Vkladná knižka - VÚB banka

Vkladná knižka

Úrok (ročne)

0,01 %

Vkladná knižka vo VÚB banke: Úrokové sadzby (ročne)

Bez výpovednej lehoty 0,01 %
Výpovedná lehota 1 mesiac 0,01 %
Výpovedná lehota 3 mesiace 0,01 %
Výpovedná lehota 6 mesiacov 0,01 %
Výpovedná lehota 1 rok 0,01 %
Výpovedná lehota 2 roky 0,01 %

Všeobecné údaje o vkladnej knižke

Názov vkladnej knižky Vkladná knižka
Poskytovateľ vkladnej knižky VÚB banka

Vkladná knižka VÚB banky bez výpovednej lehoty

 • vedená v EUR alebo USD
 • peniaze máte k dispozícii kedykoľvek
 • úroky sú vyplácané k 31.12.
 • úspory sú chránené v zmysle Zákona o ochrane vkladov
 • neplatíte poplatky za zriadenie a vedenie vkladnej knižky, iba za jej zrušenie

Vkladná knižka VÚB banky s výpovednou lehotou

 • výpovedná lehota je 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24 alebo 48 mesiacov
 • vkladná knižka je vedená v mene EUR
 • vkladať možno kedykoľvek
 • súčasne je možné mať až 5 rôznych výpovedí
 • predčasný výber za poplatok
 • úroková sadzba je pohyblivá
 • pripisovanie úrokov dvakrát ročne, 30.6. a 31.12.
 • úspory sú chránené Zákonom o ochrane vkladov
 • neplatíte poplatky za zriadenie a vedenie vkladnej knižky, iba za jej zrušenie

Sadzobník poplatkov VÚB banky pre vkladné knižky

Vydanie vkladnej knižky bezplatne
Zrušenie vkladnej knižky 3,00 €
Servis ku vkladnej knižke (vydanie náhradnej vkladnej knižky v prípade poškodenia, zákaz výplaty z vkladnej knižky) bezplatne
Umorovacie konanie vkladnej knižky bezplatne

Pri predčasnom výbere časti alebo celého vkladu pri vkladných knižkách s výpovednou lehotou sa sankčný poplatok počíta z predčasne vyberanej sumy za počet dní nedodržania výpovednej lehoty vkladu, s použitím sankčného úroku uvádzaného v tabuľke pre príslušnú výpovednú lehotu:

Výpovedná lehota Sankčný úrok
1 mesiac 0,00 %
3 mesiace 0,00 %
6 mesiace 0,00 %
12 mesiace 0,01 %
24 mesiace 0,01 %

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK