Termínovaný vklad od ČSOB

Termínovaný vklad

Úrok (ročne)

0,01 % - 0,10 %

Termínovaný vklad od ČSOB: Úrokové sadzby (ročne)

Fixácia 3 mesiace (vklad od 500 € do 100 000 €) 0,01 %
Fixácia 6 mesiacov (vklad od 500 € do 100 000 €) 0,01 %
Fixácia 1 rok (vklad od 500 € do 100 000 €) 0,01 %
Fixácia 2 roky (vklad od 500 € do 100 000 €) 0,10 %
Fixácia 3 roky (vklad od 500 € do 100 000 €) 0,10 %

Všeobecné údaje o termínovanom vklade ČSOB:

Názov termínovaného vkladu Termínovaný vklad
Poskytovateľ termínovaného vkladu ČSOB
Minimálny vklad 500 €
Pripisovanie úrokov Úroky sú vyplácané v deň splatnosti vkladu, pri vkladoch nad 1 rok sú úroky vyplácané každý rok – vždy k výročiu vkladu
Úrok pri predčasnom zrušení 0 %
Založenie 0 €
Zrušenie 0 €

Podmienky získania:

Predloženie dokladu totožnosti, zloženie minimálneho vkladu

Výhody:

  • možnosť automatickej obnovy vkladu v deň splatnosti
  • sledovanie pohybov na účte online cez Moja ČSOB alebo ČSOB SmartBanking
  • pri vkladoch nad 1 rok sú úroky vyplácané každý rok – vždy k výročiu vkladu
  • výplata úrokov z vkladu v hotovosti alebo prevodom na iný účet v ČSOB
  • peniaze vrátane úrokov uložené na termínovanom účte sú chránené Fondom ochrany vkladov
  • ak majiteľ účtu uloží svoje finančné prostriedky na termínovaný účet s viazanosťou 12 mesiacov v termíne od 1.3.2023 do 30.4.2023 v pomere polovicu finančných prostriedkov, najmenej však 500€, na 12 mesačný termínovaný účet v mene EUR a zároveň
  • ak majiteľ účtu uloží svoje finančné prostriedky na termínovaný účet s viazanosťou 12 mesiacov v termíne od 1.3.2023 do 30.4.2023 v pomere druhú polovicu finančných prostriedkov, najmenej však 500€, investuje v rovnakom termíne v pobočkách banky tak, že dá pokyn na nákup Fondov v mene EUR, bude mať na prvé obdobie viazanosti úročený vklad ročnou úrokovou sadzbou 3,00%