HypotékaTB od Tatra banky

HypotékaTB od Tatra banky Vyplniť žiadosť

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)

4,41 % Vyplniť žiadosť

Hypotéka – Tatra banka: Reprezentatívny príklad RPMN

Hodnota nehnuteľnosti 0 €
Výška hypotéky 60 000 €
Splatnosť 25 rokov
Fixácia 5 rokov
Úroková sadzba ročne 4,29 %
Mesačná splátka 326,39 €
Počet splátok 300
Celková zaplatená čiastka (za predpokladu, že úroková sadzba sa nezmení počas celej doby splatnosti hypotéky) 97 916,45 €

Všeobecné údaje o hypotéke - Tatra banka

Názov hypotéky HypotékaTB
Poskytovateľ hypotéky Tatra banka
Typ hypotéky Klasické
Účel hypotéky na kúpu bytu / domu, výstavba / zmena dokončenej stavby
Dostupné fixácie úroku 1, 2, 3, 5, 7, 10 rokov
Najnižší možný nezľavnený úrok 4,29 %
Minimálna výška hypotéky 13 000 €
Splatnosť od - do 4 - 30 rokov
Minimálny vek pre poskytnutie hypotéky 18 rokov

Poplatky súvisiace s hypotékou - Tatra banka

Poskytnutie hypotéky Bez poplatku
Mimoriadna splátka mimo konca fixácie 1,00 % z objemu úveru
Mimoriadna splátka na konci fixácie Bez poplatku
Predčasné splatenie mimo konca fixácie 1,00 % z objemu úveru
Predčasné splatenie na konci fixácie Bez poplatku
Poplatok za zmenu zmluvných podmienok 150 €

Výhody

 • program odmeňovania Hypotéka
 • za využívanie produktov banky klient môže získať zľavu z úrokovej sadzby hypotéky
 • program získajú klienti, ktorí požiadajú o hypotéku a budú využívať Účet pre modrú planétuTB a/alebo Poistenie splácania hypotéky za dohodnutých podmienok banky
 • pre priznanie zvýhodnenia banka sleduje splnenie podmienok 3 ucelené kalendárne mesiace predchádzajúce dňu podania žiadosti o poskytnutie úveru alebo jeho prvého čiastočného čerpania a následne
 • pre priznanie zvýhodnenia banka sleduje splnenie podmienok prvé 3 ucelené kalendárne mesiace po poskytnutí úveru alebo jeho prvého čiastočného čerpania a potom každé nasledujúce 3 kalendárne mesiace
 • za využívanie 2 produktov je zľava z úrokovej sadzby hypotéky 0,20% p.a., za využívanie 1 produktu je zľava 0,10% p.a
 • podmienky využívania Účtu pre modrú planétu
 • úver bude splácaný z účtu dlžníka alebo spoludlžníka v Tatra banke a zároveň
 • dlžník alebo spoludlžník je majiteľom Účtu pre modrú planétu a zároveň
 • na účet bude mesačne bezhotovostne pripísaná suma min. 500€ a zároveň
 • z účtu bola zrealizovaná mesačne aspoň 1 transakcia trvalým príkazom na úhradu alebo SEPA inkasom alebo debetnou platobnou kartou vydanou k tomuto účtu a zároveň
 • úver nebude v omeškaní so splátkou alebo splátkou úroku viac ako 15 dní
 • podmienky využívania Poistenia schopnosti splácať úver
 • dlžník alebo spoludlžník uzavrú poistnú zmluvu poistenia splácania hypotéky sprostredkovanú v UNIQA pojišťovna a zároveň
 • poistenie je s poistným krytím minimálne rizika úmrtia a zároveň
 • poistených je minimálne 70% výšky úveru, ak výška úveru je rovná alebo nižšia ako 100.000€ alebo minimálne 50% výšky úveru, ak výška úveru je nad 100.000€ a zároveň
 • úver nebude v omeškaní so splátkou alebo splátkou úroku viac ako 15 dní na poistenom úvere