Termínovaný vklad - ČSOB

Termínovaný vklad

Úrok (ročne)

0,01 % - 0,10 %

Termínovaný vklad v ČSOB: Úrokové sadzby (ročne)

Fixácia 3 mesiace (vklad od 500 € do 999 999 €) 0,01 %
Fixácia 6 mesiacov (vklad od 500 € do 999 999 €) 0,01 %
Fixácia 1 rok (vklad od 500 € do 999 999 €) 0,01 %
Fixácia 2 roky (vklad od 500 € do 999 999 €) 0,10 %
Fixácia 3 roky (vklad od 500 € do 999 999 €) 0,10 %

Všeobecné údaje o termínovanom vklade v ČSOB

Názov termínovaného vkladu Termínovaný vklad
Poskytovateľ termínovaného vkladu ČSOB

Výhody ČSOB termínovaného vkladu

  • vedenie termínovaného účtu zadarmo,
  • vyššie úročenie v porovnaní s úročením na bežnom účte,
  • bez potreby viazanosti na bežný účet,
  • možnosť automatickej obnovy vkladu v deň jeho splatnosti,
  • možnosť kapitalizácie úrokov,
  • garantovaná úroková sadzba počas celej lehoty viazanosti vkladu,
  • pri každej splatnosti možnosť automatického pripísania istej sumy z bežného účtu na termínovaný účet,
  • peňažné prostriedky vrátane úrokov uložené na termínovanom účte sú chránené fondom ochrany vkladov,
  • predčasný výber vkladu za poplatok 0,50% z predčasne vyberanej sumy, min. 5 €.