Vkladná knižka kapitál - Slovenská sporiteľňa

Vkladná knižka kapitál

Úrok (ročne)

0,01 %

Vkladná knižka kapitál v Slovenskej sporiteľni: Úrokové sadzby (ročne)

Bez výpovednej lehoty 0,01 %
Výpovedná lehota 1 mesiac 0,01 %
Výpovedná lehota 1 rok 0,01 %

Všeobecné údaje o vkladnej knižke

Názov vkladnej knižky Vkladná knižka kapitál
Poskytovateľ vkladnej knižky Slovenská sporiteľňa

Vkladná knižka kapitál predstavuje kombináciu termínovaných a netermínovaných vkladov za týchto podmienok:

  • minimálny vklad 7 €,
  • minimálny vklad na zriadenie termínovaného vkladu 500 €,
  • doba viazanosti termínovaného vkladu: 1, 12, 36 mesiacov,
  • pripisovanie úrokov na netermínovanej časti vkladnej knižky vždy k 31. decembru,
  • pripisovanie úrokov na termínovaných vkladoch k termínu splatnosti termínovaného vkladu.

S programom Výhodný súčet - Lepšie úroky môžete na termínovanom vklade v EUR s dobou viazanosti 36 mesiacov získať úrokovú sadzbu vyššiu o 0,10 % ročne. Podmienkou je vedenie osobného účtu bez prečerpania na účte po dobu viazanosti vkladu a zároveň s pravidelným, aspoň minimálnym sporením na účte sporenia.

Sadzobník poplatkov Slovenskej sporiteľne pre vkladnú knižku kapitál

Založenie, do 18 rokov 5 €
Založenie, nad 18 rokov 10 €
Zrušenie a bezhotovostný prevod zostatku na účet 10 €
Zrušenie a hotovostná výplata zostatku 15 €
Zmena 3,50 €
Zriadenie zákazu výplaty na vkladnej knižke z podnetu klienta 10 €
Zrušenie stratenej, zničenej, odcudzenej Vkladnej knižky bez umorovacieho konania podľa osobitného predpisu a bezhotovostný prevod zostatku na účet 10 €
Zrušenie stratenej, zničenej, odcudzenej Vkladnej knižky bez umorovacieho konania podľa osobitného predpisu a hotovostná výplata zostaku 15 €
Začatie umorovacieho konania na vkladnej knižke 3 % z umor. vkladu min. 10 € , max. 50,00 €
Vydanie náhradnej vkladnej knižky z dôvodu poškodenia klientom 10 €

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK