Vkladná knižka - Poštová banka

Zlatá vkladná knižka

Úrok (ročne)

0,10 %

Zlatá vkladná knižka v Poštovej banke: Úrokové sadzby (ročne)

Výpovedná lehota 3 mesiace 0,10 %

Všeobecné údaje o vkladnej knižke

Názov vkladnej knižky Zlatá vkladná knižka
Poskytovateľ vkladnej knižky Poštová banka

Zlatá vkladná knižka Poštovej banky s výpovednou lehotou 3 mesiace

  • minimálny vklad/zostatok 5 €
  • výpovednú lehotu má Zlatá vkladná knižka 3 mesiace
  • bezplatné zriadenie a vedenie vkladnej knižky
  • úspory môžete vkladať kedykoľvek
  • úrok si môžete jednorazovo vybrať aj bez podania výpovede, a to až do konca nasledujúceho roka po jeho pripísaní
  • vypovedanú sumu môžete vybrať do 1 mesiaca po uplynutí výpovede bez pokuty
  • počas obdobia s bezplatným disponovaním je vklad úročený sadzbou 0,01% ročne

Sadzobník poplatkov Poštovej banky pre vkladné knižky

Založenie vkladnej knižky bezplatne
Zrušenie vkladnej knižky 5,00 €
Umorenie vkladnej knižky 5,00 €
Výmena vkladnej knižky (poškodená VK) 5,00 €
Náhrada za nedodržanie výpovednej lehoty. Výška náhrady je za každých aj začatých vyberaných 25,00 € 1,00 €

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK