Nahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne – Komu zmenu nahlásiť a dokedy tak musíte urobiť?

Aktualizované 22. 6. 2023 - Lenka Siváková

Zmenili ste v minulom roku zdravotnú poisťovňu a nie ste si istý, kde všade je potrebné zmenu nahlásiť? V nasledujúcich riadkoch vám poradíme, koho sa týka nahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne a ako postupovať, ak ste sa od 1. januára stali poistencom novej poisťovne.

Nahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne Foto: Pexels

Bývalú zdravotnú poisťovňu už informovať nemusíte

V minulosti platilo, že nahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne ste museli podať aj vašej bývalej zdravotnej poisťovni. Zároveň ste poisťovni museli odovzdať preukaz poistenca, pretože ten sa považoval za majetok poisťovne. Tieto povinnosti už poistencom odpadli. Zmenu zdravotnej poisťovne nemusíte hlásiť vašej bývalej poisťovni. Zdravotné poisťovne si túto informáciu predajú medzi sebou.

Zmenu zdravotnej poisťovne hláste svojmu lekárovi

Všeobecného lekára aj lekára špecialistu informuje o zmene zdravotnej poisťovne samotná poisťovňa. Aj napriek tomu vám však odporúčame pri návšteve lekára nezabudnúť na nahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne. V prípade, že by lekár so zmenou nebol oboznámený, mohli by nastať komplikácie v preplatení vášho zákroku.

Tip: Bývalej zdravotnej poisťovni už nemusíte vrátiť preukaz poistenca.

Nahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne zamestnávateľovi

Vašou najdôležitejšou povinnosťou je nahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne zamestnávateľovi. Zamestnávateľa musíte o zmene informovať do 8. januára. V prípade, že tak neurobíte, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vám môže udeliť pokutu až do výšky 331 eur. Zamestnávateľ by mal mať k dispozícií tlačivo, ktoré je potrebné vyplniť a odoslať poisťovni.

Zdravotnú poisťovňu informujte o zmene platiteľa poistného

V prípade, že u vás v čase podania prihlášky do novej zdravotnej poisťovne došlo k zmene platiteľa poistného, je potrebné túto zmenu oznámiť vašej novej poisťovni taktiež najneskôr do 8. januára. Zmena platiteľa poistného znamená, že ste sa zamestnali, prípadne ste zmenili zamestnávateľa, alebo ste začali podnikať.

Upozornenie pre samoplatcov – Nezabudnite na zmenu platby zdravotného poistenia

V prípade, že ste samoplatcom zdravotného poistenia a poistné platíte trvalým príkazom, prípadne máte zdravotnú poisťovňu uloženú ako platobného partnera, nezabudnite na zmenu IBANU novej zdravotnej poisťovne.

Nakoľko sa zdravotné poistenie platí spätne, v januári pošlete platbu za decembrové poistné vašej predošlej zdravotnej poisťovni. Vo februári je potrebné poslať januárovú platbu zdravotného poistenia na bankový účet novej zdravotnej poisťovne. Platobné údaje na platbu poistného vám zdravotná poisťovňa poskytla pri podávaní prihlášky, alebo vám ich poslala poštou.

Nezabudnite na správne zadanie platobných údajov – variabilný symbol, špecifický symbol a konštantný symbol. V prípade fyzickej osoby býva variabilným symbolom rodné číslo. Špecifický symbol znamená obdobie, za ktoré platíte poistné a udáva sa ako „ROKMESIAC“ alebo „MESIACROK“, napríklad 202101 alebo 012021.

Skontrolujte si aj výšku platieb. Zmena zdravotnej poisťovne nemá vplyv na výšku poistného. Príspevky na zdravotné poistenie však ovplyvňuje výška vášho vymeriavacieho základu za predošlý rok.

Nahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne – Zhrnutie

Zmenu zdravotnej poisťovne musíte nahlásiť Zmenu zdravotnej poisťovne nemusíte nahlásiť
Zamestnávateľovi do 8 dní Predošlej zdravotnej poisťovni
Zmenu platiteľa poistného novej zdravotnej poisťovni do 8 dní Všeobecnému lekárovi
Lekárovi špecialistovi

Nestihli ste zmeniť zdravotnú poisťovňu?

Zdravotnú poisťovňu môžete zmeniť iba raz ročne, vždy do konca septembra. Poistencom novej zdravotnej poisťovne sa stanete od januára nasledujúceho roku. V prípade, že ste v minulom roku poisťovňu zmeniť nestihli, ale chceli by ste prestúpiť do inej zdravotnej poisťovne, urobte si porovnanie zdravotných poisťovní a prihláste sa do poisťovne, ktorá vám poskytne najlepšiu zdravotnú starostlivosť.

Porovnávač