Sporiaci účet BONUS VKLAD 3+ - Wüstenrot stavebná sporiteľňa

BONUS VKLAD 3+

Úrok (ročne)

0,50 %

BONUS VKLAD 3+ vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni: Úrokové sadzby (ročne)

Bez výpovednej lehoty (vklad od 1 000  € do 50 000 €) 0,50 %

Všeobecné údaje o sporiacom účte

Názov sporiaceho účtu BONUS VKLAD 3+
Poskytovateľ sporiaceho účtu Wüstenrot stavebná sporiteľňa

BONUS VKLAD 3+ je produktom stavebnej sporiteľne Wüstenrot, preto má charakter stavebného sporenia. V rámci sporenia BONUS VKLAD 3+ môžete ako stavebný sporiteľ získať okrem základného úroku vo výške 0,5% ročne aj mimoriadny úrokový bonus na vklady uskutočnené v prvých 12 mesiacoch vo výške 0,3% ročne ak splníte tieto podmienky:

 • uzatvoríte novú prémiovú nezvýhodnenú zmluvu s fixnou cieľovou sumou 2 000 €,
 • na účet stavebného sporenia jednorazovo vložíte aspoň 1 000 € najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania návrhu zmluvy,
 • nevypoviete zmluvu počas 3 rokov.
 • Už po 2 rokoch môžete 25 % finančných prostriedkov pri Bonus Vklade 3+ použiť na čokoľvek. Dodržaním všetkých vyššie uvedených podmienok Vám vznikne nárok na:

  • úrokový bonus vo výške 0,3 % ročne, ktorý bude vyplatený po uplynutí doby viazanosti,
  • zníženie ročného poplatku za vedenie účtu na 1,50 €,
  • uzatvorenie zmluvy bez poplatku.

  V prípade výpovede akciovej zmluvy BONUS VKLAD 3+ pred dovŕšením 3 rokov stratíte nárok na úrokové zvýhodnenie platné prvých 12 mesiacov a stavebná sporiteľňa je oprávnená doúčtovať Vám poplatok za vedenie sporiteľského účtu vo výške podľa aktuálneho Sadzobníka poplatkov. Základný úrok Vám ostáva.

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK