Sporiaci účet - ČSOB

Sporiaci účet Štandard

Úrok (ročne)

0,01 %

Sporiaci účet Štandard v ČSOB: Úrokové sadzby (ročne)

7 dní (vklad od 15  € do 9 999 999 €) 0,01 %

Všeobecné údaje o sporiacom účte

Názov sporiaceho účtu Sporiaci účet Štandard
Poskytovateľ sporiaceho účtu ČSOB

Základné parametre:

 • výpovedná lehota - 7 dní
 • dispozičná lehota, teda lehota na výber prostriedkov z účtu - 7 dní
 • vkladať na účet možno kedykoľvek

Výhody Sporiaceho účtu:

 • vedenie účtu zdarma
 • hotovostné aj bezhotovostné vklady kedykoľvek bez poplatku
 • bežný účet nie je podmienkou
 • bez minimálneho zostatku
 • úroky pripisované mesačne
 • peňažné prostriedky po uplynutí výpovede k dispozícii počas 7 kalendárnych dní
 • možnosť stanoviť zostatok bežného účtu, nad ktorý sa všetky peňažné prostriedky automaticky prevedú na Sporiaci účet
 • predčasný výber vkladu pred uplynutím výpovednej lehoty spoplatnený
 • prostriedky chránené Fondom ochrany vkladov

Sadzobník poplatkov ČSOB pre Sporiaci účet

Zriadenie a vedenie sporiaceho účtu vrátane výpisov 0 €
Hotovostný vklad 0 €
Hotovostný výber 5 €
Predčasný výber 0,5 % z predčasne vyberanej sumy, min. 5,00 €

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK