Porovnanie vám pošleme e-mailom a ak sa objaví nová, výhodnejšia ponuka, hneď vám dáme vedieť. Rýchlo, nezáväzne a zadarmo. Prosím, zaškrtnite súhlas so spracúvaním osobných údajov. Udelenie súhlasu je slobodné a dobrovoľné. Vezmite však na vedomie, že jeho poskytnutie je nevyhnutné pre spracovanie vašej žiadosti.
Našli sme 10 hypoték Spresniť požiadavky na hypotéku
Mesačná splátka

Potrebujete poradiť s výberom hypotéky? Využite bezplatné poradenstvo.

Chcem sa poradiť

RPMN je najdôležitejší ukazovateľ ceny hypotéky. Obsahuje všetky úroky aj poplatky. Čím nižšia RPMN, tým je hypotéka lacnejšia a výhodnejšia.

Reprezentatívny príklad RPMN:

 • Domácnosť si vezme hypotéku vo výške 60 000 €.
 • Splácať bude mesačne 316,70 € po dobu 25 rokov s úrokom 4,00 % ročne pri 5-ročnej fixácii. Počet splátok je 300.
 • Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) dosahuje 4,11 %. Čím nižšia RPMN, tým je hypotéka lacnejšia.
 • Pre poskytnutie úveru je potrebný znalecký posudok, ktorého obvyklá cena je 150 € a poplatok pre kataster 66 €. S úverom nie sú spojené žiadne ďalšie poplatky.
 • Celková čiastka, ktorú domácnosť zaplatí, je 95 226,63 € (za predpokladu, že úroková sadzba sa nezmení počas celej doby splatnosti hypotéky).

RPMN je najdôležitejší ukazovateľ ceny hypotéky. Obsahuje všetky úroky aj poplatky. Čím nižšia RPMN, tým je hypotéka lacnejšia a výhodnejšia.

Reprezentatívny príklad RPMN:

 • Domácnosť si vezme hypotéku vo výške 60 000 €.
 • Splácať bude mesačne 322,70 € po dobu 25 rokov s úrokom 4,18 % ročne pri 5-ročnej fixácii. Počet splátok je 300.
 • Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) dosahuje 4,30 %. Čím nižšia RPMN, tým je hypotéka lacnejšia.
 • Pre poskytnutie úveru je potrebný znalecký posudok, ktorého obvyklá cena je 150 € a poplatok pre kataster 66 €. S úverom nie sú spojené žiadne ďalšie poplatky.
 • Celková čiastka, ktorú domácnosť zaplatí, je 97 024,71 € (za predpokladu, že úroková sadzba sa nezmení počas celej doby splatnosti hypotéky).

RPMN je najdôležitejší ukazovateľ ceny hypotéky. Obsahuje všetky úroky aj poplatky. Čím nižšia RPMN, tým je hypotéka lacnejšia a výhodnejšia.

Reprezentatívny príklad RPMN:

 • Domácnosť si vezme hypotéku vo výške 60 000 €.
 • Splácať bude mesačne 325,04 € po dobu 25 rokov s úrokom 4,25 % ročne pri 5-ročnej fixácii. Počet splátok je 300.
 • Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) dosahuje 4,42 %. Čím nižšia RPMN, tým je hypotéka lacnejšia.
 • Pre poskytnutie úveru je potrebný znalecký posudok, ktorého obvyklá cena je 150 € a poplatok pre kataster 66 €. Poplatok za poskytnutie hypotekárneho úveru je 300 €. S úverom nie sú spojené žiadne ďalšie poplatky.
 • Celková čiastka, ktorú domácnosť zaplatí, je 98 328,86 € (za predpokladu, že úroková sadzba sa nezmení počas celej doby splatnosti hypotéky).
 

RPMN je najdôležitejší ukazovateľ ceny hypotéky. Obsahuje všetky úroky aj poplatky. Čím nižšia RPMN, tým je hypotéka lacnejšia a výhodnejšia.

Reprezentatívny príklad RPMN:

 • Domácnosť si vezme hypotéku vo výške 60 000 €.
 • Splácať bude mesačne 326,39 € po dobu 25 rokov s úrokom 4,29 % ročne pri 5-ročnej fixácii. Počet splátok je 300.
 • Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) dosahuje 4,41 %. Čím nižšia RPMN, tým je hypotéka lacnejšia.
 • Pre poskytnutie úveru je potrebný znalecký posudok, ktorého obvyklá cena je 150 € a poplatok pre kataster 66 €. S úverom nie sú spojené žiadne ďalšie poplatky.
 • Celková čiastka, ktorú domácnosť zaplatí, je 98 132,45 € (za predpokladu, že úroková sadzba sa nezmení počas celej doby splatnosti hypotéky).

RPMN je najdôležitejší ukazovateľ ceny hypotéky. Obsahuje všetky úroky aj poplatky. Čím nižšia RPMN, tým je hypotéka lacnejšia a výhodnejšia.

Reprezentatívny príklad RPMN:

 • Domácnosť si vezme hypotéku vo výške 60 000 €.
 • Splácať bude mesačne 326,72 € po dobu 25 rokov s úrokom 4,30 % ročne pri 5-ročnej fixácii. Počet splátok je 300.
 • Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) dosahuje 4,44 %. Čím nižšia RPMN, tým je hypotéka lacnejšia.
 • Pre poskytnutie úveru je potrebný znalecký posudok, ktorého obvyklá cena je 150 € a poplatok pre kataster 66 €. Poplatok za poskytnutie hypotekárneho úveru je 100 €. S úverom nie sú spojené žiadne ďalšie poplatky.
 • Celková čiastka, ktorú domácnosť zaplatí, je 98 433,49 € (za predpokladu, že úroková sadzba sa nezmení počas celej doby splatnosti hypotéky).

RPMN je najdôležitejší ukazovateľ ceny hypotéky. Obsahuje všetky úroky aj poplatky. Čím nižšia RPMN, tým je hypotéka lacnejšia a výhodnejšia.

Reprezentatívny príklad RPMN:

 • Domácnosť si vezme hypotéku vo výške 60 000 €.
 • Splácať bude mesačne 329,76 € po dobu 25 rokov s úrokom 4,39 % ročne pri 5-ročnej fixácii. Počet splátok je 300.
 • Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) dosahuje 4,52 %. Čím nižšia RPMN, tým je hypotéka lacnejšia.
 • Pre poskytnutie úveru je potrebný znalecký posudok, ktorého obvyklá cena je 150 € a poplatok pre kataster 66 €. S úverom nie sú spojené žiadne ďalšie poplatky.
 • Celková čiastka, ktorú domácnosť zaplatí, je 99 145,32 € (za predpokladu, že úroková sadzba sa nezmení počas celej doby splatnosti hypotéky).
Údaje boli aktualizované dnes 14. 6. 2024, zdroj: banky
Vysvetlivky

Mesačná splátka je anuitná. To znamená, že je splácaná pravidelne každý mesiac v rovnakej výške. Postupným splácaním klesá v splátke podiel úrokov a zvyšuje sa podiel zaplatenej istiny.

Úrok vyjadruje, koľko musíte zaplatiť banke za požičanie peňazí. Čím je úrok vyšší, tým musíte zaplatiť viac. Úrok je v ročnom vyjadrení.

Fixácia úrokovej sadzby je obdobie, počas ktorého sa úroková sadzba nezmení. Po uplynutí tejto doby môže banka úrokovú sadzbu zvýšiť alebo znížiť.

Poplatok za poskytnutie si banka účtuje za poskytnutie hypotekárneho úveru. Je vypočítaný pre vami zadanú výšku úveru.

RPMN je skratka pre ročnú percentuálnu mieru nákladov. RPMN je súhrn všetkých poplatkov a úrokov, ktoré sa účtujú za poskytnutie hypotéky. Čím nižšia RPMN, tým je hypotéka lacnejšia a výhodnejšia.

Banka vám poskytne hypotekárny úver vo výške maximálne 80 % z hodnoty nehnuteľnosti. Ak má vaša nehnuteľnosť hodnotu 100 000 €, banka vám poskytne maximálne 80 000 €. Tento pomer požičanej sumy k hodnote nehnuteľnosti sa odborne nazýva Loan to Value (LTV). Banky, ktoré vaše LTV neakceptujú, pretože je príliš vysoké, vám nebudú v porovnaní zobrazené.

Váš príjem je dôležitý pre odpočítanie daňového bonusu. Posudzuje sa priemerný hrubý mesačný príjem v minulom roku. Aby ste si mohli odpočítať daňový bonus, váš mesačný príjem nesmie prekročiť približne 1300 €. Presná príjmová hranica sa mení každý štvrťrok, vypočíta sa ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy. V prípade manželov nesmie túto hranicu prekročiť príjem ani jedného z nich.

Priemerný mesačný príjem je vypočítaný z vašich zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane z príjmov v minulom roku. Priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako 1/12 zo súčtu týchto zdaniteľných príjmov. Výšku si zistíte z minuloročného daňového priznania, resp. z minuloročného ročného zúčtovania zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti.

Daňový bonus si môžete odpočítať zo zaplatených úrokov. Do výpočtu daňového bonusu vstupuje maximálne suma 50 000 € z poskytnutej hypotéky a zároveň najviac do 70 % z hodnoty nehnuteľnosti. Odpočítať si môžete 50 % zo zaplatených úrokov, najviac však 400 € ročne, a to počas 5 po sebe nasledujúcich rokov. Za toto obdobie si dokážete usporiť aj 2000 €. Môžete si uplatniť daňovú úľavu formou zníženia dane z príjmu v daňovom priznaní. Banka je povinná na konci každého roku vystaviť potvrdenie o tom, v akej výške ste zaplatili úroky a následne si polovicu z tejto sumy si môžete uplatniť vo forme daňového bonusu.

Hypotéka pre mladých – Podmienky

Podľa nových pravidiel už nie je možné poskytnúť hypotéku so štátnym príspevkom pre mladých tak, ako tomu bolo v období od 1.1.2017 do 31.12.2017. Od 1.1. 2018 môžu mladí žiadať o uplatnenie daňovej úľavy na zaplatené úroky zo zmluvy o úvere na bývanie. Táto úľava je známa aj ako daňový bonus pre mladých.

Donedávna platilo, že štát poskytoval mladým štátny príspevok na bývanie vo forme zníženia úrokovej sadzby o 3 %, najviac do hodnoty 50 000 eur. Systém štátnej podpory hypoték pre mladých sa v roku 2018 zmenil. Po novom je možné si uplatniť daňový bonus zo zaplatených úrokov po dobu 5 rokov, a to maximálne pre hypotéku vo výške 50 000 eur. Pre hypotéky, ktoré boli poskytnuté pred rokom 2018, naďalej platí štátny príspevok vo forme zvýhodnenia úrokovej sadzby.

Hypotéka pre mladých – Daňový bonus na zaplatené úroky

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky je forma priamej daňovej úľavy. Funguje na podobnom princípe ako daňový bonus na dieťa. V ročnom zúčtovaní dane sa vám zníži suma dane o sumu, ktorá priamo znižuje vzniknutú daň. Daňový bonus sa vzťahuje na polovicu zaplatených úrokov z jedného úveru za rok. Maximálna výška daňového bonusu je 400 eur.

Hypotéka pre mladých Foto: Pexels

Podmienky pre získanie daňového bonusu

Pre získanie daňového bonusu na zaplatené úroky je potrebné spĺňať nasledovné zákonné podmienky:

 • Vek do 35 rokov ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie
 • Výška príjmu - priemerný hrubý mesačný príjem vypočítaný za predchádzajúci kalendárny rok nesmie presahovať 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy

Tip: Daňový bonus je možné uplatniť iba na zmluvy uzatvorené od 1.1.2018

Ako sa vypočíta daňový bonus zo zaplatených úrokov?

Maximálna suma z poskytnutej hypotéky, pre výpočet daňového bonusu, môže byť do hodnoty 50 000 eur a zároveň najviac do 70% z hodnoty nehnuteľnosti (úver môže byť vyšší, daňový bonus sa však bude týkať úrokov z maximálnej sumy 50 000 eur). Odpočítať si môžete najviac 50 % zo zaplatených úrokov, maximálne do výšky 400 eur mesačne počas piatich rokov.

Hypotéka pre mladých podmienky Foto: Pexels

Hypotéka pre mladých - Kalkulačka

Kalkulačka hypotéky pre mladých vám pomôže zistiť, kde získate najvýhodnejšiu hypotéku pre mladých s nízkym úrokom. Hypokalkulačka vám ukáže predpokladanú výšku mesačnej splátky a aj to, či je hypoték bez poplatku za poskytnutie.

Hypotéka pre mladých - Manželia

V prípade, že o hypotéku pre mladých žiadate spolu s manželom alebo manželkou, obaja musíte spĺňať vekovú podmienky maximálne 35 rokov. Váš spoločný mesačný príjem zároveň nesmie prekročiť 2,6 násobok priemernej mesačnej mzdy.

Hypotéka pre mladých kalkulačka Foto: Pexels

Hypotéka pre mladých na bývanie - Na aký účel sa môže využiť?

Hypotéka pre mladých je účelová hypotéka, to znamená, že môže byť použitá iba na kúpu nehnuteľnosti (dom, byt, pozemok) alebo stavbu nehnuteľnosti. Banka od vás bude vyžadovať kúpnu zmluvu a v prípade stavby domu aj ďalšie doklady.

Na aké nehnuteľnosti nedostanete hypotéku?

Ak by ste si chceli kúpiť družstevný byt, alebo byt resp. dom, v ktorom bola zmenená dispozícia, prípadne máte záujem o nehnuteľnosť, ktorá je v exekúcii, hypotéku vám banka neposkytne. Hypotéku banky neposkytnú ani na dom, ktorý nemá vysporiadanú prístupovú cestu. Pokiaľ cestu nevlastní mesto alebo obec, musíte mať právo prechodu k nehnuteľnosti.

Hypotéka pre mladých daňový bonus Foto: Pexels

Čo potrebné vedieť pred vybavovaním hypotéky

Vybavenie hypotéky je veľké životné rozhodnutie, ktoré treba dôkladne zvážiť. Nekonajte unáhlene a snažte sa o hypotekárnych produktoch získať dostatočne veľa informácii. S tým vám pomôže naša bezplatná kalkulačka hypotéky pre mladých.

 • Informujte sa o hypotekárnych produktoch bánk. Čím viac máte informácii, tým lepšie sa môžete rozhodnúť.
 • Zistite si o svojej vysnívanej nehnuteľnosti čo najviac. Je v pôvodnom stave? Vyžaduje rekonštrukciu? Pre potreby rekonštrukcie si môžete hypotéku pre mladých navýšiť.
 • Dôkladne si prejdite svoje finančné možnosti. Predstavte si, že by sa vám úrok na hypotéke zvýšil o 0,5 %. Boli by ste stále schopný pravidelne splácať mesačné splátky?