa dojednávajú v prípadoch, ako napríklad

  • odcudzenie stavebného materiálu,
  • poškodenie v dôsledku atmosférických zrážok,
  • poškodenie strechy,
  • strata zisku z nájmu,
  • bezpečnostné práce,
  • náhradné ubytovanie,
  • a iné.

Poistenie nehnuteľnosti si môžete uzatvoriť aj online. Limity poistného plnenia sa pritom nezmenia. Z pohodlia domova si môžete cez internet uzatvoriť

Klienti, ktorí si uzatvárajú poistenie, častokrát zabúdajú na limity poistného plnenia. Nie všetci si limit poistného plnenia na zmluve skontrolujú. Limit poistného plnenia nie je vždy faktor, ktorý je pre klientov pri uzatváraní poistnej zmluvy rozhodujúci. Klientov väčšinou zaujíma rozsah poistného krytia, nie limity poistného plnenia.

To obzvlášť platí pre klientov, ktorí si uzatvárajú povinné zmluvné poistenie auta cez internet. Vodiči väčšinou hľadajú najlacnejšie PZP, nie poistenie auta, ktoré má vysoké limity poistného plnenia.

Viac o poistení domov a bytov

Porovnávač

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK