Sporiaci účet - OTP banka

otp SPORIACI účet

Úrok (ročne)

-

otp SPORIACI účet v OTP banke: Úrokové sadzby (ročne)

Všeobecné údaje o sporiacom účte

Názov sporiaceho účtu otp SPORIACI účet
Poskytovateľ sporiaceho účtu OTP banka

Základné parametre:

 • sporiaci účet k bežnému účtu,
 • možnosť zriadenia viacerých sporiacich účtov,
 • zriadenie, vedenie a zrušenie otp SPORIACEHO účtu bez poplatku,
 • bezhotovostné a hotovostné vklady zdarma kedykoľvek a v akejkoľvek výške,
 • bezplatné bezhotovostné prevody v prospech konta, ku ktorému je otp SPORIACI účet vedený,
 • hotovostné výbery za poplatok,
 • neobmedzená doba sporenia,
 • bez minimálneho vkladu a zostatku,
 • úročenie bonusovou úrokovou sadzbou 0,11% ročne do výšky 30 tis. € za splnenia nižšie uvedených podmienok:
  • minimálny mesačný kreditný obrat vo výške 300 € (s výnimkou obratov realizovaných medzi účtami klienta),
  • mesačne aspoň 3 platby kartou,
  • minimálne 1 platba mesačne na základe trvalého príkazu na úhradu alebo súhlasu s inkasom (s výnimkou platieb realizovaných medzi účtami klienta).
  • Ak klient nesplní vyššie uvedené podmienky, banka úročí otp SPORIACI účet základnou úrokovou sadzbou 0,00% ročne. Vyhodnocovanie podmienok na priznanie bonusovej úrokovej sadzby prebieha mesačne a zmena úrokovej sadzby je realizovaná k 10. dňu nasledujúceho mesiaca po vyhodnotení splnenia podmienok. Novozriadený otp SPORIACI účet je ihneď úročený Bonusovou úrokovou sadzbou.

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK