Vkladná knižka - Slovenská sporiteľňa

Vkladná knižka SPORObonus

Úrok (ročne)

0,10 %

Vkladná knižka SPORObonus v Slovenskej sporiteľni: Úrokové sadzby (ročne)

Výpovedná lehota 1 rok 0,10 %

Všeobecné údaje o vkladnej knižke

Názov vkladnej knižky Vkladná knižka SPORObonus
Poskytovateľ vkladnej knižky Slovenská sporiteľňa
  • minimálny vklad 7 €,
  • pripisovanie úrokov po uplynutí cyklu sporenia,
  • cyklus sporenia je bežný rok,
  • pri pravidelnom sporení zvýhodnený úrok už po roku sporenia vo výške 0,30% ročne,
  • minimálna suma pravidelného štvrťročného vkladu 30 €,
  • možnosť výberu kedykoľvek, bez sankcií v lehote 3 mesiacov po ukončení cyklu.

Sadzobník poplatkov Slovenskej sporiteľne pre vkladnú knižku SPORObonus

Založenie 0 €
Zrušenie 7 €
Zmena 3,50 €
Zriadenie zákazu výplaty na vkladnej knižke z podnetu klienta 7 €
Výplata vkladu zo stratenej, zničenej, odcudzenej vkladnej knižky bez umorovacieho konania podľa osobitného predpisu 7 €
Začatie umorovacieho konania na vkladnej knižke 2 % z umor. vkladu min. 7 € , max. 33,00 €
Vydanie náhradnej vkladnej knižky z dôvodu poškodenia klientom 7 €

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK